Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zamrażarka GORENJE FN6192DHW

Powrót
PL
SZCZEGÓŁOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ZAMRAŻARKA
www.gorenje.comwww.gorenje.com
2
460412
Dziękujemy za zaufanie,
jakim obdarzyli nas Państwo, kupując
nasze urządzenie.
Życzy wiele satysfakcji podczas jego
użytkowania.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie
do użytku w gospodarstwie domowym.
Zamrażarka przeznaczona jest do
użytkowania w gospodarstwie domowym
do zamrażania
świeżej żywności i długotrwałego
przechowywania zamrożonej żywności
(do roku, w zależności od rodzaju
żywności).
3
SPIS TREŚCI
460412
WSTĘP
OPIS
URZĄDZENIA
ROZMRAŻANIE
I CZYSZCZENIE
URZĄDZENIA
4 WAŻNE UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
10 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDNEGO ZUŻYCIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ W PRZYPADKU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻAREK
11 OPIS URZĄDZENIA
12 MONTAŻ I PODŁĄCZENIE
15 ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
17 OBSŁUGA URZĄDZENIA Z REGULACJĄ ELEKTRONICZNĄ
23 WYPOSAŻENIE WEWNĄTRZ URZĄDZENIA
24 ZAMRAŻANIE I PRZECHOWYWANIE ZAMROŻONEJ ŻYWNOŚCI
27 ROZMRAŻANIE URZĄDZENIA
28 CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
29 USUWANIE USTEREK
30 INFORMACJE DOTYCZĄCE HAŁASU POWODOWANEGO PRZEZ
URZĄDZENIE
INNE
PRZECHO-
WYWANIE I
ZAMRAŻANIE
ŻYWNOŚCI
4
460412
WAŻNE UWAGI I ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI
Przed podłączeniem do prądu proszę dokładnie zapoznać
się z instrukcją obsługi, która opisuje urządzenie oraz
zasady jej prawidłowego i bezpiecznego użytkowania.
Instrukcja dotyczy kilku modeli/typów urządzenia, dlatego
też opisane mogą być w niej ustawienia lub wyposażenie,
którego nie ma w danym urządzeniu. Zalecamy zachowanie
niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości i
dołączenie jej do urządzenia, jeśli w przyszłości będzie ono
sprzedawane.
Instrukcja obejmuje wersję/model NO FROST zamrażarki,
która jest wyposażona w wentylator i w której proces
odmrażania odbywa się automatycznie (tylko w niektórych
modelach).
Sprawdzić, czy w urządzeniu nie ma żadnych uszkodzeń lub
nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia, że urządzenie
uległo uszkodzeniu, zgłosić to w punkcie sprzedaży, w
którym urządzenie zostało nabyte.
Przed podłączeniem urządzenia do prądu pozostawić je
na co najmniej 2 godziny w pozycji pionowej. Zmniejszy to
prawdopodobieństwo wystąpienia usterek spowodowanych
wpływem transportu na instalację chłodniczą.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
URZĄDZENIA
i
5
460412
Na rogach drzwi
umieszczone są kołki
dystansowe, które należy
usunąć, a na ich miejsca
wstawić załączone zaślepki
(tylko w niektórych
modelach).
Urządzenie musi zostać podłączone do prądu i uziemione
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
OSTRZEŻENIE! Przyłączając urządzenie do sieci
elektrycznej, nie należy stosować rozgałęźników
elektrycznych lub przenośnych zasilaczy.
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyłączyć
je z prądu (wyjąć wtyczkę z gniazdka w ścianie).
OSTRZEŻENIE! W przypadku uszkodzenia przewodu
przyłączeniowego, może go wymienić jedynie producent
lub jego pracownik serwisu czy też inna odpowiednio
wyszkolona osoba, co pomoże uniknąć niebezpieczeństwa
porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE! Ustawiając urządzenie, należy zadbać, aby
przewód przyłączeniowy nie został ściśnięty lub uszkodzony.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, wezwać serwisanta.
Ze względu na niebezpieczeństwo kontaktu z wysokim
napięciem nie podejmować prób naprawienia oświetlenia
LED we własnym zakresie!
WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
!
OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo pożaru/substancje
łatwopalne.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756