Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartwatch GARETT Sport 4 Czarno-czerwony

Powrót
SmartWatch Garett
Sport 4
Instrukcja obsługi
www.garett.pl
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może
zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas
korzystania z smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak
rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia
medyczne.
Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji
baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
Nie należy zanurzać urządzenia w gorącej wodzie.
Nie należy nurkować w urządzeniu.
Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
W w yp ad k u us z ko dz en i a, n al eż y odd ać u rz ąd z en ie d o
autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy.
Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do
uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów
do czyszczenia tego urządzenia.
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz
zachować w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii urządzenia,
niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
OPIS PRODUKTU
1. Przycisk włączenia
podświetlenia wyświetlacza (A)
2. Przycisk wejścia do
menu/zmiany funkcji (B)
3. Przycisk Start/Stop (C)
4. Przycisk Reset (D)
5. Wyświetlacz
6. Gumowy wymienny pasek
INSTALACJA
Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki
sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
SmartWatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji Fundo
Bracelet. Przed rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać tę aplikację ze
Sklepu GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie.
Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę
„Fundo Bracelet” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.
PAROWANIE
Uwaga: SmartWatch Garett Sport 4 nie wymaga stałego połączenia ze
smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z funkcji smartwatcha należy
sparować go ze smartfonem za pomocą aplikacji, przed pierwszym
użyciem w aplikacji należy wprowadzić dane użytkownika. Przy pierwszym
uruchomieniu aplikacji może wyświetli nam się okno logowania. Możemy
założyć konto w aplikacji za pomocą przycisku „Zarejestruj” lub pominąć
opcję zakładania konta wybierając opcje Login a następnie klikając na
„Tourist login”.
Uwaga: Przy każdym włączeniu smartwatcha i aplikacji, dane
synchronizują się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).
1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że zegarek jest włączony oraz moduł bluetooth w zegarku jest
włączony (ikona bluetooth miga w górnej części wyświetlacza). Aby włączyć
bluetooth przytrzymujemy przycisk „A” przez 3 sekundy, gdy bluetooth
zostanie włączony usłyszymy krótki sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu
pojawi się migająca ikona bluetooth.
3. Otworzyć aplikację Fundo Bracelet.
4. Wejść w zakładkę „Moje konto” w dolnej części ekranu, następnie wybrać
opcję „Łączenie”, wyszukiwanie urządzenia rozpocznie się automatycznie,
iOS Android

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756