Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Pralka INDESIT BTWS6230PPL N 6kg 1200 obr

Powrót
1 Wybór programu
2 Przycisk „Start/Pauza”
3 Przycisk „Anulowanie
4 Kontrolka sekwencji programów
5 Przycisk „Opóźnienie startu”
6 Przycisk „Wirowanie
7 Kontrolka czasu
WSKAŹNIKI
Drzwiczki zamknięte
Usterka: Serwis
Usterka: Wyczysc ltr
Usterka: Otwórz zawór
W przypadku wystąpienia usterki należy
przeczytać rozdział “ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW”
PANEL STEROWANIA
TABELA PROGRAMÓW
OPIS PRODUKTU
1. Uchwyt pokrywy
2. Pokrywa
3. Panel sterowania
4. DOZOWNIK detergentu
5. Bęben
6. Filtr wody – za osłoną
7. Dźwignia ułatwiająca przestawienie
(w zależności od modelu)
8. Regulowane nóżki (x2)
5.
1.
6.
7.
2.
3.
4.
8.
DOZOWNIK DETERGENTU
Komora prania zasadniczego
Detergent do prania zasadniczego, odplamiacz
lub zmiękczacz wody.
Komora prania wstępnego
Detergent do prania wstępnego.
Komora na płyn zmiękczający tkaniny
Płyn do zmiękczania tkanin. Krochmal w płynie.
Wybielacz.
Płyn do zmiękczania, roztwór krochmalu
lub wybielacza należy wlewać tylko do
wysokości oznaczenia„max”.
Przycisk zwalniający
Przycisnąć, aby wyjąć szuadę do czyszczenia.
PL
Skrócona instrukcja obsługi
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy koniecznie zdemontować uchwyt
transportowy.
Szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu demontażu można znaleźć w Instrukcji instalacji.
52
3
1
4
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT
Aby uzyskać bardziej kompleksowe wsparcie,
należy zarejestrować produkt na stronie
www.indesit.com/register
6
7
Maks. ładowność 6,0 kg
Pobór mocy w trybie wyłączonym 0,11W / w przypadku pozostawienia
w trybie włączonym 0,11W Detergenty i dodatki Polecany
detergent
Pozostała
wilgoć % *
Zużycie energii
(kWh)
Całkowita objętość
wody w litrach
Temperatura
prania °C
Program
Temperatury Maks.
prędkość
wirowania
(obr./min)
Maks.
ładow-
ność
(kg)
Długość
trwania
(h : m)
Pranie
wstępne Pranie za-
sadnicze Płyn zmięk-
czający Pro-
szek Płyn
Ustawienia Zakres
Turn & Go 30°C 30°C 1000 3,5 **
Syntetyczne 40°C 40°C 1200 3,0 1:50 40 0,56 50 40
Bawełniane 60°C 40°-90°C 1200 6,0 3:00 57 1,20 48 55
Eco 40-60 Eco 40-60 40°C 40°C
1151 6,0 3:15 52 0,89 53 43
1151 3,0 2:30 53 0,51 37 32
1151 1,5 1:50 55 0,35 31 31
20 °C 20°C 20°C 20°C 1200 6,0 2:30 53 0,25 46 20
Wełniane 20°
20°
20°C 20°C 1000 1,0 **
Delikatne 30°
30°
30°C 30°C 1000 1,5 **
Mix 45’ 40°
40°
40°C 40°C 1000 6,0 **
Bawełniane 30°
30°
30°C 30°C 1200 3,0 0:30 57 0,25 42 27
Syntetyczne 30°
30°
30°C 30°C 1200 3,0 **
Wirowanie +
Wypompowanie 1200 6,0
Płukanie + Wirowanie 1200 6,0
Eco Bawełniane 60°C 60°C 1200 6,0 3:30 53 0,70 46
3,0 2:45 53 0,64 32
40°C 1200 3,0 2:00 53 0,47 32
Dosing required Dosing optional
Parametry te mogą się różnić podczas prania w domu, ze względu na zmieniającą się temperaturę
pobieranej wody, ciśnienie wody itd. Przybliżony czas trwania programu odnosi się do ustawień
domyślnych programów, bez wybierania opcji. Podane wartości dla programów innych niż Eco
40-60 mają charakter jedynie orientacyjny.
