Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Projektor LG PF610P

Powrót
PF610P
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z
informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Projektor DLP
www.lg.com
Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2
POLSKI
SPIS TREŚCI
PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA
MONT
11 Montaż na suficie
12 Montaż projektora na statywie
13 Odległość projekcji i rozmiar ekranu
15 Dostosowywanie ostrości wyświetlanego obrazu
16 System zabezpieczający Kensington
KORZYSTANIE Z PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
17 Wkładanie baterii do pilota
18 Przegląd funkcji pilota
PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ
21 Podłączanie za pomocą przewodu HDMI
22 Podłączanie wzmacniacza cyfrowego
23 Podłączanie słuchawek
24 Podłączanie urządzenia przenośnego (smartfonu, tabletu itp.)
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
KONTROLA PRZED ZGŁOSZENIEM AWARII
36 Kontrola bezpieczeństwa projektora
37 Rozwiązywanie Problemów
INFORMACJE KONTROLNE
39 Dane Techniczne
40 Obsługa trybu HDMI
42 Licencje
42 Informacja dotycząca oprogramowania open source
43 Inne specyfikacje
44 Symbole
Niniejsza instrukcja została opracowana do użytku publicznego i może zawier
obrazy lub treści niedotyczące zakupionego produktu.
Niniejsza instrukcja może ulec zmianie w zależności od okoliczności dotyczących
rmy.
3
POLSKI
PRZYGOTOWANIE DO
UŻYTKOWANIA
Elementy przedstawione na ilustracjach mogą nieznacznie różnić się od zakupionego
produktu.
Akcesoria
Akcesoria dołączone do projektora zostały pokazano poniżej.
Akcesoria mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
Mogą zostać dodane nowe akcesoria lub mogą zostać usunięte stare akcesoria.
Pilot zdalnego sterowania
Dwie baterie AAA Instrukcja obsługi
Zasilacz AC/DC Przewód zasilający
Podczas podłączania przewodu HDMI,
przewodu USB lub dysku flash USB do portu
HDMI lub USB należy korzystać z produktu
o szerokości do 18mm i wysokości do
10mm. Jeśli przewód lub dysk flash USB nie
pasują do portu USB w projektorze, należy
skorzystać z przewodu przedłużającego,
który obsługuje standard USB 2.0.
A ≤ 10mm
B ≤ 18mm
W przypadku równoczesnego podłączania dwóch urządzeń USB obudowa
każdego z nich nie może przekraczać 8,5mm grubości.
Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI.
W przypadku używania niecertyfikowanego przewodu HDMI może wystąpić
problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia. (Zalecane typy
przewodu HDMI)
Kabel Ultra High-Speed HDMI®/™ (do 3m)
4
POLSKI
Akcesoria dodatkowe
Dodatkowe akcesoria są dostępne w sklepach ze sprzętem elektronicznym i za
pośrednictwem stron internetowych. Informacje na ich temat można także uzyskać
od sprzedawcy, u którego zakupiono produkt. Dodatkowe akcesoria mogą zostać
zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
Ekran do wyświetlania
obrazu Statyw Urządzenie audio rmy
LG
Przewód HDMI Przewód optyczny