Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik MIELE H 2760 B Elektryczny Srebrno-czarny A+

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Piekarnik
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 11 234 830
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 14
Przegląd ............................................................................................................. 15
Elementy sterowania......................................................................................... 16
Przycisk wł./wył. .................................................................................................. 17
Wyświetlacz......................................................................................................... 17
Przyciski dotykowe.............................................................................................. 17
Symbole .............................................................................................................. 19
Zasady obsługi................................................................................................... 20
Wybieranie punktu menu..................................................................................... 20
Zmiana ustawienia na liście wyboru.................................................................... 20
Zmiana ustawienia za pomocą paska segmentowego ....................................... 20
Wybieranie programu lub funkcji......................................................................... 21
Wprowadzanie wartości liczbowych ................................................................... 21
Wyposażenie...................................................................................................... 22
Tabliczka znamionowa ........................................................................................ 22
Zakres dostawy................................................................................................... 22
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem i wyposażenie dodatkowe ....... 22
Zabezpieczenia ................................................................................................... 28
Powierzchnie uszlachetnione powłoką PerfectClean.......................................... 29
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 30
Ustawienia podstawowe ..................................................................................... 30
Pierwsze nagrzewanie piekarnika ....................................................................... 31
Ustawienia.......................................................................................................... 32
Przegląd ustawień ............................................................................................... 32
Wywoływanie menu „Ustawienia“....................................................................... 33
Język................................................................................................................ 33
Godzina ............................................................................................................... 33
Oświetlenie.......................................................................................................... 34
Wyświetlacz......................................................................................................... 34
Głośność ............................................................................................................. 34
Jednostki............................................................................................................. 35
Booster................................................................................................................ 35
Temp. proponowane ........................................................................................... 35
Przedłuż. pracy wentyl. ....................................................................................... 35
Bezpieczeństwo .................................................................................................. 36
Wersja oprogramowania...................................................................................... 36
Handel ................................................................................................................. 36
Ustawienia fabryczne .......................................................................................... 36
Minutnik.............................................................................................................. 37
Menu główne i podmenu .................................................................................. 38
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii.................................................. 39
Spis treści
3
Obsługa .............................................................................................................. 41
Zmiana wartości i ustawień dla procesu przyrządzania...................................... 41
Zmiana temperatury ....................................................................................... 41
Ustawianie czasów przyrządzania ................................................................. 41
Zmiana ustawionych czasów przyrządzania.................................................. 42
Kasowanie ustawionych czasów przyrządzania ............................................ 42
Przerywanie procesu .......................................................................................... 42
Wstępne rozgrzewanie komory urządzenia......................................................... 43
Booster........................................................................................................... 43
Programy automatyczne................................................................................... 44
Kategorie ............................................................................................................. 44
Korzystanie z programów automatycznych ........................................................ 44
Wskazówki użytkowe .......................................................................................... 44
Pozostałe zastosowania ................................................................................... 45
Rozmrażanie........................................................................................................ 45
Pasteryzacja ........................................................................................................ 46
Suszenie .............................................................................................................. 48
Pieczenie delikatne.............................................................................................. 49
Produkty głęboko mrożone/Dania gotowe.......................................................... 50
Podgrzewanie naczyń ......................................................................................... 50
Pieczenie wypieków.......................................................................................... 51
Porady dotyczące wypieków............................................................................... 51
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 51
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 52
Pieczenie mięs................................................................................................... 53
Porady dotyczące pieczenia mięs....................................................................... 53
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 53
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 54
Grillowanie ......................................................................................................... 55
Porady dotyczące grillowania.............................................................................. 55
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 55
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 56
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 57
Nieodpowiednie środki czyszczące .................................................................... 57
Usuwanie normalnych zabrudzeń ....................................................................... 58
Usuwanie mocno przywartych zabrudzeń (za wyjątkiem wysuw FlexiClip)........ 58
Mocno przywarte zabrudzenia na wysuwach FlexiClip....................................... 59
Czyszczenie ścianki tylnej z emalią katalityczną................................................. 60
Usuwanie zabrudzeń z przypraw, cukru itp.................................................... 60
Usuwanie zabrudzeń z oleju i tłuszczu........................................................... 60
Zdejmowanie drzwiczek...................................................................................... 61
Rozbieranie drzwiczek......................................................................................... 62
Zakładanie drzwiczek.......................................................................................... 64
Spis treści
4
Demontaż prowadnic bocznych z wysuwami FlexiClip ...................................... 65
Demontaż ścianki tylnej....................................................................................... 65
Opuszczanie grzałki grzania górnego/grilla......................................................... 66
Co robić, gdy...................................................................................................... 67
Serwis................................................................................................................. 71
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 71
Gwarancja ........................................................................................................... 71
Instalacja............................................................................................................ 72
Wymiary do zabudowy........................................................................................ 72
Zabudowa w szafce stojącej lub w szafce podblatowej................................ 72
Widok z boku.................................................................................................. 73
Przyłącza i wentylacja .................................................................................... 74
Zabudowa piekarnika.......................................................................................... 75
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 76
Tabele ustawień................................................................................................. 78
Ciasto ucierane.................................................................................................... 78
Ciasto zagniatane................................................................................................ 79
Ciasto drożdżowe................................................................................................ 80
Ciasto serowo-olejowe........................................................................................ 81
Ciasto biszkoptowe............................................................................................. 81
Ciasto ptysiowe, ciasto francuskie, wypieki zbiałka........................................... 82
Pikantne przekąski .............................................................................................. 83
Wołowina............................................................................................................. 84
Cielęcina.............................................................................................................. 85
Wieprzowina........................................................................................................ 86
Jagnięcina, dziczyzna ......................................................................................... 87
Drób, ryby............................................................................................................ 88
Informacje dla instytutów testowych .............................................................. 89
Potrawy testowe wg EN60350-1........................................................................ 89
Klasa efektywności energetycznej ...................................................................... 90
Karta produktu do piekarników dla gospodarstw domowych ....................... 90
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Ten piekarnik spełnia wymagania obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowa-
dzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać in-
strukcję użytkowania i montażu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.
Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania i montażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posiada-
czowi wraz z urządzeniem!
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten piekarnik jest przeznaczony do stosowania w gospodarstwie
domowym i w otoczeniu domowym.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania na zewnątrz
pomieszczeń.
Używać piekarnika wyłącznie w warunkach domowych do piecze-
nia, grillowania, gotowania, rozmrażania, pasteryzacji i suszenia pro-
duktów spożywczych.
Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone.
Osoby, które ze względu na upośledzenie psychiczne, umysłowe
lub fizyczne, czy też brak doświadczenia lub niewiedzę, nie są w sta-
nie bezpiecznie obsługiwać urządzenia, muszą być nadzorowane
przy korzystaniu z niego.
Osobom tym wolno używać urządzenia bez nadzoru tylko wtedy,
gdy jego obsługa została im objaśniona w takim stopniu, że mogą
bezpiecznie z niego korzystać. Muszą one być wstanie rozpoznać
izrozumieć możliwe zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756