Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka INDESIT INC18 T311

Powrót
PL
Skrócona instrukcja obsługi
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT
W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www . indesit . com/ register
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać
instrukcje bezpieczeństwa.
PIERWSZE UŻYCIE
Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej
dwie godziny przed podłączeniem go do sieci. Po podłączeniu do
źródła zasilania urządzenie zaczyna działać automatycznie. Idealne
temperatury przechowywania żywności są ustawione fabrycznie.
Po włączeniu urdzenia naly zaczekać 4-6godzin, aż zostanie
osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania normalnie
wypełnionego urządzenia. Antybakteryjny ltr przeciwzapachowy
należy umieścić wwentylatorze, jak pokazano na opakowaniu ltra
(jeżeli w wyposażeniu). Jeśli urządzenie wyda sygnał dźwiękowy,
oznacza to, że włączył się alarm temperaturowy: wcisnąć przycisk, aby
wyłączyć alarmy dźwiękowe.
PANEL STEROWANIA
1. Przycisk temperatury chłodziarki /
zamrażarki
2. Ustawienie kontrolki temperatury
3. Kontrolka zamrażarki
4. Kontrolka chłodziarki
5. Kontrolka Push & GO
6. Przycisk Push & GO
1. 2. 3. 4. 5. 6.
USTAWIENIE TEMPERATUR
Nacisnąć przycisk (1) i przytrzymać przez 3 sekundy, aby wybr
między chłodziarką (3) a komorą zamrażarki (4) .
Nacisnąć ten sam przycisk, aby zmienić temperaturę wybranej
wcześniej strefy.
Zalecane ustawienie dla komory chłodziarki : ŚREDNIA
Zalecane ustawienie dla komory zamrażarki : ŚREDNIA
Wysoka Temp.
Średnia-Wysoka Temp.
Średnia Temp.
Średnia-Niska Temp.
Niska Temp.
Fast Cooling (Szybkie chłodzenie)/
Fast Freezing (Szybkie
zamrażanie)
Dioda
Dioda
WYŁ
FUNKCJA PUSH&GO
Po zrobieniu dużych zakupów nacisnąć przycisk Push & Go (6), aby
aktywować funkcję szybkiego przywracania temperatury i lepiej
przechowywać żywność. Po aktywowaniu zapala się kontrolka (5).
Funkcja zostaje automatycznie wyłączona po 10 godzinach lub można
ją wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk Push&Go (6).
FUNKCJA WŁ./TRYB CZUWANIA
Nacisnąć przycisk Push & GO (6) przez 3 sekundy, aby przełącz
urządzenie w tryb czuwania.
W trybie czuwania światło wewnątrz komory chłodziarki nie działa.
Nacisnąć przycisk Push&Go, aby ponownie włączyć urządzenie.
FUNKCJA SUPER FREEZE (SUPER ZAMRANIA)
Aby jak najlepiej przechowywać żywność, przed włożeniem dużej
ilości żywności do komory zamrażarki należy skorzystać z funkcji super
zamrażania.
W celu ustawienia funkcji naciskać przycisk (1), aż wszystkie trzy diody
zaświecą się.
Funkcja wyłącza się automatycznie po 26 godzinach. Można ją również
wyłączyć ręcznie, ustawiając inną TEMPERATURĘ zamrażarki.
Uwaga: Należy unikać bezpośredniego kontaktu świeżej żywności
z żywnością wcześniej zamrożoną. Aby zoptymalizować prędkość
zamrażania i uzyskać dodatkową przestrzeń do przechowywania, z
komory zamrażarki można wyjąć szuady.
Aby uniknąć marnowania żywności, należy sprawdzić zalecane ustawienia
zamrażarki i czas przechowywania produktów. Informacje te można
znaleźć w instrukcji obsługi na stronie internetowej.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
* Dostępne tylko w wybranych modelach
JAK PRZECHOWYWAĆ ŚWIĄ ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych,
puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania serów, mleka, wyrobów
mleczarskich, produktów delikatesowych, jogurtów
STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania wędlin, deserów, mięsa i
ryb.
SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
SZUFLADY ZAMRAŻARKI
SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(Strefa najniższej temperatury)
Zalecana do zamrażania świeżej żywności/
ugotowanych potraw
Limity obciążenia są określone przez konkretną konstrukcję (kosze,
kontenery, klapy, szuady, półki itp.), lub limity obciążenia są określone
przez naturalne granice obciążenia.
System oświetlenia (w zależności od modelu)
Produkt ten wyposażony jest w oświetlenie
klasy efektywności energetycznej G
Produkt ten wyposażony jest w 2/4 boczne
lampki klasy efektywności energetycznej
A oraz w górną lampkę klasy efektywności
energetycznej G
Produkt ten wyposażony jest w oświetlenie
klasy efektywności energetycznej G
Produkt ten wyposażony jest w górne
oświetlenie klasy efektywności energetycznej
G
KOMORA CHŁODZIARKI
Dystrybucja powietrza Multiow
System multiow pomaga równomiernie rozprowadzać zimne
powietrze w komorze, zapewniając lepsze przechowywanie żywności.
Żywność może być umieszczona na każdej półce urządzenia.
Należy zwrócić uwagę, aby nie blokować otworów wentylacyjnych,
zapewniając w ten sposób swobodny przepływ powietrza.
Bardzo wytrzymałe szkło
Bardzo mocne szklane półki Indesit są grubsze od przeciętnych,
wytrzymują obciążenie do 100 kg, dzięki czemu mogą utrzymać nawet
najcięższe garnki. Na pojedynczej półce można umieścić dodatkowe
obciążenie do 100 kg. Gdy półka jest obciążona do pełnej nośności 100
kg, może to spowodować jej delikatne wygięcie.
Humidity control (Kontrola wilgotności)*
Włączyć regulator wilgotności (pozycja B), aby przechowywać żywność
(np. owoce) w mniej wilgotnych warunkach lub wączyć go (pozycja
A), aby zapewnić bardziej wilgotne warunki (np. warzywom).
KOMORA ZAMRAŻARKI
Kostki lodu*
Napełnić tackę na lód wodą i umieścić w komorze zamrażarki.
Nie używać ostrych lub ostro zakończonych przedmiotów do wyjmowania
lodu z tacki na lód.
Łatwe wyjmowanie tacek z zamrażarki
Strefa łatwego dostępu w zamrarce: łatwo znaleźć i wyjąć ulubione
produkty.
System Total No Frost
System Total No Frost skutecznie zapobiega tworzeniu się lodu, co
pozwala uniknąć niedogodności związanych z ręcznym odszranianiem
zarówno w zamrażarce, jak i we wnętrzu chłodziarki.
System wentylacyjny zapewnia doskonałą cyrkulację zimnego
powietrza w obu komorach, dzięki czemu nie tworzy się lód.
INFORMACJE OGÓLNE
Szuady, kosze i półki powinny pozostać na swoim miejscu, jeżeli w
niniejszej skróconej instrukcji nie podano inaczej.
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano diody LED,
które zapewniają lepszą widoczność w porównaniu z tradycyjnymi
żarówkami, przy jednoczesnym bardzo niskim zużyciu energii.
Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu 12 i 24 godzin, jest
podana na tabliczce znamionowej.
UTYLIZACJA
Drzwi i pokrywy urządzenia chłodniczego powinny być usunięte przed
wyrzuceniem ich na wysypisko, aby uniknąć uwięzienia w nich dzieci lub
zwierząt.
WYJMOWANIE SZUFLAD
Wysunąć szuady maksymalnie na zewnątrz, unieść je iwyjąć. Aby
uzyskać większą przestrzeń, komorę zamrażarki można wykorzystać bez
szuad.
Po umieszczeniu żywności na kratkach/półkach upewnić się, że drzwi są
prawidłowo zamknięte.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
** Testowane niezależnie przez IMSL (Industrial Microbiological Services
Ltd, UK) przy pomocy ISO 22196
400011512097
Zasady, standardową dokumentację oraz dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć:
Odwiedzając naszą stronę internetową docs . indesit . eu
ywając kodu QR
Ewentualnie można, skontaktować się naszą obsługą posprzedażową (patrz numer telefonu w książeczce
gwarancyjnej). W przypadku kontaktu z naszą obsługą posprzedażową, prosimy podać kody z tabliczki
znamionowej produktu.