* Po zakończeniu programu i wirowania z maksymalną prędkością, z ustawieniem domyślnym.
** Długość trwania programu wskazana jest na wyświetlaczu.
Technologia czujnika dostosowuje parametry wody, energii i czas trwania programu do objętości
prania.
Eco Bawełniane - Cykl prania próbnego jest zgodny z rozporządzeniem 1061/2010. Aby uzyskać
dostęp do tych cykli, ustaw cykl prania „Bawełna 40°C” lub „Bawełna 60°C” wraz z opcją „Energy
saver”.
Eco 40-60 - Cykl prania testowego zgodnie z rozporządzeniem 2019/2014. Najbardziej wydajny
program pod względem zużycia energii i wody do prania normalnie zabrudzonej odzieży
bawełnianej. Tylko wyświetlacz: wartości wirowania pokazane na wyświetlaczu mogą się
nieznacznie różnić od wartości podanych w tabeli.
Dla instytutów badawczych
Długi cykl prania odzieży bawełnianej: należy wybrać cykl prania Bawełna i temperaturę 40°C.
Program Syntetyki: należy wybrać cykl prania Syntetyki i temperaturę 40°C.
PROGRAMY
Aby wybrać właściwy program dla danego prania, należy
zawsze przestrzegać zaleceń podanych na metkach
odzieży. Wartość podana przy symbolu to maksymalna
temperatura odpowiednia do prania danego rodzaju
odzieży.
Turn & Go
Najlepsze rozwiązanie do codziennego prania. Przydatne szczególnie
do prania lekko i normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych lub
syntetycznych; pranie odbywa się w niskiej temperaturze, z maksymalną
prędkością wirowania.
Syntetyczne
Do prania zabrudzonej odzieży z włókien syntetycznych (takich
jak poliester, poliakryl, wiskoza itp.) lub mieszanek bawełnianych i
syntetycznych.
Bawełniane
Normalnie lub bardzo zabrudzone mocne tkaniny z bawełny.
Eco 40-60
Do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych z zaleceniami
prania w temperaturze 40 °C lub 60 °C, łącznie w tym samym cyklu.
Jest to standardowy program prania bawełny, najwydajniejszy pod
względem zużycia wody i energii.
20 °C
Do prania lekko zabrudzonych ubrań bawełnianych w temperaturze 20 °C.
Wełniane 20°
Przy użyciu programu Wełna można prać wszystkie ubrania z wełny,
nawet jeśli są opatrzone etykietą „tylko pranie ręczne. W celu osiągnięcia
optymalnych wyników należy stosować specjalne detergenty i nie
przekraczać maksymalnej ładowności w kg.
Delikatne 30°
Do prania szczególnie delikatnych tkanin. Najlepiej jest przed praniem
obrócić ubrania na lewą stronę.
Mix 45’ 40°
Do prania lekko i normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych, lnianych,
włókien syntetycznych i mieszanych w zaledwie 45 minut.
Bawełniane 30°
Do szybkiego prania lekko zabrudzonych ubrań. Cykl ten trwa tylko
30 minut, co prowadzi do oszczędności czasu i energii.
Syntetyczne 30°
Skrócony cykl prania lekko zabrudzonej odzieży z włókien syntetycznych
(takich jak poliester, poliakryl, wiskoza itp.) lub mieszanek bawełnianych i
syntetycznych.
Wirowanie + Wypompowanie
Odwirowanie zawartości i odprowadzenie wody. Do wytrzymałego prania.
Płukanie + Wirowanie
Osobny program płukania i intensywnego wirowania. Do wytrzymałego
prania.
Eco Bawełniane
Do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych. W
temperaturze 40°C i 60°C.
