Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Blender kielichowy KUVINGS SV-500 Czarny (Wysokoobrotowy/Próżniowy)

Powrót
BLENDER PRÓŻNIOWY
SV.A.1-170713M
Produkt nie powinien być używany w krajach z innym napięciem sieciowym.
* Wyłącznie do użytku domowego
Instrukcja
Użytkownika
0302
Właściwości produktu
Blendowanie próżniowe
W optymalnych warunkach próżniowych z ciśnieniem 80
kPa, składniki nie utleniają się, dzięki czemu zachowują kolor
i substancje odżywcze oraz bogaty, świeży smak.
Super mocny silnik [Maksymalnie ok 3.5KM]
Potężny silnik i 32 tysiące obrotów ostrzy na minutę pozwalają
dokładnie zblendować składniki i wydobyć z nich pełnię smaku.
Osłona redukująca hałas
Minimalizuje hałas wysokoobrotowego blendowania.
Potrójne ostrza 3D
Trójwymiarowy system obrotów i 6 specjalnie stworzonych
ostrzy pozwala na dokładne blendowanie.
Silnik zabezpieczony jest przed przegrzaniem i przepełnieniem
składnikami zapewniając bezpieczniejsze użytkowanie.
System chłodzenia
Czujnik przeciążeniowy silnika
Specjalna budowa umożliwia skuteczne odprowadzenie ciepła
z urządzenia, a tym samym dłuższe jego użytkowanie.
Zabezpieczona struktura
Właściwe zmontowanie pojemnika na obudowie urządzenia
zapewnia bezpieczne eksploatowanie.
Funkcja autoblendowania
Nawet początkujący przygotuje wszelkiego rodzaju soki
i koktajle dzięki funkcji autoblendowania.
Używając pokrętła, ręcznie ustaw prędkość między 2000 a 20000
obrotów na minutę, aby uzyskać pożądany efekt blendowania.
Twórz własne połączenia składników
04 05
Ostrzeżenie:
Nieprzestrzeganie Instrukcji grozi śmiercią lub poważnymi urazami.
Uwaga: Nieprzestrzeganie Instrukcji grozi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem urządzenia.
Zabronione.
Postępuj według wskazówek.
Wyłącz z gniazda elektrycznego.
Nie rozkładaj części.
Interweniuj.
Zalecenia służą bezpieczeństwu użytkownika i uniknięciu uszkodzenia mienia.
Zapoznaj się ze wskazówkami zawartymi na następnej stronie i używaj produktu zgodnie z nimi.
* Koniecznie przeczytaj przed pierwszym użyciem.
02
Właściwości produktu
04
Ważne informacje
06
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
08
Wskazówki eksploatacyjne
09
Części
10
Maksymalna pojemność dla składników
Zapoznaj się z niniejszą Instrukcją przed rozpoczęciem korzystania
z urządzenia.
Sprawdź wtyczkę, przewód zasilający i pozostałe elementy.
Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Odłącz urządzenie od źródła zasilania przed jego montażem lub
demontażem.
Przy pierwszych użyciach pojawić się może odrobina dymu
ilekki zapach, co spowodowane jest przez substancje użyte do
konserwacji silnika (objawy znikną po krótkim czasie).
W przypadku przekroczenia opisanej w Instrukcji maksymalnej
pojemności dla składników, pojawić się może dym i zapach
przegrzanego silnika.
Przed włączeniem upewnij się, że urządzenie zostało prawidłowo
złożone. Nigdy nie demontuj części podczas eksploatacji.
Nie przenoś ani nie trzęś urządzeniem w trakcie jego eksploatacji.
Nie otwieraj ani nie przesuwaj osłony dźwiękowej podczas
eksploatacji. Zdjąć ją można dopiero po wyłączeniu urządzenia,
gdy ostrza się całkowicie zatrzymają.
Po każdym użyciu odłącz z gniazda elektrycznego przewód
zasilający i umyj urządzenie.
Urządzenie może być wykorzystywane wyłącznie do celów opisanych
w niniejszej Instrukcji.
Nie wolno dokonywać własnoręcznie przeróbek ani zmieniać struktury
urządzenia. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, skontaktuj się
zautoryzowanym serwisem.
