Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zasilacz CORSAIR CV550 550W 80 Plus Bronze

Powrót
WEB: corsair.com
PHONE: (888) 222-4346
SUPPORT: support.corsair.com
BLOG: corsair.com/blog
FORUM: forum.corsair.com
YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto
© 2019 CORSAIR MEMORY, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered
trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their
respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-001477 AB
POWER SUPPLY
MANUAL
POWER SUPPLY MANUAL
ENGLISH ......................................................1
FRANÇAIS ....................................................7
DEUTSCH ..................................................13
NEDERLANDS ...........................................19
ITALIANO ....................................................25
ESPAÑOL ...................................................31
PORTUGUÊS .............................................37
POLSKI .......................................................43
РОССИЮ ..................................................... 49
العربية .........................................................55
43 44
POLSKI
Gratulujemy zakupu nowego zasilacza CORSAIR.
Niniejsza umowa użytkownika („umowa”) jest umową prawną między nabywcą
(„nabywca”) a firmą CORSAIR Memory, Inc. („CORSAIR”). Korzystanie z zasilacza
CORSAIR („produkt”) oznacza, że nabywca wyraża zgodę na warunki tej umowy.
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących warunków umowy można się
skontaktować z nami za pośrednictwem strony internetowej corsair.com. Jeśli przed
użyciem produktu nabywca stwierdzi, że nie zgadza się z warunkami umowy, powinien
natychmiast zwrócić produkt oraz elementy dodatkowe (między innymi dokumentację w
formie pisemnej, opaski zaciskowe do kabli lub inne opakowania z elementami zestawu)
do firmy CORSAIR albo autoryzowanego dystrybutora CORSAIR, od którego uzyskał
produkt i elementy dodatkowe. Jeśli nabywca już zapłacił za produkt, po przedstawieniu
dowodu zakupu otrzyma zwrot poniesionych kosztów.
Ograniczona gwarancja firmy CORSAIR
CORSAIR gwarantuje pierwszemu nabywcy oryginalnego zasilacza CORSAIR,
zakupionego od autoryzowanego sprzedawcy CORSAIR, że produkt będzie wolny
od wad materiałowych i produkcyjnych przez następującą liczbę lat od dnia zakupu:
Zasilacze AXi Series są objęte 10-letnią gwarancją
Zasilacze AX Series
Modele o sprawności energetycznej Gold lub Platinum są objęte 7-letnią gwarancją
Zasilacze AX850 i AX1000 o sprawności energetycznej Titanium są objęte
10-letnią gwarancją
Zasilacze HXi Series są objęte 10-letnią gwarancją
Zasilacze HX Series
Modele o sprawności energetycznej Platinum są objęte 10-letnią gwarancją
Modele HX520W, HX620W i HX1000W są objęte 5-letnią gwarancją
Wszystkie pozostałe modele HX Series są objęte 7-letnią gwarancją
Zasilacze RMi Series są objęte 10-letnią gwarancją
Zasilacze RMx Series są objęte 10-letnią gwarancją
Zasilacze RM Series są objęte 5-letnią gwarancją
Zasilacze SF Series są objęte 7-letnią gwarancją
Zasilacze TX Series
Modele o sprawności energetycznej Gold są objęte 7-letnią gwarancją
Wszystkie pozostałe zasilacze TX Series są objęte 5-letnią gwarancją
Zasilacze CS Series są objęte 3-letnią gwarancją
Zasilacze GS Series są objęte 3-letnią gwarancją
Zasilacze Vengeance Series są objęte 5-letnią gwarancją
Modele zasilaczy CX i CX-M Series
Modele o mocy 400W, 430W, 500W i 600W są objęte 3-letnią gwarancją
Modele o mocy 450W, 550W, 650W, 750W i 850W są objęte 5-letnią gwarancją
Zasilacze VX Series (modele VX450 i VX550) są objęte 5-letnią gwarancją
Zasilacze VS Series są objęte 3-letnią gwarancją
Jeżeli nie zabraniają tego obowiązujące lokalnie przepisy, gwarancja jest ograniczona
do pierwszego nabywcy i niezbywalna. Gwarancja nadaje nabywcy określone prawa,
a ponadto w zależności od obowiązujących przepisów mogą mu przysługiwać prawa
dodatkowe.
Niniejsza gwarancja oznacza zasadniczo, że zasilacz CORSAIR będzie działać zgodnie z
parametrami opublikowanymi w jego specyfikacji technicznej i/lub dokumentacji produktu
oraz w środowisku, do którego jest przeznaczony, przez okres eksploatacji lub gwarancji.