PIERWSZE UŻYCIE
Aby usunąć możliwe zanieczyszczenia pozostałe po procesie produkcji,
należy wybrać program „Bawełniane z temperaturą 90°C. Dodać
małą ilość detergentu do komory dozownika przeznaczonej do prania
zasadniczego (maksymalnie 1/3 ilości zalecanej przez producenta
detergentu do prania lekko zabrudzonych tkanin). Rozpocząć program
nie wkładając prania.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
Przygotować pranie zgodnie z zaleceniami podanymi w części “PORADY
I WSKAZÓWKI”. Załadować pranie, zamknąć drzwi bębna i sprawdzić,
czy zamknęły się one prawidłowo. Dodać detergentu i dodatków.
Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi dozowania
podanymi na opakowaniu detergentu. Zamknąć pokrywę. Ustawić
pokrętło wyboru programu na żądany program i wybrać dowolną
opcję. Wyświetlacz pokazuje czas trwania wybranego programu (w
godzinach i minutach), a kontrolka przycisku „Start/Pauza miga.
Zaświeci się kontrolka określonej wcześniej prędkości wirowania.
Prędkość wirowania można zmienić, naciskając przycisk Wirowanie
. Odkręcić zawór wody i nacisnąć przycisk „Start/ Pauza , aby uruchomić
cykl prania. Przycisk „Start/ Pauza zaświeci się i drzwi zostaną
zablokowane. Ze względu na wahania wagi wsadu i temperatury wody
wlotowej, w niektórych fazach obliczany jest na nowo czas do końca
programu. W takim przypadku na wyświetlaczu czasu pojawia się
animacja .
WSTRZYMANIE LUB ZMIANA TRWAJĄCEGO
PROGRAMU
Aby zatrzymać cykl prania, nacisnąć przycisk „Start/Pauza ;kontrolka
zacznie migać. Wybrać dowolny nowy program, temperaturę, opcje
oraz prędkość wirowania w razie potrzeby zmiany tych ustawień.
Aby ponownie rozpocząć cykl prania, od punktu, w którym został
on przerwany, należy nacisnąć przycisk „Start/Pauza . Do tego
programu nie dodawać detergentu.
DRZWICZKI ZAMKNIĘTE
Po uruchomieniu programu kontrolka zaświeci się, co oznacza, że nie
można otworzyć pokrywy. Dopóki trwa program prania, pokrywa jest
zablokowana i pod żadnym pozorem nie należy próbować otwierać
jej na siłę. W razie konieczności otworzenia pralki po uruchomieniu
programu - na przykład po to, by dołożyć więcej prania lub wyjąć rzeczy
umieszczone w pralce niepotrzebnie - nacisnąć przycisk „Start/Pauza
. Jeśli temperatura nie jest zbyt wysoka, kontrolka „Drzwiczki zamknięte”
gaśnie. Może upłynąć chwila, zanim będzie można otworzyć pralkę.
Nacisnąć przycisk „Start/Pauza , aby wznowić program.
KONIEC PROGRAMU
Kontrolka „Drzwiczki zamknięte” zgaśnie, a na wyświetlaczu pokaże się
. Przekręcić pokrętło wyboru programu do położenia „OFF” i zakręcić
zawór wody. Otworzyć pokrywę i bęben, a następnie wyjąć rzeczy z pralki.
Nie zamykać pokrywy, zaczekać na osuszenie wnętrza pralki. Po kwadransie
pralka wyłączy się całkowicie – ma to na celu oszczędność energii.
Aby anulować bieżący program przed zakończeniem cyklu, należy
przytrzymać przycisk „Anulowanie przez co najmniej 3 sekundy. Następuje
odpompowanie wody. Może upłynąć chwila, zanim będzie można
otworzyć pralkę.
FUNKCJE SPECJALNE
! Gdy połączenie programu i opcji dodatkowych nie jest możliwe,
odpowiednie kontrolki wyłączają się automatycznie.
! Niewłaściwe kombinacje opcji są automatycznie usuwane.
