Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka HOTPOINT-ARISTON HSIE 2B19

Instrukcja obsługi Zmywarka HOTPOINT-ARISTON HSIE 2B19

Powrót
PL
1
URZĄDZENIE
1. Górny kosz
2. Składane półeczki
3. Regulator wysokości górnego kosza
4. Górne ramię natryskowe
5. Dolny kosz
6. Koszyk na sztućce
7. Dolne ramię natryskowe
8. Zespół ltra
9. Zbiornik soli
10. Dozowniki detergentu i płynu nabłyszczającego
11. Tabliczka znamionowa
12. Panel sterowania
1. Przycisk i kontrolka Wł.-Wył./Reset
2. Przycisk wyboru programu
3. Kontrolka „Brak soli”
4. Kontrolka „Brak płynu nabłyszczającego
5. Kontrolki programu
6. Przycisk i kontrolka „Start/Pauza
INSTRUKCJA
CODZIENNEJ EKSPLOATACJI
PANEL STEROWANIA
0000 000 00000
Service:
1
2
3
4
5
6
7
9
8
1011
12
1 2 3 4 5 6
Przez użyciem urządzenia przeczytać uważnie Instrukcje Bezpieczeństwa.
OPIS PRODUKTU
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU HOTPOINT
ARISTON.
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować
urządzenie na stronie: www.hotpoint.com/register
Instrukcje Bezpieczeństwa oraz Podręcznik Użytkownika można
pobrać odwiedzając naszą stronę docs.hotpoint.eu i postępując
zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na odwrocie tej
broszury.
2
PIERWSZE UŻYCIE
SÓL DO ZMYWAREK, DODATKI DO PŁUKANIA I DETERGENT
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO UŻYCIA
URZĄDZENIA
Po zainstalowaniu urządzenia należy wyjąć ograniczniki z koszy oraz
elastyczne elementy mocujące z górnego kosza.
NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA SOLI
Zastosowanie soli zapobiega tworzeniu się KAMIENIA na naczyniach
i funkcjonalnych podzespołach zmywarki.
Konieczne jest, aby ZBIORNIK SOLI NIGDY NIE B PUSTY.
Ważne też jest odpowiednie ustawienie twardości wody.
Zbiornik soli znajduje się w dolnej części zmywarki (patrz OPIS
PRODUKTU), i musi zostać napełniony, gdy na panelu sterowania świeci
się kontrolka BRAK SOLI .
1. Wyjąć dolny kosz i odkręcić korek zbiornika
(w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara).
2. Tylko podczas wykonywania czynności
po raz pierwszy: Napełnić zbiornik soli
wodą.
3. Umieścić lejek (patrz rys.) i wsypać sól
aż do krawędzi zbiornika (około 1 kg);
niewielki wyciek wody jest tu normalny.
4. Wyjąć lejek i wytrzeć resztki soli wokół otworu.
Upewnić się, czy korek jest mocno dokręcony, aby detergent nie mógł
przedostać się do zbiornika podczas programu zmywania (mogłoby to
spowodować nienaprawialne uszkodzenie zmiękczacza wody).
Jeśli trzeba uzupełnić ilość soli w urządzeniu, należy wykonać tę
czynność przed rozpoczęciem cyklu zmywania aby uniknąć korozji.
USTAWIENIE TWARDOŚCI WODY
Aby zmiękczacz wody działał idealnie, istotne jest ustawienie twardości
wody na podstawie rzeczywistej twardości doprowadzanej wody. Tę
informację można uzyskać od lokalnego dostawcy wody.
Zakład produkcyjny ustawia domyślną wartość dla twardości wody.
Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Przytrzymać przycisk P przez 5 sekund, aż będzie słychać sygnał
dźwiękowy.
Włączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Miga kontrolka programu z aktualnie ustawionym poziomem.
Wcisnąć przycisk P, by wybrać żądany poziom twardości (patrz
TABELA TWARDOŚCI WODY).