Środki Prawne
Całkowita odpowiedzialność firmy CORSAIR oraz środki prawne przysługujące nabywcy z
powodu naruszeń gwarancji ograniczają się wyłącznie, według uznania CORSAIR, do:
1) naprawy lub wymiany sprzętu, albo 2) zwrotu zapłaconej ceny, pod warunkiem, że
sprzęt zostanie zwrócony do punktu zakupu lub innego miejsca wskazanego przez
CORSAIR wraz z oryginalnym dowodem zakupu (albo jego ważną kopią). Nabywca
może być zobowiązany do uiszczenia opłat za wysyłkę i manipulacyjnych, a także
obowiązującego cła, podatków i innych opłat, o ile nie zabraniają tego obowiązujące
lokalnie przepisy. Do naprawy lub wymiany sprzętu firma CORSAIR może użyć, według
uznania, nowych lub używanych/regenerowanych części.
Każdy naprawiony lub wymieniony sprzęt będzie objęty gwarancją przez dłuższy z
następujących okresów: pozostałą część początkowego okresu gwarancyjnego lub
trzydzieści (30) dni, albo przez okres wymagany przepisami na obszarze prawnym
nabywcy.
Produkty Przestarzałe i Wycofane z Produkcji
O ile to możliwe, produkt przestarzały lub wycofany z produkcji zostanie wymieniony
na taki sam produkt. Jeśli firma CORSAIR nie będzie mogła wymienić produktu
przestarzałego lub wycofanego z produkcji na taki sam produkt, wymieni go na nowy
produkt o podobnej funkcjonalności oraz takiej samej lub większej wartości.
Wyłączenia Gwarancji
Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów ani szkód wynikających między innymi z
następujących okoliczności lub z nimi związanych:
• Zużycie wynikające z normalnego użytkowania.
Wszelkie modyfikacje, niewłaściwe użytkowanie, wypadek, demontaż lub naprawa przez
osoby nieupoważnione.
• Usunięcie etykiet lub nalepek producenta.
• Nieodpowiednia eksploatacja, w tym użytkowanie niezgodne z dostarczoną instrukcją
obsługi produktu.
Podłączenie do źródła zasilania o nieodpowiednim napięciu.
• Użycie materiałów eksploatacyjnych, takich jak wymienne akumulatory, nie
dostarczonych przez CORSAIR, chyba że lokalne prawo zakazuje tego ograniczenia.
• Wszelkie inne przyczyny niezwiązane z wadami materiałowymi ani produkcyjnymi
danego produktu.
Gwarancją nie są ponadto objęte produkty podrabiane, czyli produkty, które według
wyłącznego uznania CORSAIR nie zostały wyprodukowane przez firmę CORSAIR ani
żadnego z jej autoryzowanych partnerów produkcyjnych.
45 46
POLSKI
Ograniczenie Odpowiedzialności
CORSAIR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY
SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE ANI WYNIKOWE, W TYM MIĘDZY
INNYMI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW LUB DANYCH (BEZPOŚREDNIĄ LUB
POŚREDNIĄ) ANI STRATY HANDLOWE WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA JAKIEJKOLWIEK
WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI NA PRODUKT NABYWCY, NAWET
JEŚLI FIRMA CORSAIR ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI
WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Some local laws do not allow the exclusion or limitation of
special, indirect, incidental or consequential damages, so this limitation or exclusion may
not apply in your jurisdiction.
Okres Obowiązywania Rękojmi
O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO TEGO NIE ZAKAZUJE, WSZELKIE ODNOSZĄCE SIĘ
DO TEGO SPRZĘTU RĘKOJMIE, A TAKŻE WARUNKI NADAWANIA SIĘ DO UŻYTKU LUB
ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ OGRANICZONE W CZASIE DO OKRESU
WAŻNOŚCI GWARANCJI NA PRODUKT. Niektóre przepisy lokalne nie zezwalają na
ograniczanie okresu obowiązywania rękojmi, dlatego to ograniczenie może nie mieć
zastosowania na obszarze prawnym nabywcy.
Krajowe Prawa Ustawowe
Konsumentom mogą przysługiwać prawa na mocy krajowego ustawodawstwa
regulującego sprzedaż towarów konsumenckich. Gwarancje przyznane w niniejszej
ograniczonej gwarancji nie wpływają na te prawa.
