Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Pralka BOSCH WAT2876SPL ActivOxygen 9kg 1400 obr A+++

Powrót
pl Instrukcja obsługi i ustawiania
Pralka
WAT2876SPL
2
Nowa pralka
Gratulujemy decyzji zakupu pralki marki
Bosch.
Zachęcamy do przeczytania instrukcji
obsługi i zapoznania się z zaletami
nowej pralki.
Każde urządzenie opuszczające nasz
zakład zostało starannie sprawdzone
pod kątem działania i stanu, aby
sprostać wysokim wymaganiom jakości
urządzeń marki Bosch.
W celu uzyskania szczegółowych
informacji oraz zapoznania się z ofertą
naszych produktów, wyposażenia
dodatkowego, części zamiennych oraz
usług serwisowych można odwiedzić
naszą stronę internetową www.bosch-
home.com lub skontaktować się z
serwisem.
Instrukcja obsługi i ustawiania
przedstawia różne modele; różnice są
wskazane w odpowiednich miejscach.
Przed uruchomieniem pralki należy
przeczytać instrukcję obsługi i
ustawiania!
Zasady prezentacji
: Ostrożnie!
Taka kombinacja symbolu i hasła
ostrzegawczego wskazuje na sytuację,
która jest potencjalnie niebezpieczna.
Niezachowanie środków ostrożności
może prowadzić do obrażeń lub śmierci.
Uwaga!
To hasło ostrzegawcze wskazuje na
sytuację, która jest potencjalnie
niebezpieczna. Niezachowanie środków
ostrożności może spowodować szkody
materialne lub zanieczyszczenie
środowiska.
Wskazówka / Rada
Wskazówki odnośnie optymalnej
eksploatacji urządzenia / przydatne
informacje.
1. 2. 3. / a) b) c)
Poszczególne etapy działania są
oznaczone cyframi lub literami.
/ -
Elementy wykazów są oznaczone
punktorem lub myślnikiem.
pl
3
Spis treści
pl Instrukcja obsługi i ustawiania
8Przeznaczenie urządzenia. . . . . .4
(Instrukcje bezpieczeństwa . . . . .5
Dzieci/inne osoby/zwierzęta . . . . . . . . 5
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Czyszczenie/konserwacja. . . . . . . . . 11
7 Ochrona środowiska . . . . . . . . .12
Opakowanie/zużyte urządzenie . . . . 12
Wskazówki dotyczące oszczędności 13
5 Ustawianie i podłączanie . . . . .14
Zakres dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Powierzchnia ustawienia . . . . . . . . . . 15
Ustawienie na cokole lub na
drewnianym stropie belkowym . . . . . 15
Ustawianie na podeście z szufladą. . 15
Ustawienie urządzenia pod blatem
kuchennym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Demontaż zabezpieczeń
transportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Długości węży i przewodów . . . . . . . 16
Dopływ wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Odpływ wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Wypoziomowanie urządzenia . . . . . . 18
Podłączenie do sieci elektrycznej . . . 19
Przed pierwszym użyciem. . . . . . . . . 19
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
* Informacje na temat urządzenia21
Pralka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Elementy obsługi . . . . . . . . . . . . . . . 22
Z Pranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Przygotowanie prania . . . . . . . . . . . . 24
Sortowanie prania. . . . . . . . . . . . . . . 24
C Środek piorący. . . . . . . . . . . . . .25
Wybór prawidłowego środka piorącego
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Oszczędzanie energii i środka
piorącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
/Przegląd programów. . . . . . . . . 26
Programy na programatorze . . . . . . .26
ActiveOxygen Refresh Ø . . . . . . . . .30
Krochmalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Farbowanie/Odbarwianie . . . . . . . . .31
Namaczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
0 Wstępne ustawienia programów .
31
Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Prędkość wirowania . . . . . . . . . . . . .31
Koniec za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Program pamięci . . . . . . . . . . . . . . . .32
\ Dodatkowe ustawienia
programów. . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ActiveOxygen . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
SpeedPerfect. . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
EcoPerfect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Redukcja zagnieceń . . . . . . . . . . . . .33
Dodatk. płukanie . . . . . . . . . . . . . . . .33
Pranie wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Zatrzymanie płukania . . . . . . . . . . . .33
1 Obsługa urządzenia . . . . . . . . . 33
Przygotowanie pralki do pracy . . . . .33
Włączanie urządzenia/wybór programu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Zmiana wstępnych ustawień programów
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Wybór dodatkowych ustawień
programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Wkładanie prania do bębna . . . . . . .34
Dozowanie środków piorących i
pielęgnacyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . .35
Włączenie programu . . . . . . . . . . . . .36
Zab. przed dziećmi/ Blokada obsługi36
Dokładanie prania . . . . . . . . . . . . . . .36
Zmiana programu . . . . . . . . . . . . . . .37
Zatrzymanie programu . . . . . . . . . . .37
Zakończenie programu przy opcji $
(bez odwirowania) . . . . . . . . . . . . . . .37
pl Przeznaczenie urządzenia
4
Koniec programu. . . . . . . . . . . . . . . 37
Wyjmowanie prania/wyłączanie
urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Q Ustawienia urządzenia . . . . . . . 38
Aktywacja trybu ustawiania . . . . . . . 38
Zmiana głośności . . . . . . . . . . . . . . 38
Zmiana jasności wyświetlacza
dotykowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Aktywacja/dezaktywacja funkcji
przypominania programu czyszczenia
bębna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Wyjście z trybu ustawiania . . . . . . . . 39
H Sensoryka . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Automatyka wagowa . . . . . . . . . . . . 39
System kontroli wyważenia . . . . . . . 39
VoltCheck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2 Czyszczenie i konserwacja . . . 40
Obudowa urządzenia/panel obsługi 40
Bęben pralki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Odkamienianie. . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Pompa wody zapchana, opróżnianie
awaryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Zapchany wąż odpływowy przy
podłączeniu do syfonu. . . . . . . . . . . 41
Zapchane sito w wężu dopływowym 41
3 Usterka, co robić? . . . . . . . . . . 42
Odblokowanie awaryjne. . . . . . . . . . 42
Wskazówki na wyświetlaczu . . . . . . 42
Usterka, co robić? . . . . . . . . . . . . . . 44
4 Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
[ Parametry zużycia . . . . . . . . . . 47
Zużycie energii i wody, czas trwania
programu i wilgotność końcowa w
przypadku poszczególnych programów
podstawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
JDane techniczne . . . . . . . . . . . . 48
rGwarancja Aqua-stop. . . . . . . . 49
8Przeznaczenie
urządzenia
Przeznaczenie urządzenia
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku w warunkach
domowych.
Nie instalować ani nie używać
urządzenia w żadnym miejscu
narażonym na ujemne temperatury
ani na zewnątrz. Istnieje ryzyko, że w
przypadku zamarznięcia pozostałej
w nim wody urządzenie ulegnie
uszkodzeniu. Zamarznięte węże
mogą ulec rozerwaniu/rozsadzeniu.
Urządzenie może być używane
wyłącznie do prania w warunkach
domowych, rzeczy nadających się
do prania maszynowego lub tkanin
wełnianych do prania ręcznego
(patrz etykieta na danym
egzemplarzu). Zabrania się używania
urządzenia do celów niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
Urządzenie jest przystosowane do
działania z użyciem wody
wodociągowej i z zastosowaniem
dostępnych w sprzedaży środków
piorących i zmiękczających
(przeznaczonych do pralek
automatycznych).
Urządzenie jest przeznaczone do
użytkowania na wysokości do 4000
m n.p.m.
Przed włączeniem urządzenia:
Sprawdzić, czy nie ma na nim widocznych
uszkodzeń. Nie użytkować urządzenia,
jeśli jest uszkodzone. Jeśli zaistnieją jakieś
problemy, prosimy o zwrócenie się do
wyspecjalizowanego dealera lub naszego
punktu obsługi klienta.
Należy zapoznać się i postępować
według instrukcji obsługi i instalacji oraz
wszelkich pozostałych informacji
dołączonych do urządzenia.
Należy zachować tę dokumentację do
źniejszego użytku lub do użytku
przyszłego właściciela.
Instrukcje bezpieczeństwa pl
5
(Instrukcje
bezpieczeństwa
Instrukcje bezpieczeństwa
Poniższe informacje dotyczące
bezpieczeństwa i ostrzeżenia
służą zminimalizowaniu ryzyka
obrażeń i szkód materialnych w
Twoim otoczeniu.
Tym niemniej, ważne jest
podjęcie czynności
zapobiegawczych oraz
zachowanie odpowiedniej
ostrożności podczas montażu,
konserwacji, czyszczenia oraz
użytkowania urządzenia.
Dzieci/inne osoby/zwierzęta
:Ostrzeżenie
Ryzyko utraty życia!
Dzieci oraz inne osoby, które
nie są w stanie ocenić ryzyka
wiążącego się z używaniem
urządzenia mogą ulec zranieniu
lub znaleźć się w sytuacjach
zagrożenia życia. Dlatego
należy pamiętać:
To urządzenie może być
używane przez dzieci
powyżej 8 lat oraz osoby z
obniżonym poziomem
możliwości fizycznych,
sensorycznych lub
umysłowych, a także osoby
bez doświadczenia czy
wiedzy o bezpiecznym
używaniu urządzenia pod
warunkiem, że osoby te
rozumieją potencjalne
ryzyko, jakie wiąże się z
używaniem tego urządzenia.
Dzieciom należy zabronić
zabawy tym urządzeniem.
Nie zezwalać dzieciom na
czyszczenie ani na
konserwację urządzenia bez
nadzoru osoby dorosłej.
Należy pilnować, aby dzieci
w wieku poniżej 3 lat oraz
zwierzęta nie przebywały w
pobliżu urządzenia.
Dzieci ani osoby, które nie są
w stanie ocenić ryzyka nie
mogą bez nadzoru
pozostawać w pobliżu
urządzenia.
:Ostrzeżenie
Ryzyko utraty życia!
Dzieci mogą zatrzasnąć się w
urządzeniach, znajdując się tym
samym w sytuacji zagrożenia
życia.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756