Opóźnienie startu
Aby ustawić rozpoczęcie wybranego programu w późniejszym
czasie, należy nacisnąć przycisk „Opóźnienie startu” i wybrać czas
opóźnienia. Zapali się kontrolka „Opóźnienie startu” , która zgaśnie
po rozpoczęciu programu. Po naciśnięciu przycisku „Start/Pauza
rozpocznie się odliczanie czasu opóźnienia. Ustawioną liczbę godzin
można zmniejszyć, wciskając ponownie przycisk „Opóźnienie startu”
. W przypadku wybrania tej funkcji, nie stosować płynnego
detergentu. Aby anulować „Opóźnienie startu” , należy przekręcić
pokrętło wyboru do innego położenia.
Intensywne
Opcję tę należy wybrać, jeśli zamierza się użyć dodatku do usuwania
plam - zoptymalizuje ona wydajność dodatku, pozwalając uzyskać
lepszą jakość prania i usuwania plam. Używać przy maksymalnym
załadowaniu pralki. Do prania głównego dodać odpowiednią ilość
dodatku do usuwania plam (w proszku).
Może przedłużyć czas trwania programu o maks. 10 minut. Tę dodatko
funkcję należy stosować w przypadku używania odplamiaczy i wybielaczy
na bazie aktywnego tlenu. Nie używać wybielaczy na bazie chloru ani
peroksoboranu!
Extra płukanie
Zapobiega pozostaniu resztek detergentu na tkaninie poprzez
wydłużenie cyklu płukania. Szczególnie przydatne do prania bielizny dla
niemowląt i alergików, a także w regionach występowania miękkiej wody.
Wirowanie
Każdy program ma fabrycznie ustawioną szybkość wirowania. Nacisnąć
przycisk, aby wybrać inną prędkość wirowania. Jeśli wybrano prędkość
wirowania „0” , ostatnie wirowanie zostaje anulowane; nie dotyczy
to jednak pośrednich wirowań podczas płukania. Następuje jedynie
odpompowanie wody.
Pranie wstępne
Wyłącznie do mocny zabrudzeń (np. piach, błoto). Wydłuża cykl o około
15 minut. W razie włączenia opcji prania wstępnego nie stosow
detergentu w płynie do prania zasadniczego.
Energy saver
Program charakteryzuje się niższą temperaturą i lekko zmodykowanym
czasem prania, co gwarantuje doskonałe wyniki prania oraz zapewnia niższe
zużycie energii.
WYBIELANIE
Wyprać rzeczy w żądanym programie, Bawełna lub
Syntetyczne , dodając odpowiednią ilość wybielacza na bazie chloru
do komory płynu zmiękczającego (ostrożnie zamknąć pokrywę).
Tuż po zakończeniu programu przekręcić pokrętło wyboru programu i
uruchomić żądany program ponownie, aby pozbyć się resztek zapachu
wybielacza; w razie potrzeby można dodać płynu zmiękczającego.
Nigdy nie umieszczać jednocześnie wybielacza z chlorem i płynu
zmiękczającego w komorze płynu zmiękczającego.
PORADY I WSKAZÓWKI
Segregowanie prania według
Rodzaju tkaniny/ zalecanego rodzaju prania (bawełna, tkaniny
mieszane, tkaniny syntetyczne, wełna, pranie ręczne). Koloru (rozdzielić
odzież kolorową i białą, nowe kolorowe rzeczy należy prać oddzielnie).
Delikatności (niewielkie sztuki odzieży – na przykład nylonowe
pończochy – i odzież z haftkami – na przykład biustonosze – prać w
płóciennym woreczku lub poszewce poduszki zamykanej na zamek).
Należy opróżnić kieszenie
Przedmioty takie, jak monety czy zapalniczki mogą zniszczyć pranie i
bęben pralki.
Wnętrze pralki
Jeśli nigdy lub rzadko dochodzi do prania w temperaturze 90°C,
zalecamy od czasu do czasu włączyć dowolny program z temperaturą
90°C, bez umieszczania rzeczy w bębnie i z zastosowaniem niewielkiej
ilości detergentu, aby utrzymać w czystości wnętrze pralki.
