Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Mikrofon MAD DOG Pro GMC301 streamingowy uchwyt 360 stopni filtr POP statyw

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
MIKROFON
STREAMINGOWY
LIVE STREAM PRO
GMC301
2
3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IZAGROŻENIA
1.
Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji
obsługi.
2.
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania
produktu.
3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
4.
Dzieci nie mogą zajmować się czyszczeniem ani konserwacją bez
nadzoru dorosłych.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
6. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzoną obudowę.
7. Nie uderzaj urządzeniem o inne przedmioty.
8.
Nie używaj urządzenia w ekstremalnie niskich ani wysokich temperaturach.
9. Nie używaj urządzenia w warunkach dużej wilgotności powietrza ani
w miejscach, w których mogłoby dojść do kontaktu urządzenia z wodą.
10. Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej ściereczki.
11.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych
i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
4
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Mad dog.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCję OBSłUGI IjEj PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego z przeznaczeniem.
dANE TEChNICZNE
Model GMC301
Kierunkowość Jednokierunkowy
Pasmo przenoszenia 20Hz - 20KHz
Czułość -34dB +/- 2dB (0dB = 1V / Pa dla 1kHz)
Impedancja obciążenia ≥1000Ω
Impedancja wyjściowa 150Ω±30% (dla 1kHz)
Równoważny poziom szumu 16dBA Max
Max SPL (poziom ciśnienia akustycznego) 130dB
Stosunek sygnału do szumów 78dB
Prąd elektryczny 3mA
Materiał Metal
Kolor Czarny
ChARAKTERySTyKA CZęSTOTlIWOśCI
Wykres pasma przenoszenia Jednokierunkowy (dla 1kHz)