Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Kuchenka nastawna G3FERRARI G10061

Instrukcja obsługi Kuchenka nastawna G3FERRARI G10061

Powrót
1
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Podczas używania urządzeń elektrycznych, zawsze powinny zostać zachowane
podstawy bezpieczeństwa, jak poniżej:
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA.
TRZYMAJ Z DALA OD WODY.
UWAGA: w przypadku większości urządzeń elektrycznych, wszystkie części
elektryczne są w stanie pobudzenia nawet, gdy urządzenie jest wyłączone.
Aby zredukować ryzyko śmierci poprzez porażenie prądem:
1. Zawsze wyłącz urządzenie z gniazdka, gdy nie jest używane.
2. Nie korzystaj z urządzenia podczas kąpieli. Przechowuj urządzenie w takim
miejscu, by jego upadek do wanny, czy zlewu nie był możliwy.
3. Nie umieszczaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
4. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, odłącz je natychmiast. NIE SIĘGAJ PO NIE
DO WODY!
UWAGA: By zredukować ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru czy innego
urazu:
1. Nie zostawiaj urządzenia, gdy pracuje, bądź jest włączone do gniazdka.
2. Nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, bądź osoby
niepełnosprawne.
3. Korzystaj z urządzenia tylko w celach, do których jest przeznaczone. Korzystanie z
dodatków niezalecanych przez producenta może być niebezpieczne.
4. Nigdy nie korzystaj z urządzenia, gdy jego przewód, bądź wtyczka są uszkodzone.
Także gdy nie działa poprawnie, bądź zostało upuszczone lub w inny sposób
uszkodzone. Tym bardziej, gdy wpadło do wody. Zanieś urządzenie do najbliższego
serwisu w celu przeglądu, bądź naprawy.
5. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni, bądź innego źródła
ciepła.
6. Nigdy nie wrzucaj, ani nie wkładaj żadnych obiektów do urządzenia. Może to być
niebezpieczne.
7. Elementy mogą nagrzewać się podczas użytkowania. Pozwól im ostygnąć po
skończonej pracy, nim schowasz urządzenie.
2
INFORMACJE OGÓLNE
Nie należy używać z pustymi garnkami lub patelniami. Nie przegrzewaj garnka
lub patelni.
- Nie umieszczać folii aluminiowej, papieru lub materiałów łatwopalnych między płytą
grzewczą i garnkiem / patelnią.
- Nie należy przemieszczać urządzenia podczas gotowania lub gdy gorące garnki
znajdują się na nim.
- Należy obchodzić się z świeżo ugotowanym jedzeniem z ostrożnością.
- Używ produktu tylko do celów, dla których został on stworzony; używ wyłącznie
garnków lub pojemników odpowiednich do gotowania indukcyjnego.
- Używ pojemników do gotowania odpowiednich do wielkości płyty do gotowania.
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Po zakończeniu użytkowania urządzenia należy wyjąć wtyczkę i poczekać na
schłodzenie każdej części produktu przed przechowywaniem produktu lub
czyszczeniem. Czyszczenie należy przeprowadzać za pomocą miękkiej gąbki.
- Nie zanurzać produktu w wodzie lub innych płynach. Nie pozostawiać pod
strumieniem wody z kranu. W żadnym wypadku nie wolno dopuścić, aby woda lub
inne płyny przedostawały się na powierzchnię gotowania.
- Umieścić płytę na stabilnej powierzchni. Nie używać na metalowych stołach.
- Podczas używania pozostawić wystarczającą ilość miejsca po obu stronach
produktu (5 do 10 cm).
- Nie zasłaniać wentylacji.
- Urządzenie należy trzymać z dala od materiałów łatwopalnych, ciepła, zimnych
miejsc i pary wodnej, zasłon lub papieru.
- Nie należy używ urządzenia jako półki na przedmioty.
- Ze względu na dużą moc urządzenia, nie należy używać adaptera z wieloma
gniazdami do podłączenia go do sieci elektrycznej.
- Umieścić urządzenie z dala od urządzeń, które narażone na działanie pól
elektromagnetycznych, takich jak telewizory, radia, karty magnetyczne, itp.
- Nie należy używ z wszczepionym rozrusznikiem serca.
- Nie należy obsługiw urządzenia, jeśli powierzchnia kuchenki jest uszkodzona.
- Nie dotykać powierzchni gotowania podczas użytkowania, ponieważ jest ona
ogrzewana przez garnek.
- Wyłączyć zasilanie za pomocą przycisku ON / OFF, nie wyłączać go przez zdjęcie
naczynia ze strefy gotowania.
3
Opis urządzenia
1. Płyta kuchenki
2. Miejsce do gotowania
3. Podstawa z wentylatorem
4. Panel sterowania
Gotowanie indykcyjne
Ta elektryczna kuchenka jest odpowiednia do gotowania i podgrzewania pokarmów
przy użyciu garnków i patelni przystosowanych do kuchenek indukcyjnych. Kuchenka
indukcyjna tworzy pole magnetyczne na dnie naczynia, które ogrzewa żywność
wewnątrz. W ten sposób, prawie cały pobór mocy jest przenoszony do naczynia,
minimalizując utratę ciepła. Ponadto kuchenka jest bezpieczna w użyciu, ponieważ
naczynie pozostaje zimne podczas gotowania.
NADAJE SIĘ DO GARNKÓW, PATELNI I NACZYŃ:
Polerowanych, żeliwnych, metalowych, ze stali nierdzewnej z dnem
metalowym, z aluminium z dnem metalowym. Ponadto podstawa naczynia
kuchennego powinna być płaska.
NIE NADAJE SIĘ DO GARNKÓW, PATELNI I NACZYŃ:
Wykonanych z miedzi, szkła, ceramiki, aluminium, o zaokrąglonej podstawie
lub z naczyniami o średnicy mniejszej niż 8 cm.
OBSŁUGA
- Urządzenie należy umieścić na równej i stabilnej powierzchni, pozostawiając
wystarczająco dużo miejsca po obu stronach kuchenki.
- Umieścić garnek lub patelnię w środku obszaru do gotowania (2).
- Podłączyć wtyczkę do zasilania: urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy,
wyświetlacz pokaże ”LO”.
4