Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik MIELE H 7140 BM Elektryczny z mikrofalą Stalowo-czarny

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Piekarnik z kuchnią mikrofalową
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 11 236 000
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 17
Przegląd ............................................................................................................. 18
Elementy sterowania......................................................................................... 19
Przycisk wł./wył. .................................................................................................. 20
Wyświetlacz......................................................................................................... 20
Przyciski dotykowe.............................................................................................. 20
Symbole .............................................................................................................. 22
Zasady obsługi................................................................................................... 23
Wybieranie punktu menu..................................................................................... 23
Zmiana ustawienia na liście wyboru.................................................................... 23
Zmiana ustawienia za pomocą paska segmentowego ....................................... 23
Wybieranie programu lub funkcji......................................................................... 24
Wprowadzanie wartości liczbowych ................................................................... 24
Aktywacja MobileStart ........................................................................................ 24
Wyposażenie...................................................................................................... 25
Tabliczka znamionowa ........................................................................................ 25
Zakres dostawy................................................................................................... 25
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem i wyposażenie dodatkowe ....... 25
Zabezpieczenia ................................................................................................... 28
Powierzchnie uszlachetnione powłoką PerfectClean.......................................... 28
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 29
Miele@home........................................................................................................ 29
Ustawienia podstawowe ..................................................................................... 30
Pierwsze nagrzewanie piekarnika ....................................................................... 31
Ustawienia.......................................................................................................... 32
Przegląd ustawień ............................................................................................... 32
Wywoływanie menu „Ustawienia“....................................................................... 34
Język................................................................................................................ 34
Godzina ............................................................................................................... 34
Oświetlenie.......................................................................................................... 35
Wyświetlacz......................................................................................................... 35
Głośność ............................................................................................................. 35
Jednostki............................................................................................................. 36
Quick Mikrofale ................................................................................................... 36
Popcorn............................................................................................................... 36
Booster................................................................................................................ 36
Temp. proponowane ........................................................................................... 37
Moce proponowane ............................................................................................ 37
Przedłuż. pracy wentyl. ....................................................................................... 37
Bezpieczeństwo .................................................................................................. 38
Miele@home........................................................................................................ 38
Aktualizacja zdalna.............................................................................................. 39
Spis treści
3
Zdalne sterowanie ............................................................................................... 40
Aktywacja MobileStart ................................................................................... 40
Wersja oprogramowania...................................................................................... 40
Handel ................................................................................................................. 40
Ustawienia fabryczne .......................................................................................... 40
Minutnik.............................................................................................................. 41
Menu główne i podmenu .................................................................................. 42
Tryb mikrofalowy ............................................................................................... 43
Sposób działania................................................................................................. 43
Wybór naczyń...................................................................................................... 43
Odpowiednie naczynia................................................................................... 44
Nieodpowiednie naczynia .............................................................................. 46
Test naczyń..................................................................................................... 47
Pokrywa.......................................................................................................... 48
Obsługa .............................................................................................................. 49
Zmiana wartości i ustawień dla procesu przyrządzania...................................... 49
Zmiana temperatury ....................................................................................... 50
Zmiana mocy mikrofal.................................................................................... 50
Ustawianie czasów przyrządzania ................................................................. 50
Zmiana ustawionych czasów trwania ............................................................ 51
Kasowanie ustawionych czasów przyrządzania ............................................ 52
Wstrzymywanie procesu w programie Mikrofale................................................. 52
Przerywanie procesu .......................................................................................... 52
Wstępne rozgrzewanie komory urządzenia......................................................... 53
Booster........................................................................................................... 53
Quick Mikrofale i Popcorn ................................................................................ 54
Programy automatyczne................................................................................... 55
Kategorie ............................................................................................................. 55
Korzystanie z programów automatycznych ........................................................ 55
Wskazówki użytkowe .......................................................................................... 55
Pozostałe zastosowania ................................................................................... 56
Rozmrażanie........................................................................................................ 56
Suszenie .............................................................................................................. 58
Podgrzewanie...................................................................................................... 59
Gotowanie ........................................................................................................... 62
Pasteryzacja ........................................................................................................ 64
Produkty głęboko mrożone/Dania gotowe.......................................................... 66
Podgrzewanie naczyń ......................................................................................... 67
Pieczenie wypieków .......................................................................................... 68
Porady dotyczące wypieków............................................................................... 68
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 68
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 69
Spis treści
4
Pieczenie mięs................................................................................................... 70
Porady dotyczące pieczenia mięs....................................................................... 70
Wskazówki dotyczące tabel ustawień................................................................. 70
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 71
Grillowanie ......................................................................................................... 72
Porady dotyczące grillowania.............................................................................. 72
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 72
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 73
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 74
Nieodpowiednie środki czyszczące .................................................................... 74
Usuwanie normalnych zabrudzeń ....................................................................... 75
Usuwanie mocno przywartych zabrudzeń .......................................................... 76
Opuszczanie grzałki grilla.................................................................................... 77
Co robić, gdy...................................................................................................... 78
Serwis................................................................................................................. 83
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 83
Gwarancja ........................................................................................................... 83
Instalacja............................................................................................................ 84
Wymiary do zabudowy........................................................................................ 84
Zabudowa w szafce stojącej lub w szafce podblatowej................................ 84
Widok z boku.................................................................................................. 85
Przyłącza i wentylacja .................................................................................... 86
Zabudowa piekarnika.......................................................................................... 87
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 88
Tabele ustawień................................................................................................. 89
Ciasto ucierane.................................................................................................... 89
Ciasto zagniatane................................................................................................ 90
Ciasto drożdżowe................................................................................................ 91
Ciasto serowo-olejowe........................................................................................ 91
Ciasto biszkoptowe............................................................................................. 92
Ciasto ptysiowe, ciasto francuskie, wypieki z białka........................................... 92
Pikantne przekąski .............................................................................................. 93
Wołowina............................................................................................................. 94
Cielęcina.............................................................................................................. 95
Wieprzowina........................................................................................................ 96
Jagnięcina, dziczyzna ......................................................................................... 97
Drób, ryby............................................................................................................ 98
Informacje dla instytutów testowych .............................................................. 99
Potrawy testowe wg EN60350-1........................................................................ 99
Potrawy testowe wg EN 60705 (program Mikrofale)..................................... 100
Deklaracja zgodności ....................................................................................... 101
Prawa autorskie ilicencje................................................................................. 102
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Dla ułatwienia piekarnik z kuchnią mikrofalową jest dalej określany
jako piekarnik lub po prostu urządzenie.
Ten piekarnik spełnia wymagania obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowa-
dzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać in-
strukcję użytkowania i montażu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.
Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania i montażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posiada-
czowi wraz z urządzeniem!
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten piekarnik jest przeznaczony do stosowania w gospodarstwie
domowym i w otoczeniu domowym.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania na zewnątrz
pomieszczeń.
Używać piekarnika wyłącznie w warunkach domowych do rozmra-
żania, podgrzewania, gotowania, pieczenia, grillowania i pasteryzacji
produktów spożywczych.
Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756