Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zlewozmywak ELLECI Unico 480 G40 Nero

Powrót
Instrukcja montażu zlewozmywaka
Opakowanie
Wszystkie materiały zastosowane do opakowania produktu (folia, styropian, itp.) są potencjalnie
niebezpieczne i powinny być przechowywane z dala od dzieci.
Otwory do montowania baterii
W zlewozmywaku występują wstępnie przygotowane, w pół wyfrezowane miejsca do wykonania
otworów montażowych Ø35 mm. Do wykonania otworu należy użyć frezu walcowo-czołowego o
średnicy 35 mm (do nabycia w sklepach z narzędziami) zainstalowanego na wiertarce (nie włącz
udaru!). Cała czynność powinna być wykonana od spodniej strony zlewozmywaka, ułożonego płasko i
wspartego w całości na płaskim podłożu. Otwory należy wykonywać tylko w miejscach fabrycznie
wyfrezowanych w tym celu i tylko o średnicy 35 mm. Firma Elleci nie odpowiada za skutki
wykonywania otworów w innych miejscach zlewozmywaka lub o innej średnicy.
W żadnym wypadku nie wolno wykonywać otworu przez wybicie, może to skutkować uszkodzeniem
zlewozmywaka.
Wycinanie otworu montażowego w blacie
Otwór w blacie należy wykonać wg wymiarów wskazanych w katalogach i podobnych materiałach
technicznych producenta. Otwór należy pozycjonować nad szafką zlewozmywakową w takim sposób,
żeby nie odprowadzić do kolizji komory zlewozmywaka z korpusem szafki po jednej stronie lub baterii
po stronie przeciwnej. Ma to szczególne znaczenie w modelach z szerokimi komorami.
W przypadku komór podwieszanych należy zwrócić uwagę na przestrzeń konieczną do umieszczenia
zaczepów montażowych. W przypadku niektórych modeli (np. linia ZEN, podwójnego montażu) przed
wyborem miejsc w blacie do wykonania podwierceń na tuleje zaczepów do podwieszenia należy
porównać rozkład tych miejsc z konstrukcją zlewozmywaka, w celu uniknięcia kolizji zaczepów z
występami na spodniej stronie zlewozmywaka, przeznaczonymi do umocowania zaczepów w
przypadku montażu wpuszczanego.
Montaż zlewozmywaka wpuszczanego w blacie
Montaż zlewozmywaka wpuszczanego w blacie
Wszystkie nasze zlewozmywaki wpuszczane są fabrycznie wyposażone w zamontowane zaczepy
montażowe. Wokół krawędzi wycięcia w blacie należy nanieść pasek bezbarwnego silikonu w celu
zapewnienia uszczelnienia między krawędzią zlewozmywaka a blatem. Umieścić zlewozmywak w
wyciętym w blacie otworze, wypośrodkowując go. Wkrętakiem, niezbyt silnie przykręcić zaczepy
montażowe rozpoczynając od środka i kontynuując naprzemiennie. W przypadku cienkich blatów
może wystąpić potrzeba pogrubienia blatu w miejscu uchwytu zaczepu montażowego (z uwagi na
jego ograniczony zakres regulacji), co można wykonać przez doklejenie od spodniej strony blatu
dodatkowego elementu o odpowiedniej grubości (np. klocka drewnianego, listewki, itp.). W razie
potrzeby usunąć nadmiar silikonu.
Zlewozmywaka nie należy przyklejać do blatu, zamiast stosować zaczepy montażowe. Stosowany
silikon nie może mieć właściwości klejących. Nie należy stosować klejów montażowych. W przypadku
przyklejenia ewentualny demontaż będzie znacznie utrudniony, zachodzić będzie ryzyko uszkodzenia
zarówno blatu, jak i zlewozmywaka. W przypadku przyklejenia zlewozmywaka do blatu, serwis Elleci
odmówi demontażu, a w konsekwencji wymiany na nowy, gdyby w następstwie uznanej reklamacji
został przyjęty taki tok postępowania.
