Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik MIELE H 2760 BP Elektryczny Stalowo-czarny A+

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Piekarnik
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 11 234 780
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 14
Przegląd ............................................................................................................. 15
Piekarnik.............................................................................................................. 15
Elementy sterowania piekarnika...................................................................... 16
Programator ........................................................................................................ 17
Pokrętło wyboru temperatury........................................................................... 17
Zegar sterujący.................................................................................................... 17
Wyświetlacz.................................................................................................... 17
Przyciski dotykowe......................................................................................... 17
Wyposażenie...................................................................................................... 18
Tabliczka znamionowa ........................................................................................ 18
Zakres dostawy................................................................................................... 18
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem i wyposażenie dodatkowe ....... 18
Zabezpieczenia ................................................................................................... 24
Powierzchnie uszlachetnione powłoką PerfectClean.......................................... 24
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 25
Przed pierwszym uruchomieniem ....................................................................... 25
Pierwsze nagrzewanie piekarnika ....................................................................... 26
Przegląd programów......................................................................................... 27
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii.................................................. 28
Obsługa .............................................................................................................. 29
Obsługa uproszczona.......................................................................................... 29
Wstępne rozgrzewanie komory piekarnika.......................................................... 29
Zegar sterujący.................................................................................................. 30
Wyświetlacz......................................................................................................... 30
Symbole na wyświetlaczu .............................................................................. 30
Przyciski dotykowe.............................................................................................. 30
Zasada ustawiania czasu .................................................................................... 31
Wyświetlanie czasów ..................................................................................... 31
Po upływie czasów......................................................................................... 31
Korzystanie z minutnika.................................................................................. 32
Ustawianie czasu minutnika........................................................................... 32
Zmiana czasu minutnika................................................................................. 33
Kasowanie czasu minutnika........................................................................... 33
Spis treści
3
Automatyczne włączanie i wyłączanie programów............................................. 34
Ustawianie czasu trwania programu .............................................................. 34
Po upływie czasu trwania programu: ............................................................. 35
Ustawianie czasu trwania i czasu zakończenia programu ............................. 35
Zmiana czasu trwania programu.................................................................... 36
Kasowanie czasu trwania programu .............................................................. 36
Kasowanie czasu zakończenia programu ...................................................... 37
Zmiana godziny................................................................................................... 37
Zmiana ustawień ................................................................................................ 38
Przegląd ustawień .......................................................................................... 39
Pieczenie wypieków .......................................................................................... 40
Porady dotyczące wypieków............................................................................... 40
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 40
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 41
Pieczenie mięs................................................................................................... 42
Porady dotyczące pieczenia mięs....................................................................... 42
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 42
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 43
Grillowanie ......................................................................................................... 44
Porady dotyczące grillowania.............................................................................. 44
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 44
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 45
Pozostałe zastosowania ................................................................................... 46
Rozmrażanie........................................................................................................ 46
Pieczenie delikatne.............................................................................................. 47
Pasteryzacja ........................................................................................................ 48
Suszenie .............................................................................................................. 50
Produkty głęboko mrożone/Dania gotowe.......................................................... 51
Podgrzewanie naczyń ......................................................................................... 51
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 52
Nieodpowiednie środki czyszczące .................................................................... 52
Usuwanie normalnych zabrudzeń ....................................................................... 53
Usuwanie mocno przywartych zabrudzeń (za wyjątkiem wysuw FlexiClip)........ 53
Mocno przywarte zabrudzenia na wysuwach FlexiClip....................................... 54
Czyszczenie komory urządzenia z funkcją Piroliza ............................................. 54
Uruchamianie czyszczenia pirolitycznego...................................................... 55
Uruchamianie czyszczenia pirolitycznego z opóźnieniem.............................. 56
Po zakończeniu czyszczenia pirolitycznego................................................... 56
Czyszczenie pirolityczne zostało przerwane .................................................. 57
Spis treści
4
Zdejmowanie drzwiczek...................................................................................... 58
Rozbieranie drzwiczek......................................................................................... 59
Zakładanie drzwiczek.......................................................................................... 62
Demontaż prowadnic bocznych z wysuwami FlexiClip ...................................... 62
Opuszczanie grzałki grzania górnego/grilla......................................................... 63
Co robić, gdy...................................................................................................... 64
Serwis................................................................................................................. 67
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 67
Gwarancja ........................................................................................................... 67
Instalacja............................................................................................................ 68
Wymiary do zabudowy........................................................................................ 68
Zabudowa w szafce stojącej lub w szafce podblatowej................................ 68
Widok z boku H22xx ..................................................................................... 69
Widok z boku H 25xx, H 27xx, H 28xx........................................................... 70
Przyłącza i wentylacja .................................................................................... 71
Zabudowa piekarnika.......................................................................................... 72
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 73
Tabele ustawień................................................................................................. 74
Ciasto ucierane.................................................................................................... 74
Ciasto zagniatane................................................................................................ 75
Ciasto drożdżowe................................................................................................ 76
Ciasto serowo-olejowe........................................................................................ 77
Ciasto biszkoptowe............................................................................................. 77
Ciasto ptysiowe, ciasto francuskie, wypieki z białka........................................... 78
Pikantne przekąski .............................................................................................. 79
Wołowina............................................................................................................. 80
Cielęcina.............................................................................................................. 81
Wieprzowina........................................................................................................ 82
Jagnięcina, dziczyzna ......................................................................................... 83
Drób, ryby............................................................................................................ 84
Informacje dla instytutów testowych .............................................................. 85
Potrawy testowe wg EN60350-1........................................................................ 85
Klasa efektywności energetycznej ...................................................................... 86
Karta produktu do piekarników dla gospodarstw domowych ....................... 86
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Ten piekarnik spełnia wymagania obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowa-
dzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać in-
strukcję użytkowania i montażu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.
Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania i montażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posiada-
czowi wraz z urządzeniem!
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten piekarnik jest przeznaczony do stosowania w gospodarstwie
domowym i w otoczeniu domowym.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania na zewnątrz
pomieszczeń.
Używać piekarnika wyłącznie w warunkach domowych do piecze-
nia, grillowania, gotowania, rozmrażania, pasteryzacji i suszenia pro-
duktów spożywczych.
Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756