Brak Innych Gwarancji
Żaden pracownik firmy CORSAIR, sprzedawca ani inny pośrednik nie jest upoważniony
do dokonywania modyfikacji, przedłużania ani dodawania postanowień do niniejszej
gwarancji.
Zgłaszanie Roszczeń z Tytułu Gwarancji
Zalecamy, aby przed zgłoszeniem roszczenia z tytułu gwarancji nabywca skontaktował
się z grupą pomocy technicznej lub odwiedził sekcję pomocy technicznej w witrynie
internetowej corsair.com. Być może uda się tam znaleźć proste rozwiązanie problemu.
Na ogół uzasadnione roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłaszać za pośrednictwem
miejsca zakupu w ciągu pierwszych trzydziestu (30) dni od kupna produktu. Okres ten
może się różnić w zależności od miejsca zakupu produktu prosimy o zapoznanie się
z zasadami zwrotów obowiązującymi u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.
Wszelkie roszczenia gwarancyjne, których nie można zgłosić za pośrednictwem miejsca
zakupu, należy kierować bezpośrednio do firmy CORSAIR. Informacje kontaktowe
działu obsługi klienta można znaleźć w witrynie internetowej corsair.com/contact lub w
dokumentacji dodanej do produktu.
Wprowadzenie
Zasilacze CORSAIR zaprojektowano z myślą o zgodności i braku problemów przy budowie
czy modernizacji komputera. Dzięki cechom charakteryzującym zasilacze najwyżej klasy
stanowią doskonały wybór w przypadku systemów, w których nadrzędne znaczenie mają
stałe, niezawodne zasilanie i brak hałasu.
W zasilaczach CORSAIR zastosowano najnowsze technologie i funkcje:
Zasilacze CX750, CX750M, GS, TX, TX-M, GS, CS-M, HX, AX i AXi Series obsługują
najnowszy standard ATX12V2.4 i są wstecznie zgodne ze standardem ATX12V2.31
oraz wcześniejszymi, a także ze standardem ATX2.2 iwcześniejszymi.
Zasilacze CX600, CX600M izasilacze o mniejszej mocy CX, CX-M Series oraz VS Series
obsługują standard ATX12V2.31 isą wstecznie zgodne ze wszystkimi wcześniejszymi
standardami ATX12V.
Wszystkie zasilacze CORSAIR mają sterowany termostatycznie wentylator zasysający
powietrze, którego szybkość zmienia się w zależności od temperatury. Dzięki temu
działają ciszej przy małych obciążeniach.
Zasilacze CORSAIR z serii GS, TX, TX-M, RM, HX, AX (poza AX1200) i AXi mają tryb
wentylatora Zero RPM. Przy małych obciążeniach wentylator nie obraca się, więc
zasilacz działa zupełnie bezgłośnie.
• Wszystkie zasilacze CORSAIR mają sprawność co najmniej 80% przy obciążeniach
10% i większych.
Współczynnik mocy 0.99 uzyskany dzięki aktywnemu układowi korekcji współczynnika
mocy (PFC) oznacza wydajne i niezawodne zasilanie.
Dedykowana pojedyncza szyna +12V zapewnia maksymalną zgodność z najnowszymi
częściami komputerowymi.
Zabezpieczenie nadnapięciowe i nadmocowe, zabezpieczenie podnapięciowe i
przeciwzwarciowe gwarantują maksymalne bezpieczeństwo najważniejszych
elementów komputera.
Bardzo długie kable umożliwiają montaż w obudowie typu full tower.
Odpowiednie kable w osłonach lub taśmowe wiązki kablowe poprawiają estetykę i
przepływ powietrza.
W przypadku zasilaczy z modułowym systemem okablowania, takich jak CX-M, TX-M,
CS-M, RM, HX, AX i AXi, użytkownicy mogą wyjąć nieużywane kable. Ułatwia to nie
tylko montaż, ale też utrzymanie porządku w obudowie.
47 48
Montaż
Przed montażem należy się zapoznać z całą treścią niniejszej instrukcji.
Krok A. Demontaż dotychczasowego zasilacza
W przypadku składania nowego komputera należy pominąć krok B.
1. Wyjmij przewód zasilania prądem przemiennym z gniazda ściennego lub zasilacza
awaryjnego UPS i odłącz od dotychczasowego zasilacza.
2. Odłącz wszystkie kable zasilające z karty wideo, płyty głównej i innych urządzeń
peryferyjnych.