Należy przestrzegać zaleceń dotyczących dozowania/dodatków
Pozwoli to zoptymalizować rezultat prania i uniknąć drażniących
pozostałości nadmiaru detergentu w praniu, zapewniając oszczędność
pieniędzy poprzez zapobieganie marnotrawstwu detergentu.
Należy stosować niskie temperatury i dłuższy czas prania
Najwydajniejsze pod względem zużycia energii programy, to na ogół te,
które działają w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.
Należy przestrzegać wielkości wsadu
Pralkę należy wypełniać do pojemności podanej w TABELA
PROGRAMÓW, aby oszczędzać wodę i energię.
Hałas i pozostała zawartość wilgotności
Zależą od prędkości wirowania: im wyższa prędkość wirowania w fazie
wirowania, tym wyższy poziom hałasu i tym niższa pozostała zawartość
wilgotności.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przystępując do czyszczenia i konserwacji pralki, za każdym razem należy
ją wyłączać i wyjmować wtyczkę z gniazdka zasilania. Należy okresowo
sprawdzać, czy wąż nie ma wybrzuszeń i pęknięć. Co jakiś czas pralkę
należy wyczyścić i podać konserwacji (co najmniej 4 razy w roku).
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni pralki
Zewnętrzne części pralki należy czyścić za pomocą miękkiej, wilgotnej
ściereczki. Nie używać żadnych środków do mycia szkła ani środków do
czyszczenia ogólnego zastosowania, proszków do szorowania itp. – te
substancje mogą zniszczyć napisy na pralce.
DOZOWNIK detergentu
Regularnie czyścić urządzenie, co najmniej trzy-cztery razy w roku, aby
zapobiec nagromadzeniu się resztek detergentu:
Nacisnąć przycisk zwalniający , aby odblokować dozownik
detergentu i wyjąć go z pralki. W dozowniku może pozostać niewielka
ilość wody, dlatego należy wyjmować go w pozycji pionowej. Umyć
dozownik pod bieżącą wodą. Można też zdjąć pokrywę syfonu z tyłu
dozownika w celu wyczyszczenia. Zamontować ponownie pokrywę
syfonu w dozowniku (jeśli uprzednio ją zdjęto). Włożyć dozownik na
miejsce, umieszczając dolne zatrzaski urządzenia w odpowiednich
otworach na pokrywie i dociskając dozownik do pokrywy aż do
zablokowania w odpowiedniej pozycji. Upewnić się, że dozownik
detergentu włożono poprawnie.
Sprawdzanie węża doprowadzającego wodę
Należy okresowo sprawdzać, czy wąż nie ma wybrzuszeń i pęknięć.
Jeżeli jest uszkodzony, trzeba zastąpić go nowym wężem, który
można zakupić w Zakładzie serwisowym lub u wyspecjalizowanego
sprzedawcy. Zależnie od rodzaju węża: Jeśli wąż dopływowy ma
przezroczystą powłokę, okresowo sprawdzać, czy w niektórych
miejscach kolor węża nie stał się bardziej intensywny. Jeśli tak, wąż
może być nieszczelny i powinno się go wymienić. Jeśli urządzenie
jest wyposażone w węże z systemem zatrzymującym wodę
: sprawdzić okienko zaworu bezpieczeństwa (patrz strzałka). Jeśli jest
czerwone, funkcja zatrzymywania wody jest aktywna i wąż musi zostać
wymieniony na nowy. Aby taki wąż odkręcić, należy podczas odkręcania
nacisnąć przycisk zwalniający (zależnie od modelu pralki).
Czyszczenie filtra siatkowego w wężu doprowadzania wody
Regularnie sprawdzać i czyścić (co najmniej dwa-trzy razy w roku).
Zamknąć zawór wody i poluzować wąż w miejscu podłączenia
do kranu. Wyczyścić wewnętrzny filtr siatkowy i przykręcić wąż
doprowadzania wody z powrotem do kranu. Następnie ręcznie odkręcić
wąż doprowadzania wody z tyłu pralki. Wyjąć filtr siatkowy z pralki przy
użyciu obcęgów i oczyścić go. Umieścić filtr na miejscu i ponownie
przykręcić wąż. Odkręcić zawór wody i sprawdzić, czy połączenia są
szczelne.