Informacje o modelu można uzyskać przy pomocy QR-Code wskazanego na etykiecie energetycznej. Etykieta
zawiera również identykator modelu, którego można użyć do znalezienia informacji na portalu z bazą danych
https://eprel.ec.europa.eu.
USUWANIE USTEREK
Co zrobić, gdy... Możliwe przyczyny Rozwiązania
Panel sterowania jest
wyłączony, urządzenie nie
działa.
Urządzenie może się znajdować w trybie
wł. / czuwania.
Być może wystąpił problem z zasilaniem
elektrycznym urządzenia.
Włączyć urządzenie za pomocą przycisku PUSH&GO.
Sprawdzić, czy:
nie doszło do przerwy w dopływie prądu
czy wtyczka została poprawnie wciśnięta w gniazdo i czy
przełącznik dwubiegunowy sieci (jeśli gniazdo jest w niego
wyposażone) jest we właściwym położeniu (umożliwia zasilenie
urządzenia)
zabezpieczenia instalacji elektrycznej uruchamiającej urządzenie
sprawnie działają
przewód zasilający nie jest uszkodzony.
Nie działa oświetlenie
wewnętrzne.
Być może konieczna jest wymiana
żarówki.
Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
Urządzenie może się znajdować w trybie
wł. / czuwania.
Włączyć urządzenie za pomocą przycisku PUSH&GO.
Temperatura wewnątrz
komór nie jest dostatecznie
niska.
Może być wiele przyczyn takiego stanu
rzeczy (patrz kolumna "Rozwiązanie
problemu").
Sprawdzić, czy:
drzwi zamykają się prawidłowo
urządzenie nie jest zainstalowane w pobliżu źródła ciepła
ustawiona temperatura jest odpowiednia
obieg powietrza przez kratki wentylacyjne u dołu urządzenia nie
jest zablokowany.
Krawędź przednia
urządzenia w pobliżu
uszczelki drzwiowej jest
gorąca.
Nie jest to usterka. Jest to celowy
efekt mający na celu zapobieżenie
powstawaniu skroplin.
Nie jest wymagane żadne rozwiązanie.
Rozlega się sygnał
dźwiękowy*.
Alarm otwartych drzwi
Uruchamia się, gdy drzwi pozostają
otwarte przez dłszy czas.
W celu wyłączenia sygnału dźwiękowego należy zamknąć drzwi
urządzenia.
Super Freeze
Super Freeze
Super Freeze
Super Freeze
Alarm awarii zasilania
Uruchamia się w przypadku dłuższej
przerwy w dostawie energii, która
spowodowała wzrost temperatury w
komorze zamrażarki.
Uwaga: Dopóki nie zostanie wyłączony
alarm awarii zasilania, nie jest możliwe
ustawienie innej temperatury urządzenia.
Przed wączeniem sygnału dźwiękowego zaleca się zwrócenie
uwagi na temperaturę wskazywaną na wyświetlaczu, odpowiadającą
najwyższej temperaturze osiągniętej w komorze zamrarki w
trakcie przerwy w zasilaniu. Aby wyłączyć „Stop Alarm”, nacisnąć
przycisk wyłączający alarmy dźwiękowe. Po naciśnięciu przycisku
na wyświetlaczu temperatury pojawią się ponownie ustawione
temperatury. Jeżeli komora zamrażarki nie osiągnęła jeszcze
temperatury zapewniającej optymalne warunki przechowywania
produktów, może się uruchomić alarm temperatury dla komory
zamrażarki (patrz alarm temperatury). Przed spożyciem produktów
sprawdzić stan.
Super Freeze
Super Freeze
Alarm temperatury komory
zamrażarki
Alarm temperatury komory zamrażarki
wskazuje, że temperatura komory nie
jest optymalna. Może do tego dojść
przy: pierwszym użyciu po odszronieniu
i/lub czyszczeniu, w przypadku
zamrożenia dużych ilości produktów lub
jeżeli drzwi zamrażarki nie są idealnie
zamknięte.
Naciśnięcie przycisku (1) lub (6) spowoduje wyłączenie alarmu
dźwiękowego
* Dostępne tylko w wybranych modelach

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756