3. Zdemontuj dotychczasowy zasilacz zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji
obsługi obudowy.
4. Przejdź do kroku B.
Krok B. Montaż zasilacza CORSAIR
1. Upewnij się, że kabel zasilania prądem przemiennym nie jest podłączony.
2. Zamontuj zasilacz przy użyciu śrub dodanych w zestawie zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w instrukcji obsługi obudowy.
3. Podłącz 24-pinowy główny kabel zasilający. Główny 24-pinowy kabel zasilający
ma odłączane złącze 4-pinowe, więc jest możliwe podłączenie do 24-pinowego lub
20-pinowego gniazda płyty głównej.
A. Jeśli płyta główna ma gniazdo 24-pinowe, podłącz 24-pinowy główny kabel
zasilający z zasilacza bezpośrednio do płyty głównej.
B. Jeśli płyta główna ma gniazdo 20-pinowe, odłącz kabel 4-pinowy od złącza
24-pinowego, a następnie podłącz kabel 20-pinowy do płyty głównej
(bez podłączania złącza 4-pinowego).
4. Podłącz 8-pinowy kabel +12V (EPS12V) do płyty głównej.
A. Jeśli płyta główna ma 8-pinowe gniazdo +12V, podłącz kabel 8-pinowy
bezpośrednio do płyty głównej.
B. Jeśli płyta główna ma gniazdo 4-pinowe, odłącz element 4-pinowy od kabla
8-pinowego, a następnie podłącz przygotowany w ten sposób kabel 4-pinowy
bezpośrednio do płyty głównej.
OSTRZEŻENIE: Złącze 4-pinowe odłączane od 24-pinowego złącza głównego nie jest
złączem „P4” ani „+12V”. Użycie tego elementu zamiast złącza „P4” lub „+12V” może
spowodować poważne uszkodzenia.
5. Podłącz kable urządzeń peryferyjnych, kable PCI-Express i SATA.
A. Podłącz kable urządzeń peryferyjnych do gniazd zasilania dysku twardego i napędu
CD-ROM/DVD-ROM.
B. Podłącz kable SATA do gniazd zasilania dysku SSD SATA lub dysku twardego.
C. W razie potrzeby podłącz kable PCI-Express do gniazd zasilania kart wideo
PCI-Express.
D. Podłącz kable urządzeń peryferyjnych do elementów z małym złączem 4-pinowym.
E. Sprawdź, czy wszystkie kable są dokładnie podłączone. Zachowaj pozostałe kable z
modułowego systemu okablowania na potrzeby podłączenia dodatkowych
podzespołów w przyszłości.
POLSKI
6. Podłącz przewód zasilania prądem przemiennym do zasilacza i włącz zasilacz,
naciskając włącznik (pozycja ON — Włączone oznaczona jako „I”).
Gratulujemy! Nowy zasilacz CORSAIR już jest zamontowany, a komputer gotowy do
działania.
Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa
UWAGA — RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!
1. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wszystkimi instrukcjami producenta i
ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych wytycznych
może spowodować uszkodzenie zasilacza albo komputera, a także poważne
obrażenia lub śmierć.
2. W zasilaczu jest wysokie napięcie. Nie należy otwierać obudowy zasilacza ani
próbować go naprawić, ponieważ jego elementy nie są przystosowane do naprawy i
wymiany przez użytkownika.
3. Produkt jest przeznaczony do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń.
4. Nie należy używać zasilacza w pobliżu wody ani w środowisku o wysokiej
temperaturze lub wilgotności.
5. Nie należy montować zasilacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki,
nadmuchy ciepłego powietrza, piece ani innych urządzeń wytwarzających ciepło.
6. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów ani kratek
wentylatora zasilacza.
7. Nie należy modyfikować kabli i/ani złączy znajdujących się w komplecie zasilacza.
8. Jeśli zasilacz ma modułowy system okablowania, należy używać tylko kabli
dostarczonych przez producenta. Inne kable mogą być niezgodne, a tym samym
spowodować poważne uszkodzenia komputera i zasilacza.
9. Główne 24-pinowe złącze zasilania ma odłączane złącze 4-pinowe. To złącze 4-pinowe
nie jest złączem P4 ani ATX +12V. Nie należy wkładać tego kabla na siłę w gniazdo P4
ani ATX +12V na płycie głównej.
10. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji producenta i/lub wytycznych
dotyczących bezpieczeństwa powoduje natychmiastową utratę wszelkich praw
gwarancyjnych.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756