Czyszczenie filtra wody / odprowadzanie pozostałej wody
Pralka wyposażona jest w pompę samoczyszczącą. Filtr zatrzymuje
przedmioty, których nie wyjęto z ubrań, np. guziki, monety, szpilki
itd. Jeśli używany był program prania w gorącej wodzie, przed
spuszczeniem wody należy odczekać aż woda ostygnie. Filtr wody
należy czyścić regularnie, aby nie dopuścić do jego zapchania, ponieważ
w takim przypadku woda nie będzie mogła spłynąć. Jeśli woda nie może
spłynąć, kontrolka wskazuje, że filtr wody może być zapchany.
Otworzyć osłonę filtra monetą. Podstawić szeroki płaski pojemnik
pod filtrem wody, aby zbierać spuszczaną wodę. Powoli odkręcać
filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż woda
zacznie wypływać. Pozwolić, aby woda wypływała bez wyjmowania
filtra. Gdy pojemnik jest pełny, zakręcić filtr zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Opróżnić pojemnik. Powtarzać te czynności do
czasu, aż cała woda zostanie spuszczona. Ta pralka jest wyposażona w
automatyczne funkcje bezpieczeństwa i funkcje sygnalizowania awarii.
Następnie wyjąć filtr wody, obracając go w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara na zewnątrz. Wyczyścić filtr wody (usunąć
zanieczyszczenia z filtra i umyć go pod bieżącą wodą) oraz komorę
filtracyjną. Sprawdzić, czy wirnik pompy (w obudowie za filtrem) nie jest
zatkany. Włożyć filtr wody i zamknąć osłonę filtra: Włożyć filtr wody na
miejsce i dokręcić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Sprawdzić,
czy filtr został dokręcony do końca. Aby sprawdzić, czy filtr wody jest
szczelny, można nalać ok. 1 litra wody do bębna i sprawdzić, czy woda
nie wycieka z filtra. Następnie zamknąć osłonę filtra.
Uszczelnienie pokrywy
Okresowo sprawdzać stan uszczelnienia pokrywy oraz od czasu do
czasu oczyścić pokrywę wilgotną ściereczką.
Wyjmowanie przedmiotu, który wpadł między bęben a komorę
Jeśli jakiś przedmiot wpadnie pomiędzy bęben a komorę, można go
wyjąć, usuwając jeden z paneli bębna.
Odłączyć pralkę od zasilania. Wyjąć pranie z bębna. Zamknąć klapy
bębna i przekręcić bęben o pół obrotu (Rysunek a). Śrubokrętem
nacisnąć plastikową końcówkę, przesuwając ręką panel ze strony lewej
na prawą (rysunek b, c) tak, aby wpadł do bębna. Otworzyć bęben.
Wyjąć przedmiot przez otwór w bębnie. Założyć z powrotem
zdemontowany panel: Umieścić plastikową końcówkę nad otworem po
prawej stronie bębna (rysunek d). Przesunąć plastikowy panel z prawej
strony na lewą aż do zatrzaśnięcia. Zamknąć klapy bębna, przekręcić
bęben o pół obrotu i sprawdzić położenie panelu we wszystkich
punktach mocowania. Ponownie podłączyć pralkę do zasilania.
TRANSPORT I PRZENOSZENIE URZĄDZENIA
Wyciągnąć wtyczkę zasilania i zamknąć zawór wody. Odłączyć wąż
dopływowy od zaworu wody i wyjąć wąż odpływowy z miejsca spustu.
Usunąć całą pozostałą w wężach i pralce wodę, a węże przymocować
tak, aby nie uległy zniszczeniu podczas transportu. Aby ułatwić
przemieszczanie urządzenia, należy lekko pociągnąć ręką dźwignię
ułatwiająca przestawienie znajdującą się w dolnej przedniej części
pralki (w zależności od modelu). Wyciągnąć pralkę i przytrzymać stopą.
