Znaleziono w kategoriach:
Lodówka CONCEPT LA8891bc Side by Side No frost 183cm Czarna Podajnik wody

Instrukcja obsługi Lodówka CONCEPT LA8891bc Side by Side No frost 183cm Czarna Podajnik wody

Powrót
1
LA8891bc
CZ
Volně stojící kombinovaná chladnička s mrazničkou
Voľne stojaca kombinovaná chladnička s mrazničkou
Lodówka wolnostojąca połączona z zamrażarką
Brīvstāvošais kombinētais ledusskapis ar saldētavu
Freestanding combined refrigerator with freezer
LA8891bc
ENLVPLSKCZ
2LA8891bc
CZ
3
LA8891bc
CZ
PODĚKO
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept, a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni
po celou dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostat
osoby, které budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Energetická třída A++
Napětí 220–240 V ~ 50 Hz
Příkon 150 W
Roční spotřeba energie 347 kWh
Denní spotřeba energie 0,95 kWh
Celkový objem 538 litrů
Užitný objem (chladnička/mraznička) 363 litrů / 175 litrů
Mrazící kapacita 14 kg / 24 hod.
Akumulační doba mrazničky 12 hod.
Klimatická třída SN / N / ST / T
Hlučnost 42 dB (A)
Výška 1830 mm
Šířka 911 mm
Hloubka 706 mm
Hmotnost 108 kg
robce si vyhrazuje právo na případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení bez předchozího
upozornění.
OBSAH
Technické parametry
Důležitá upozornění
Popisrobku
Popis ovládacího panelu
Tipy k používání
Návod k obsluze
Přídavné funkce spotřebiče
Běžné provozní zvuky
Připojení do elektrické sítě
Čištění a údržba
Instalace spotřebiče
Řešení potíží
Rozměry spotřebiče
Servis
Ochrana životního prostředí
4LA8891bc
CZ
5
LA8891bc
CZ
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Při dodání volně stojící kombinované chladničky s mrazničkou
Ihned po dodání zkontrolujte obal a spotřebič, zda nedošlo během přepravy k
poškození.
POZOR! Některé rohy a hrany spotřebiče, které budou po instalaci skryté,
mohou být ostré! Buďte opatrní, abyste se neporanili!
Pokud je spotřebič poškozen, nepoužívejte ho. Co nejdříve se obraťte na
dodavatele.
ed prvním použitím odstraňte ze spotřebiče všechny obaly a marketingo
materiály.
Obalový materiál uchovejte mimo dosah dětí, nebo ho řádně zlikvidujte.
Při instalaci
Nepoužívejte spotřebič jinak, než je popsáno v tomto návodu.
Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku
spotřebiče.
Tento spotřebič může být používán v domácnostech a podobných prostorech,
jako jsou:
- kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
- spotřebe používané v zemědělst;
- spotřebe používané hosty v hotelích, motelech a v podobných ubytováních;
- spotřebiče používané v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní.
Nepoužívejte spotřebič, jste-li bosí.
Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.
Nedotýkejte se vlhkýma nebo mokrýma rukama chladicích částí mrazničky.
Může dojít ke zranění!
Nesedejte a nestoupejte na otevřená dvířka spotřebiče.
Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat,
používejte ho mimo jejich dosah.
Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka.
Tento spotřebič může být používán dětmi ve věku od 8 let výše a osobami
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo
bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly
seznámeny s pokyny k použití spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí jeho
rizikům.
Dětem od 3 do 8 let je dovoleno pouze vkládat avyjímat potraviny zchladničky.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756