Montaż zlewozmywaka podwieszanego pod blat
Modele podwieszane wyposażone są w komplet zaczepów montażowych, z których należy skorzystać
do podwieszenia zlewozmywaka pod blat. Uszczelnienie między krawędzią zlewozmywaka a blatem
należy wykonać analogicznie jak w przypadku zlewozmywaków wpuszczanych. Zlewozmywaka nie
należy podklejać, należy stosować zaczepy montażowe. W przypadku podklejenia ewentualny
demontaż będzie znacznie utrudniony, zachodzić będzie ryzyko uszkodzenia zarówno blatu, jak i
zlewozmywaka. W przypadku przyklejenia zlewozmywaka do blatu, serwis Elleci odmówi demontażu,
a w konsekwencji wymiany na nowy, gdyby w następstwie uznanej reklamacji został przyjęty taki tok
postępowania.
Montaż armatury przelewowo – odpływowej
Patrz instrukcja dołączona do armatury.
Użytkowanie i konserwacja
Żywotność Państwa zlewozmywaka przedłuży się, jeżeli będzie on w odpowiedni sposób
konserwowany.
Rutynowa konserwacja
Zalecanym sposobem czyszczenia zlewozmywaka jest przemycie go płynnym detergentem oraz ciepłą
wodą za pomocą ściereczki lub gąbki, w miarę potrzeb. Powierzchnia może zostać następnie
przetarta czystą miękką tkaniną, celem osuszenia. Spowolni to odkładanie się osadów mineralnych.
W przypadku silniejszych zabrudzeń można użyć mleczek czyszczących.
W celu usunięcia osadów mineralnych należy stosować dostępne w handlu łagodne środki
odkamieniające, przeznaczone do stosowania w gospodarstwie domowym, przestrzegając ściśle
zaleceń producenta. Po zalecanym przez producenta okresie operowania środka odkamieniającego
na powierzchni, należy powierzchnię przetrzeć, najlepiej przy użyciu mleczka czyszczącego, w celu
usunięcia zmiękczonych przez odkamieniacz osadów. Do odkamieniania można też stosować
tradycyjnie używane substancje o lekkim odczynie kwaśnym, takie jak ocet czy kwasek cytrynowy /
sok z cytryny. Odkamienianie należy przeprowadzać cyklicznie, z częstotliwością dostosowaną do
twardości wody i intensywności użytkowania zlewozmywaka. Osady mineralne na zlewozmywakach
w kolorach ciemnych objawiają się plamami w kolorze jasnoszarym. Na zlewozmywakach w kolorach
jasnych osady te są z kolei mało widoczne, kamień łatwo jednakże zabarwia się czynnikami
plamiącymi przy czym czyszczenie tak powstających plam za pomocą standardowych środków
(detergent, mleczko) z reguły nie daje satysfakcjonujących wyników, gdyż czynnik plamiący wnika w
głąb porowatej struktury osadu. Jest to wskazanie do odkamienienia powierzchni zlewozmywaka.
Osady mineralne osadzają się w największym stopniu na dnie komory, w okolicach odpływu. Można
je także rozpoznać łatwo po zwiększonej szorstkości powierzchni w porównaniu z powierzchniami, na
których wysycha znacznie mniejsza ilość wody, np. boczną powierzchnią komory. Jeżeli
odkamienianie nie daje satysfakcjonującego rezultatu, należy zabieg powtórzyć, gdyż często zdarza
się, że warstwa osadów jest zbyt gruba, żeby mogła być usunięta „na raz”.
Usuwanie uporczywych zabrudzeń
Uporczywe zabrudzenia mogą być usuwane przy pomocy ściereczki nasączonej rozcieńczonym
wybielaczem lub alkoholem, lub w ekstremalnych przypadkach acetonem. Po czyszczeniu
zlewozmywak należy dokładnie spłukać wodą.
Usuwanie smug
Ponieważ powierzchnia zlewozmywaków kompozytowych jest twardsza od metalu, metalowe
naczynia mogą pozostawiać na ich powierzchni smugi startego metalu. Należy usuwać je przy
pomocy mleczka do czyszczenia.
Inne zalecenia
Nie należy na powierzchni zlewozmywaków stosować preparatów silnie zasadowych, takich jak
amoniak czy soda kaustyczna. Nie należy stawiać na powierzchni zlewozmywaków rozgrzanych
naczyń, gdyż ich temperatura może osiągać w niektórych przypadkach nawet 500°C, czyli znacznie
więcej niż wynosi odporność temperaturowa jakiegokolwiek aktualnie produkowanego materiału
kompozytowego. Nie należy wylewać do zlewozmywaka gorącego oleju. Nie należy kroić produktów
spożywczych bezpośrednio na powierzchni zlewozmywaka – w tym celu należy stosować deski do
krojenia.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756