Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Projektor LG CineBeam HU715QW

Powrót
HU715QW (HU715QW-GL)
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z
informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Projektor DLP
www.lg.com
Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2
POLSKI
SPIS TREŚCI
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
MONT
10 Montaż na suficie
11 Odległość projekcji i rozmiar ekranu
13 Dostosowywanie ostrości wyświetlanego obrazu
14 System zabezpieczający Kensington
KORZYSTANIE Z PILOTA MAGIC LIGHTING
15 Wkładanie baterii do pilota
16 Przegląd funkcji pilota
20 Parowanie pilota Magic Lighting
20 Ponowne parowanie pilota Magic Lighting
21 Używanie pilota Magic Lighting
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ
23 Podłączanie za pomocą przewodu HDMI
24 Podłączanie wzmacniacza cyfrowego
25 Podłączanie urządzenia przenośnego (smartfonu, tabletu itp.)
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
KONTROLA PRZED ZGŁOSZENIEM AWARII
38 Kontrola bezpieczeństwa projektora
39 Rozwiązywanie Problemów
INFORMACJE KONTROLNE
41 Dane Techniczne
42 Obsługa trybu HDMI
46 Licencje
46 Informacja dotycząca oprogramowania open source
47 Inne specyfikacje
48 Symbole
Niniejsza instrukcja została opracowana do użytku publicznego i może zawier
obrazy lub treści niedotyczące zakupionego produktu.
Niniejsza instrukcja może ulec zmianie w zależności od okoliczności dotyczących
rmy.