Do zdemontowania ostrzy w celu ich wyczyszczenia, użyj
opcjonalnego klucza do ostrzy. Myj je pod bieżącą wodą, ale nie
wkładaj do wody na dłuższy czas. Po umyciu pozwól im wyschnąć.
Osoby o obniżonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub
intelektualnej (w tym dzieci) oraz nie posiadające wiedzy
idoświadczenia, nie powinny eksploatować urządzenia bez nadzoru
ipomocy opiekuna rozumiejącego zasady bezpieczeństwa.
Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.
Jeżeli uszkodzeniu ulegnie przewód zasilający, musi być on
wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub inną
wykwalikowaną osobę.
W przypadku sprzedaży, oddania lub pożyczenia urządzenia, należy
przekazać również niniejszą Instrukcję.
Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Należy
postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej Instrukcji.
Gwarancja producenta nie obejmuje sytuacji, w których urządzenie
eksploatowane jest niezgodnie z Instrukcją lub w celach komercyjnych.
Spis treści
Ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania
11
Opis funkcji
12
Eksploatacja
14
Czyszczenie
15
Rozwiązywanie problemów
16
Dane techniczne
0706
Nie używaj wody ani wilgotnej szmatki do czyszczenia metalo-
wych części wtyczki zasilającej.
Może to prowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Nie użytkuj ani nie przechowuj urządzenia
w pobliżu źródła ciepła lub ognia.
Może to prowadzić do odkształceń urządzenia lub jego wyblaknięcia.
Nie myj elementów urządzenia
w zmywarce ani gorącej wodzie.
Może to zmniejszyć ich trwałość.
Nie zginaj mocno przewodu zasilającego,
ani nie kładź na nim ciężkich przedmiotów.
Może to spowodować zwarcie lub pożar.
Nie rozbieraj korpusu ani nie próbuj
samodzielnie go naprawiać.
Może to prowadzić do pożaru lub urazów.
Nie wkładaj do kielicha składników ani nie wlewaj wody o temperaturze
przekraczającej 40°C.
Może to spowodować odkształcenie kielicha.
Nie używaj łatwopalnych środków
chemicznych do czyszczenia urządzenia.
Może to prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub eksplozji.
Podczas czyszczenia lub naprawy urządzenia, wyjmij wtyczkę zasila-
jącą z gniazda elektrycznego i przetrzyj ją suchą szmatką.
Nie używaj benzenu ani alkoholu do czyszczenia.
Może to spowodować wyblaknięcie urządzenia.
Nie zanurzaj korpusu urządzenia w wodzie.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie dotykaj wtyczki zasilającej mokrymi dłońmi.
Może to prowadzić do porażenia prądem.
Nie włączaj w tym samym czasie wielu urządzeń
podłączonych do jednego gniazda elektrycznego.
Może to prowadzić do wybuchu lub pożaru.
Nie odłączaj wtyczki zasilającej z gniazda elektrycznego
ciągnąc za przewód.
Może to prowadzić do uszkodzenia przewodu, porażenia prądem lub pożaru.
Nie wkładaj żadnych narzędzi ani przedmiotów
do urządzenia w trakcie jego pracy.
Może to prowadzić do wypadku.
Gdy urządzenie jest nieużywane, odłącz je z gniazda
elektrycznego.
W przeciwnym razie, zwarcie może doprowadzić do pożaru.
Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
W przeciwnym razie może dojść do wypadku i urazów.
Nie chwytaj ostrzy w trakcie używania lub czyszczenia
urządzenia.
Może to prowadzić do urazów dłoni.
Nie stawiaj urządzenia na nierównej powierzchni.
Jeżeli urządzenie się przewróci, może zostać uszkodzone lub
spowodować obrażenia ciała.
40°C
08 09
Części
1. Nie eksploatuj urządzenia bez składników. Może to prowadzić do zmniejszenia trwałości części lub ich uszkodzenia.
2. Urządzenie uruchamiaj na suchej, płaskiej nawierzchni i nie przenoś ani nie trzęś nim w trakcie jego eksploatacji.
(wibracje silnika nie oznaczają wadliwości urządzenia)
3. Nie wkładaj żadnych narzędzi ani przedmiotów (łyżek, widelców itp.) do urządzenia.
4. Suche składniki (jak np. kawa), które nasiąkną wodą, mogą nie zostać właściwie zmielone. Używaj ich dopiero po
dokładnym osuszeniu.