Następnie ponownie wcisnąć dźwignię do pierwotnej pozycji stabilnej.
Założyć uchwyt transportowy. Postępować zgodnie z instrukcjami
demontażu uchwytu transportowego podanymi w INSTRUKCJI
INSTALACJI urządzenia, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.
abcd
PL
Skrócona instrukcja obsługi
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Pralka czasami może nie działać prawidłowo, z różnych powodów. Przed skontaktowaniem się z serwisem posprzedażowym zalecamy sprawdzić, czy
problemu nie można łatwo rozwiązać, kierując się poniższą listą.
Anomalie: Możliwe przyczyny/ rozwiązanie:
Nie uruchamia się pralka lub program
Wtyczka nie jest włożona do gniazdka elektrycznego lub nie jest wystarczająco dociśnięta.
Nastąpiła awaria zasilania.
Nieprawidłowo zamknięto pokrywę.
Pralka automatycznie wącza się, aby dzięki temu oszczędzać energię przed rozpoczęciem lub
po zakończeniu programu. W celu włączenia pralki należy najpierw ustawić pokrętło wyboru
programów na “O/O”, a następnie tym samym pokrętłem wybrać odpowiedni program.
Cykl prania się nie uruchamia.
Nie został naciśnięty przycisk „Start/Pauza” .
Zawór wody jest zamknięty.
Została włączona opcja „Opóźnienie startu” .
Pralka zatrzymuje się w trakcie
programu i miga kontrolka „Start/
Pauza”
Aktywowano opcję „Stop woda” (jeśli jest dostępna).
Zmieniono program – wybrać ponownie żądany program i nacisnąć „Start/Pauza” .
Urządzenie wibruje
Pralka nie jest odpowiednio wypoziomowana.
Nie zdemontowano uchwytu transportowego; przed rozpoczęciem użytkowania pralki należy
zdemontować uchwyt transportowy.
Efekty wirowania końcowego nie są
zadowalające. Pranie jest nadal bardzo
mokre. Miga kontrolka „Wirowanie/
Odpompowywanie” lub na
wyświetlaczu miga wartość prędkości
wirowania po zakończeniu program –
w zalności od modelu
Brak wyważenia wsadu podczas wirowania uniemożliwił fazę wirowania – ma to na celu
uniknięcie uszkodzenia pralki. Dlatego pranie jest nadal bardzo mokre. Możliwa przyczyna
braku wyważenia: niewielki wsad (zaledwie kilka sporych lub chłonnych rzeczy, np. ręczników)
albo duże/ciężkie rzeczy.
W miarę możliwości należy unikać małych wsadów.
Przyciskiem „Wirowanie” ustawiono niską prędkość wirowania.
Urządzenie wskazuje kod błędu (np.
F-02, F-...) lub świeci się kontrolka
„Serwis”
Należy wyłączyć pralkę, wyjąć wtyczkę z gniazdka i odczekać około 1 minutę przed jej
ponownym włączeniem.
Jeżeli usterka utrzymuje się, należy skontaktować się z serwisem technicznym.
Świeci się kontrolka „Wyczysc ltr Pralka nie wypompowuje wody.
Wyczyścić ltr wody.
Świeci się kontrolka „Otwórz zawór Brak dopływu wody lub niewystarczająca ilość wody.
400011460151
XXXXX
Instrukcje bezpieczeństwa, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
Z naszej witryny docs.indesit.eu
Używając kodu QR
Można również skontaktować się z naszym serwisem posprzedażowym (numer telefonu znajduje się w książeczce
gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem posprzedażowym, należy podać kody znajdujące się na tabliczce
identykacyjnej danego urządzenia.
Aby uzyskać informacje o naprawach i konserwacji, odwiedź witrynę www.indesit.com
Za pomocą kodu QR-Code na etykiecie dotyczącej energii można odczytać informacje na temat modelu. Etykieta zawiera również
identykator modelu, który może być użyty w celu zapoznania się portalem rejestru na https://eprel.ec.europa.eu

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756