Tabela twardości wody
Poziom °dH
St. niemieckie
°fH
St. francuskie
°Clark
St. brytyjskie
1 Miękka 0 - 6 0 - 10 0 - 7
2 Średnia 7 - 11 11 - 20 8 - 14
3 Przeciętna 12 - 16 21 - 29 15 - 20
4 Twarda 17 - 34 30 - 60 21 - 42
5 Bardzo twarda 35 - 50 61 - 90 43 - 62
Wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Po zakończeniu tych czynności włączyć program bez wkładania naczyń.
Należy stosować wyłącznie taką sól, która jest specjalnie
przeznaczona do zmywarek.
Po wsypaniu soli do zmywarki kontrolka BRAK SOLI gaśnie.
Jeśli pojemnik z solą jest pusty, istnieje ryzyko uszkodzenia
zmiękczacza wody oraz grzałki z powodu nagromadzenia osadu.
Stosowanie soli jest zalecane z każdym rodzajem detergentu
do zmywarek.
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO
Płyn nabłyszczający ułatwia SUSZENIE naczyń. Dozownik płynu
nabłyszczającego A powinien zostać napełniony, gdy kontrolka BRAK
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO , świeci się na panelu sterowania.
1. Otworzyć dozownik B, naciskając i podnosząc klapkę na pokrywce.
2. Ostrożnie wlewać płyn nabłyszczający, aż do kreski oznaczającej
maksymalny poziom napełnienia (110 ml) - unikać rozlania płynu. Jeśli
tak się stanie, należy natychmiast wytrzeć rozlany płyn suchą szmatką.
3. Zatrzasnąć pokrywkę.
NIGDY nie wlewać płynu nabłyszczającego bezpośrednio do komory
zmywarki.
REGULACJA DOZOWANIA PŁYNU NABŁYSZCZACEGO
Jeśli rezultaty suszenia nie są w pełni zadowalające, można wyregulować
dozowanie używanego płynu nabłyszczającego.
Włączyć zmywarkę za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Nacisnąć trzykrotnie przycisk P - będzie słychać sygnał dźwiękowy.
Włączyć ją za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Miga kontrolka programu z aktualnie ustawionym poziomem.
Nacisnąć przycisk P, aby wybrać poziom dozowania płynu nabłyszczającego.
Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
Ustawienie zostało wykonane!
Jeśli poziom dozowania płynu nabłyszczającego został ustawiony na
1 (EKO), płyn nabłyszczający nie będzie dozowany. Kontrolka BRAK
YNU NABŁYSZCZAJĄCEGO nie będzie świecić, jeśli zabraknie płynu
nabłyszczającego.
Można ustawić maksymalnie 5 poziomów, zależnie od modelu zmywarki.
Ustawienia fabryczne zależą od modelu urządzenia. Aby sprawdzić
ustawienia posiadanej zmywarki, należy postąpić według instrukcji
powyżej.
Jeśli na naczyniach są widoczne niebieskawe smugi, należy ustawić
niski poziom (2-3).
Jeśli na naczyniach pozostają krople wody lub oznaki kamienia,
należy ustawić wysoki poziom (4-5).
NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
Aby otworzyć dozownik detergentu, użyć urządzenia do otwierania C.
Detergent wsypywać/wlewać tylko do suchego zasobnika D.
Detergent przeznaczony do mycia wstępnego wsypywać/wlewać
bezpośrednio do komory zmywarki.
1. Odmierzając dawkę detergentu, należy
uwzględnić informacje podane powyżej,
aby dodana ilość detergentu była
prawidłowa. Wewnątrz dozownika D
znajdują się oznaczenia ułatwiające
dozowanie detergentu.
2. Przed zatrzaśnięciem pokrywy
usunąć pozostałości detergentu
z krawędzi dozownika.
3. Zamknąć pokrywkę dozownika
detergentu, pociągając ją w górę tak,
aż urządzenie zamykające zostanie
zablokowane na swoim miejscu.
Dozownik detergentu otwiera się automatycznie w odpowiednim czasie,
zgodnie z danym programem.
Zastosowanie detergentów nieprzeznaczonych do użytku w zmywarkach
może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie
urządzenia.
