Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka MIELE KS4783ED 185cm Srebrna

Powrót
Instrukcja użytkowania
Chłodziarka
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 12 121 280
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 15
Instalacja............................................................................................................ 16
Miejsce ustawienia .............................................................................................. 16
Klasa klimatyczna........................................................................................... 17
Wymagania wentylacyjne.................................................................................... 17
Ustawianie kilku urządzeń chłodniczych............................................................. 18
Ustawienie side-by-side................................................................................. 18
Przekładanie zawiasów drzwi.............................................................................. 18
Montaż przyściennych elementów dystansowych dostarczonych wraz zurzą-
dzeniem............................................................................................................... 19
Ustawianie urządzenia chłodniczego .................................................................. 19
Wyrównywanie urządzenia chłodniczego....................................................... 20
Integracja urządzenia chłodniczego wciągu kuchennym ................................... 21
Wymiary urządzenia ............................................................................................ 23
Podłączenie elektryczne...................................................................................... 32
Oszczędzanie energii ........................................................................................ 33
Opis urządzenia................................................................................................. 34
Przegląd urządzenia ............................................................................................ 34
Panel sterowania zekranem startowym.............................................................. 36
Tryb ustawień ............................................................................................ 36
Wybieranie żądanych funkcji wtrybie ustawień........................................ 38
Organizacja wnętrza............................................................................................ 39
Przekładanie półki wdrzwiach/półki na butelki.............................................. 39
Zaczepianie półeczki na jajka......................................................................... 39
Przesuwanie lub wyjmowanie uchwytu na butelki ......................................... 39
Przekładanie półek ......................................................................................... 39
Zsuwanie półki dzielonej ................................................................................ 40
Przekładanie półki dzielonej ........................................................................... 40
Przekładanie półki na butelki.......................................................................... 40
Miejsce na blachę do pieczenia ..................................................................... 41
Przekładanie filtra zapachów.......................................................................... 41
Blackboard edition: Indywidualne treści na drzwiach urządzenia....................... 42
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem.................................................. 42
Wyposażenie dodatkowe .................................................................................... 43
Włączanie i wyłączanie urządzenia chłodniczego.......................................... 44
Przed pierwszym użyciem................................................................................... 44
Podłączanie urządzenia chłodniczego ........................................................... 44
Włączanie urządzenia chłodniczego ................................................................... 44
Spis treści
3
Wyłączanie urządzenia........................................................................................ 44
Wrazie dłuższej nieobecności ....................................................................... 45
Prawidłowa temperatura................................................................................... 46
Wskazanie temperatury....................................................................................... 47
Ustawianie temperatury....................................................................................... 47
Możliwe wartości ustawień:................................................................................. 47
Funkcje SuperCool i DynaCool ........................................................................ 48
Włączanie iwyłączanie funkcji DynaCool.................................................. 49
Pozostałe ustawienia ........................................................................................ 50
Objaśnienia dotyczące poszczególnych ustawień.............................................. 50
Tryb Party.................................................................................................... 50
Tryb Holiday.............................................................................................. 50
Włączanie funkcji blokady/.................................................................... 51
Tryb szabasowy.......................................................................................... 52
Informacje dotyczące trybu szabasowego................................................. 53
Zmiana okresu czasu do zastosowania alarmu drzwi................................ 53
Miele@home................................................................................................... 53
Zmiana głośności dźwięków ostrzegawczych isygnałów dźwiękowych /
................................................................................................................... 55
Zmiana jasności wyświetlacza................................................................... 56
Wyłączanie trybu pokazowego................................................................... 56
Przywracanie ustawień do stanu fabrycznego......................................... 56
Informacje.................................................................................................... 56
Wskazanie wymiany filtra zapachów......................................................... 56
Tryb czyszczenia...................................................................................... 57
Alarm drzwi ........................................................................................................ 58
Przechowywanie żywności w komorze chłodzenia ....................................... 59
Różne obszary chłodzenia .................................................................................. 59
Niezalecane do przechowywania w komorze chłodzenia ................................... 60
Wskazówki dotyczące zakupu produktów spożywczych ................................... 60
Prawidłowe przechowywanie produktów spożywczych ..................................... 61
Przechowywanie produktów spożywczych wszufladzie DailyFresh ........... 62
Szuflada DailyFresh............................................................................................. 62
Odmrażanie........................................................................................................ 64
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 65
Wskazówki dotyczące środków czyszczących................................................... 65
Przygotowanie urządzenia chłodniczego do czyszczenia................................... 66
Spis treści
4
Czyszczenie wnętrza........................................................................................... 66
Mycie wyposażenia ręcznie lub wzmywarce do naczyń .................................... 67
Wyjmowanie irozkładanie wyposażenia do czyszczenia.................................... 67
Czyszczenie frontu urządzenia i ścianek bocznych ............................................ 70
Czyszczenie uszczelki drzwi................................................................................ 71
Czyszczenie otworów wentylacyjnych ................................................................ 71
Po czyszczeniu.................................................................................................... 71
Co robić, gdy...................................................................................................... 72
Przyczyny powstawania hałasu ....................................................................... 79
Serwis................................................................................................................. 80
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 80
Baza danych EPREL ........................................................................................... 80
Gwarancja ........................................................................................................... 80
Deklaracja zgodności ....................................................................................... 81
Prawa autorskie ilicencje................................................................................. 82
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
To urządzenie chłodnicze spełnia wymagania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jed-
nak doprowadzić do wyrządzenia szkód osobowych irzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia chłodniczego należy uważnie
przeczytać dołączoną instrukcję użytkowania i montażu. Zawiera
ona ważne wskazówki dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użyt-
kowania ikonserwacji. Dzięki temu można uniknąć zagreń i
uszkodzeń urządzenia chłodniczego.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia chłodniczego oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrze-
żenia i bezwzględnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania imontażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania iprzekazać ewentualnemu następnemu posia-
daczowi wraz z urządzeniem.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756