5. Skuteczność blendowania jest różna w zależności od użytych składników i ich ilości.
- Pokrój składniki na ok. 3-cm kawałki przed wrzuceniem ich do kielicha. Lód stosuj w formie kostek.
- Prawidłowa kolejność wrzucania składników: płyny (sok, woda itp.) -> składniki z dużą ilością soku (pomidory,
pomarańcze itp.) -> miękkie składniki (warzywa liściaste) -> twarde składniki (marchew, lód itp.).
- Jeżeli składniki nie zostają dobrze wymieszane - zatrzymaj urządzenie, zamieszaj koktajl ręcznie, po czym
kontynuuj blendowanie.
7. Jeżeli zadziała czujnik przeciążeniowy i silnik zatrzyma się z powodu zbyt dużej ilości wrzuconych składników,
pozwól mu się schłodzić przez ok 30 minut i ponownie uruchom maszynę.
Wskazówki eksploatacyjne
1. Po użyciu, niezwłocznie wyczyść kielich. W celu łatwiejszego czyszczenia, nalej wody do połowy kielicha, a na-
stępnie uruchom blender na 15-20 sekund.
2. Nie polewaj wodą korpusu blendera. Do jego czyszczenia używaj miękkiej gąbki lub szmatki.
Przed użyciem
W trakcie użytkowania
Po skończonej pracy
1. Sprawdź, czy kielich i jego pokrywa są odpowiednio założone na korpus.
(jeżeli kielich jest nieodpowiednio założony, urządzenie się nie uruchomi)
2. Funkcja próżni działa jedynie, gdy osłona dźwiękowa jest prawidłowo założona na korpusie.
3. Dla bezpieczeństwa, przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
4. Nie blenduj poza owocami i warzywami niczego z wyjątkiem ziaren kawy i orzechów (przy nich z kolei nie
ywaj funkcji próżni).
B
A
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
<dodatkowe elementy>
Pozwala przechowywać soki i koktajle
wwarunkach próżni przez długi czas.
(maksymalna pojemność: 800 ml)
Pojemnik
Pozwala przechowywać soki i koktajle
wwarunkach próżni.
Pokrywa pojemnika
Używany do utrzymania lub usunięcia wa-
runków próżni. Można go wyjąć do mycia.
Zawór próżniowy
Próżniowa osłona dźwiękowa Minimalizuje hałas podczas blendo-
wania oraz umożliwia funkcję próżni.
B
Czujnik bezpieczeństwa Zaprojektowany, by urządzenie uruchomiło
się jedynie, gdy kielich jest prawidłowo założony na korpusie.
I
CZawór próżniowy ywany do utrzymania lub usunięcia warunków
próżni. Można go wyjąć do mycia.
AWskaźnik próżni Zmienia kolor na niebieski po uruchomieniu trybu
próżniowego i z powrotem na biały po zakończeniu odsysania powietrza.
FKielich Wykonany z tritanu, wolny od BPA i przyjazny dla środowiska
oraz ludzkiego zdrowia. Pojemność 1,3 L (nie wrzucaj składników do
maksymalnej pojemności).
GOstrza Wykonane ze stali nierdzewnej, poddane specjalnej obróbce
cieplnej 6-warstwowe ostrza optymalizują proces blendowania składni-
ków. Można je wyjąć do mycia.
KPanel sterowania Pozwala ręcznie kontrolować prędkość lub
skorzystać z 3 dostępnych programów (próżnia/auto/auto-blendo-
wanie).
LGumowa podstawa Redukuje hałas i zapobiega wstrząsom.
DPokrywa kielicha Pozwala blendować składniki w warunkach próżni.
JKorpus Zawiera panel sterowania i silnik o maksymalnej prędkości
32000 obrotów na minutę.
HPort próżniowy Podczas używania funkcji próżni, łączy korpus
zosłoną dźwiękową.
EZabezpieczenie przepływu wstecznego Można je wyjąć do mycia.
Można je wyjąć do mycia.
Zabezpieczenie
przepływu wstecznego

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756