A
B
C
D
PL
3
TABELA PROGRAMÓW
Program
Faza
suszenia
Czas trwania
programu
zmywania
(godz.:min)*)
Zużycie
wody
(litry/cykl)
Zużycie
energii
(kWh/cykl)
1. Eko 50° 4:00 11,5 0,84
2. Intensywny 65° 2:30 15,0 1,50
3. Mieszane 55° 2:30 15,0 1,30
4. Szybki 40’
50°
-0:40 8,5 0,90
5. Połowa Załadunku 50° 1:15 11,0 0,90
OPIS PROGRAMÓW
Instrukcje wyboru cyklu zmywania.
1 EKO
Program Eko jest przeznaczony do mycia naczyń o zwykłym stopniu
zabrudzenia; dla tego zastosowania jest to najbardziej wydajny
program pod względem zużycia energii elektrycznej i wody oraz
w takim zastosowaniu program ten uzyskał certykat zgodności
z dyrektywą unijną Ecodesign.
2 INTENSYWNY
Program do zmywania bardzo zabrudzonych naczyń, szczególnie
zalecany do patelni i garnków (nie powinien być używany do delikatnych
naczyń).
3 MIESZANE
Rozmaite zabrudzenia. Do mycia normalnie zabrudzonych naczyń
z zaschniętymi resztkami potraw.
4 SZYBKI 40
Program należy stosować przy połowie załadunku lub lekko
zabrudzonych naczyniach, na których nie zalegają resztki jedzenia. Nie
ma fazy suszenia
5 POŁOWA ZAŁADUNKU
Naczynia lekko lub normalnie zabrudzone, połowa zwykłego załadunku.
Uwagi:
Należy pamiętać, że cykl Szybki 40’ służy do mycia lekko zabrudzonych
naczyń.
Dane Programu Eko uzyskano na podstawie pomiarów wykonanych w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą europejską EN 60436:2020.
Uwaga dla laboratoriów testowych: szczegółowe informacje dotyczące warunków testów porównawczych EN można uzyskać pod adresem:
ssistenza_en_lvs@indesitcompany.com
Przed żadnym z tych programów nie ma potrzeby wstępnego przygotowania naczyń.
*) Wartości podane dla innych programów niż program Eko mają charakter referencyjny.
Rzeczywisty czas może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak temperatura i ciśnienie dopływającej wody, temperatura otoczenia,
ilość detergentu, wielkość i typ załadunku oraz jego wyważenie, a także od dodatkowo wybranych opcji i kalibracji czujnika. Kalibracja czujnika może
wydłużyć czas trwania programu aż o 20 min.
4
ŁADOWANIE KOSZY
DOLNY KOSZ
Do garnków, pokrywek, talerzy, misek
do sałatek, sztućców itp. Duże talerze
i pokrywki powinny być umieszczane
z boku, aby uniknąć stykania się z ramieniem
natryskowym.
(przykład sposobu załadowania dolnego kosza)
KOSZYK NA SZTUĆCE
Jest on wyposażony w górne kratki, które pozwalają na lepsze
rozmieszczenie sztućców. Należy go umieszczać w przedniej części
dolnego kosza.
Noże i inne akcesoria o ostrych czubkach i krawędziach należy
wkładać do koszyka na sztućce ostrzami skierowanymi w dół
lub układać je poziomo na podnoszonych półeczkach, w górnym
koszu.
GÓRNY KOSZ
Tu należy wkładać delikatne i lekkie
naczynia: szklanki, liżanki, talerzyki, małe
miseczki do sałatek.
(przykładowe załadowanie górnego kosza))
REGULACJA WYSOKOŚCI GÓRNEGO KOSZA
Wysokość górnego kosza można wyregulować: wyższe położenie
umożliwia umieszczenie dużych naczyń w dolnym koszu, a niższe
pozwala na najwyższe ustawienie podnoszonych wsporników, co daje
więcej miejsca u góry, a jednocześnie pozwala uniknąć stykania się
z naczyniami umieszczonymi w dolnym koszu.
Górny kosz jest wyposażony w regulator
wysokości górnego kosza (patrz ilustracja); bez
naciskania dźwigienek, można łatwo podnieść
kosz trzymając go za boczne części i umieszczając
stabilnie w górnym położeniu.
Aby przywrócić dolne położenie, nacisnąć
dźwigienki A po bokach kosza i przesunąć kosz
w dół.
