Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka INDESIT SI6 1 W 167cm Biała

Powrót
PL
Skrócona instrukcja obsługi
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT
W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www . indesit . com/ register
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać
instrukcje bezpieczeństwa.
OPIS PRODUKTU
PIERWSZE UŻYCIE
Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej dwie
godziny, przed podłączeniem go do sieci.
Podłączyć urdzenie do sieci i przekręcić pokrętło termostatu, aby
włączyć urządzenie.
Po włączeniu urdzenia naly zaczekać 4-6godzin, aż zostanie
osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania normalnie
wypełnionego urządzenia. Antybakteryjny ltr przeciwzapachowy
należy umieść wwentylatorze, jak pokazano na opakowaniu ltra
(jeżeli w wyposażeniu).
PANEL STEROWANIA
1. Wskaźnik ustawienia termostatu
2. Temperatura komory chłodziarki i
zamrażarki
3. Żarówka LED
1.
2.
3.
TEMPERATURA W KOMORZE CHŁODZIARKI
Ta chłodziarka jest uruchamiana za pośrednictwem termostatu
umieszczonego wewnątrz komory chłodziarki.
Regulacja temperatury w obu komorach przeprowadzana jest poprzez
obracanie pokrętła termostatu.
Ustawić termostat na 1/2 : chłodzenie mało intensywne
Ustawić termostat na 3-5 : chłodzenie średnie
Ustawić termostat na 6/7 : chłodzenie bardzo intensywne
Ustawić termostat na: wyłączenie chłodzenia i oświetlenia
Ustawienie pokrętła termostatu napowoduje włączenie całego
urządzenia.
PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW
X X
Legenda
STREFA ZAMRAŻARKI
STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych,
puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania serów, mleka, wyrobów
mleczarskich, produktów delikatesowych, jogurtów
STREFA NAJZIMNIEJSZA
Zalecana do przechowywania wędlin, deserów, ryb oraz
mięsa
SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Co zrobić, gdy... Możliwe przyczyny Rozwiązania
Urządzenie nie pracuje. Być może wystąpił problem z zasilaniem
elektrycznym urządzenia.
Sprawdzić, czy:
nie wystąpiła awaria zasilania;
wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka, a dwubiegunowy
odłącznik sieci (jeśli występuje) znajduje się w prawidłowym
połeniu (.);
zabezpieczenia instalacji elektrycznej uruchamiającej urządzenie
działają;
kabel zasilania nie został uszkodzony;
pokrętło nie jest ustawione w położeniu “”.
Nie działa oświetlenie
wewnętrzne.
Może być konieczna wymiana żarówki
oświetlenia.
W razie konieczności wymiany należy skontaktować się z serwisem
technicznym i odłączyć urdzenie od źródła zasilania.
Temperatura wewnątrz
komór nie jest
wystarczająco niska.
Przyczyn może być wiele (patrz kolumna
„Rozwiązania”).
Sprawdzić, czy:
drzwi są prawidłowo zamknięte;
urządzenie nie zostało zainstalowane przy źródle ciepła;
ustawiona temperatura jest odpowiednia;
obieg powietrza przez otwory wentylacyjne przy podstawie
urządzenia nie jest zasłonięty.
Na dnie komory chłodziarki
zbiera się woda.
Spust wody z odszraniania jest zatkany. Oczyścić spust skroplin (patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie
urządzenia").
Przednia krawędź
urządzenia, o którą opiera
się uszczelka drzwi jest
gorąca.
To nie jest usterka. Jest to celowy
efekt mający na celu zapobieżenie
powstawaniu skroplin.
Rozwiązanie nie jest potrzebne.
Temperatura komory
chłodziarki jest za niska.
Ustawiono zbyt niską temperaturę.
W komorze zamrażarki mogła
zostać umieszczona duża ilość
świeżej żywności.
Spróbować ustawić niższą temperaturę.
Jeśli w komorze zamrażarki umieszczono świeżą żywność, należy
odczekać, aż zostanie całkowicie zamrożona.
Wyłączyć wentylator (jeżeli jest zamontowany w urządzeniu)
zgodnie z instrukcją w ustępie zatytułowanym „WENTYLATOR”.
19515384100
Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii
można pobrać:
Odwiedzając naszą stronę internetową docs . indesit . eu
ywając kodu QR
Można równiskontaktować się z naszym serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na
karcie gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, naly podać kody z tabliczki
znamionowej urządzenia.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756