Zdecydowanie zalecamy, aby nie regulować wysokości kosza, gdy
jest załadowany.
NIGDY nie podnosić lub opuszczać kosza tylko z jednej strony.
SKŁADANE PÓŁECZKI Z REGULOWANYM POŁOŻENIEM
Boczne składane klapy można złożyć
lub rozłożyć, aby zoptymalizować ułożenie
naczyń w koszyku.
Kieliszki do wina można bezpiecznie
umieścić, wkładając nóżkę każdego kieliszka
do odpowiedniego otworu.
W zależności od modelu:
aby rozłożyć klapy, należy wysunąć je
do góry i obrócić lub zwolnić z zatrzasków
i pociągnąć do dołu.
aby złożyć klapy, należy obrócić je i wsunąć je
do dołu lub wyciągnąć do góry i zamocować
do zatrzasków.
PL
5
CODZIENNA EKSPLOATACJA
1. SPRAWDZENIE PRZYŁĄCZA WODY
Sprawdzić, czy zmywarka jest podłączona do instalacji wodnej
i czy zawór wody jest otwarty.
2. WŁĄCZANIE ZMYWARKI
Otworzyć drzwiczki i nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ.
3. WKŁADANIE NACZYŃ DO KOSZA
(patrz ŁADOWANIE KOSZY)
4. NAPEŁNIANIE DOZOWNIKA DETERGENTU
5. WYBÓR PROGRAMU I DOSTOSOWANIE CYKLU
Wybrać najbardziej odpowiedni program, dostosowany do typu
naczyń i stopnia ich zabrudzenia (patrz OPIS PROGRAMÓW),
naciskając przycisk P.
Wybrać żądane opcje (patrz OPCJE I FUNKCJE).
6. START
Aby rozpocząć cykl zmywania, należy nacisnąć przycisk
START/Pauza (zaświeci się dioda LED), a następnie w ciągu 4 sek.
od tej czynności, zamknąć drzwiczki. Po uruchomieniu programu
pojawi się pojedynczy sygnał dźwiękowy. Jeśli drzwiczki nie
zostaną zamknięte w ciągu 4 sekund, rozlegnie się dźwięk alarmu.
W takim przypadku otworzyć drzwiczki, nacisnąć przycisk
START/Pauza i ponownie zamknąć drzwiczki w ciągu 4 sek.
7. KONIEC CYKLU ZMYWANIA
Koniec cyklu prania sygnalizowany jest sygnałem dźwiękowym
i miganiem kontrolki wybranego programu. Otworzyć drzwiczki
i wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk WŁ./WYŁ.
Przed wyjęciem naczyń odczekać kilka minut - aby uniknąć
oparzenia. Wyjąć naczynia, zaczynając od dolnego kosza.
Po dłuższym czasie braku aktywności urządzenie wyłączy
się automatycznie, w celu zminimalizowania zużycia energii
elektrycznej.
Gdy naczynia są tylko lekko zabrudzone lub przed umieszczeniem
ich w zmywarce zostały spłukane wodą, można odpowiednio
zmniejszyć ilość używanego detergentu.
MODYFIKOWANIE URUCHOMIONEGO PROGRAMU
Jeżeli wybrano niewłaściwy program, można go zmienić,
pod warunkiem, że właśnie się on rozpoczął: otworzyć drzwiczki,
nacisnąć i przytrzymać przycisk WŁ./WYŁ.; urządzenie wyłączy się.
Włączyć zmywarkę z powrotem, za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.
i wybrać nowy cykl zmywania oraz żądane opcje; uruchomić cykl,
naciskając przycisk START/Pauza i zamykając drzwiczki w ciągu 4 sek.
UMIESZCZANIE DODATKOWYCH NACZYŃ
Otworzyć drzwiczki bez wyłączania urządzenia (START/Pauza,
dioda ledowa zaczyna migać) (uwaga na GORĄCĄ parę!) i umieścić
naczynia w zmywarce. Nacisnąć przycisk START/Pauza i zamknąć
drzwiczki w ciągu 4 sek. Cykl zostanie wznowiony od momentu,
w którym go przerwano
PRZYPADKOWE PRZERWY
Jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas zmywania lub nastąpi
przerwa w zasilaniu, cykl zatrzyma się. Aby wznowić cykl od momentu,
w którym został przerwany, zamknąć drzwiczki w ciągu 4 sek.
i nacisnąć przycisk START/Pauza.
PORADY
Przed włożeniem naczyń do kosza, należy usunąć wszystkie resztki jedzenia
i opróżnić szklanki. Nie trzeba ich wcześniej płukać pod bieżącą wodą.
Rozmieścić naczynia tak, aby były mocno utrzymywane na miejscu i nie
mogły się przewrócić; pojemniki ułożyć tak, aby ich otwory były skierowane
w dół, a wklęsłe/wypukłe elementy były ustawione ukośnie, dzięki
czemu woda będzie mogła docierać do każdej powierzchni i swobodnie
przepływać.
Ostrzeżenie: pokrywki, uchwyty, tace i patelnie nie mogą
uniemożliwiać obracania się ramion natryskowych.
Wszystkie małe przedmioty należy umieszczać w koszyku na sztućce.
Bardzo zabrudzone naczynia i patelnie powinny być umieszczane
w dolnym koszu, ponieważ w tej części komory zmywarki strumienie wody
są silniejsze i zmywanie jest bardziej skuteczne.
Po włożeniu naczyń do zmywarki trzeba sprawdzić, czy ramiona
natryskowe mogą obracać się swobodnie.
NACZYNIA NIE NADAJĄCE SIĘ DO ZMYWANIA
W ZMYWARKACH
Naczynia i sztućce drewniane.
Szklanki z delikatnym zdobieniem, wyroby artystyczne lub naczynia
zabytkowe. Ich zdobienia nie są odporne.
Elementy z tworzywa sztucznego, które nie są odporne na wysokie
temperatury.
Naczynia miedziane i cynowe.
Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub tuszem.
Kolory szklanych dekoracji oraz aluminiowe/srebrne części mogą
zmienić się lub ściemnieć podczas zmywania. Niektóre rodzaje
wyrobów szklanych (np. kryształy) mogą stracić przezroczystość po zbyt
wielu cyklach zmywania.
USZKODZENIE NACZYŃ SZKLANYCH I PORCELANOWYCH
W zmywarkach można myć tylko takie naczynia szklane i porcelanowe,
których producent deklaruje, że są przeznaczone do zmywarek.
Używać delikatnego detergentu, przeznaczonego do porcelany
Naczynia szklane i porcelanowe należy wyjmować ze zmywarki, jak tylko
zmywanie się skończy.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII
Jeśli zmywarka domowa użytkowana jest zgodnie z zaleceniami
producenta,
zmywanie naczyń w zmywarce zazwyczaj pochłania
MNIEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ i mniej wody niż zmywanie ręczne.
Aby maksymalnie zwiększyć wydajność zmywarki, należy uruchamiać
cykl zmywania po pełnym załadowaniu urządzenia. Ładowanie
zmywarki domowej w stopniu zalecanym przez producenta
przyczyni się do oszczędności energii elektrycznej i wody.
Informacje na temat prawidłowego ładowania naczyń w zmywarce
można odnaleźć w rozdziale ŁADOWANIE KOSZY.
W przypadku częściowego załadowania, zaleca się skorzystanie
ze specjalnych opcji, jeśli są one dostępne (Połowa załadunku/
Zmywanie strefowe/ Wiele stref), zapełniając jedynie wybrane
kosze. Nieprawidłowe lub nadmierne ładowanie zmywarki może
spowodować zwiększenie zużycia mediów (np. wody, energii,
czasu lub zwiększenie poziomu hałasu), co wpływa negatywnie
za wydajność suszenia.
Ręczne spłukiwanie naczyń przyczynia się do większego zużycia
wody i energii elektrycznej i nie jest zalecane
DEZYNFEKCJA ZMYWARKI
Aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów i tworzenia się osadów,
które mogą pojawić się w zmywarce, należy co najmniej raz w miesiącu
włączyć program z wysoką temperaturą. Aby wyczyścić zmywarkę, należy
wsypać/wlać jedną łyżeczkę detergentu i włączyć program bez wkładania
naczyń.
PORADY I WSKAZÓWKI

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756