Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik MIELE H 7164 B Elektryczny Stalowo-czarny A+

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Piekarnik
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 11 234 970
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 14
Przegląd ............................................................................................................. 15
Elementy sterowania......................................................................................... 16
Przycisk wł./wył. .................................................................................................. 17
Wyświetlacz......................................................................................................... 17
Przyciski dotykowe.............................................................................................. 17
Symbole .............................................................................................................. 19
Zasady obsługi................................................................................................... 20
Wybieranie punktu menu..................................................................................... 20
Zmiana ustawienia na liście wyboru.................................................................... 20
Zmiana ustawienia za pomocą paska segmentowego ....................................... 20
Wybieranie programu lub funkcji......................................................................... 21
Wprowadzanie wartości liczbowych ................................................................... 21
Aktywacja MobileStart ........................................................................................ 21
Wyposażenie...................................................................................................... 22
Tabliczka znamionowa ........................................................................................ 22
Zakres dostawy................................................................................................... 22
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem i wyposażenie dodatkowe ....... 22
Zabezpieczenia ................................................................................................... 28
Powierzchnie uszlachetnione powłoką PerfectClean.......................................... 29
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 30
Miele@home........................................................................................................ 30
Ustawienia podstawowe ..................................................................................... 31
Pierwsze nagrzewanie piekarnika i przepłukiwanie systemu wytwarzania pary . 32
Ustawienia.......................................................................................................... 34
Przegląd ustawień ............................................................................................... 34
Wywoływanie menu „Ustawienia“....................................................................... 36
Język................................................................................................................ 36
Godzina ............................................................................................................... 36
Oświetlenie.......................................................................................................... 36
Wyświetlacz......................................................................................................... 37
Głośność ............................................................................................................. 37
Jednostki............................................................................................................. 38
Booster................................................................................................................ 38
Temp. proponowane ........................................................................................... 38
Przedłuż. pracy wentyl. ....................................................................................... 38
Bezpieczeństwo .................................................................................................. 39
Miele@home........................................................................................................ 39
Zdalne sterowanie ............................................................................................... 40
Aktywacja MobileStart ................................................................................... 40
Aktualizacja zdalna.............................................................................................. 40
Wersja oprogramowania...................................................................................... 41
Spis treści
3
Handel ................................................................................................................. 41
Ustawienia fabryczne .......................................................................................... 41
Minutnik.............................................................................................................. 42
Menu główne i podmenu .................................................................................. 43
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii.................................................. 44
Obsługa .............................................................................................................. 46
Zmiana wartości i ustawień dla procesu przyrządzania...................................... 46
Zmiana temperatury ....................................................................................... 46
Ustawianie czasów przyrządzania ................................................................. 46
Zmiana ustawionych czasów przyrządzania.................................................. 47
Kasowanie ustawionych czasów przyrządzania ............................................ 47
Przerywanie procesu .......................................................................................... 47
Wstępne rozgrzewanie komory urządzenia......................................................... 48
Booster........................................................................................................... 48
Pieczenie Plus.................................................................................................... 49
Uruchamianie procesu z Pieczenie Plus ............................................................. 49
Odparow. wody resztk. ...................................................................................... 51
Programy automatyczne................................................................................... 53
Kategorie ............................................................................................................. 53
Korzystanie z programów automatycznych ........................................................ 53
Wskazówki użytkowe .......................................................................................... 53
Pozostałe zastosowania ................................................................................... 54
Rozmrażanie........................................................................................................ 54
Pieczenie delikatne.............................................................................................. 55
Pasteryzacja ........................................................................................................ 56
Suszenie .............................................................................................................. 58
Produkty głęboko mrożone/Dania gotowe.......................................................... 59
Podgrzewanie naczyń ......................................................................................... 59
Pieczenie wypieków.......................................................................................... 60
Porady dotyczące wypieków............................................................................... 60
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 60
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 61
Pieczenie mięs................................................................................................... 62
Porady dotyczące pieczenia mięs....................................................................... 62
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 62
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 63
Grillowanie ......................................................................................................... 64
Porady dotyczące grillowania.............................................................................. 64
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 64
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 65
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 66
Nieodpowiednie środki czyszczące .................................................................... 66
Usuwanie normalnych zabrudzeń ....................................................................... 67
Spis treści
4
Usuwanie mocno przywartych zabrudzeń (za wyjątkiem wysuw FlexiClip)........ 67
Czyszczenie ścianki tylnej z emalią katalityczną................................................. 68
Usuwanie zabrudzeń z przypraw, cukru itp.................................................... 68
Usuwanie zabrudzeń z oleju i tłuszczu........................................................... 68
Odkamienianie..................................................................................................... 69
Zdejmowanie drzwiczek...................................................................................... 72
Rozbieranie drzwiczek......................................................................................... 73
Zakładanie drzwiczek.......................................................................................... 75
Demontaż prowadnic bocznych z wysuwami FlexiClip ...................................... 75
Opuszczanie grzałki grzania górnego/grilla......................................................... 76
Co robić, gdy...................................................................................................... 77
Serwis................................................................................................................. 81
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 81
Gwarancja ........................................................................................................... 81
Instalacja............................................................................................................ 82
Wymiary do zabudowy........................................................................................ 82
Zabudowa w szafce stojącej lub w szafce podblatowej................................ 82
Widok z boku.................................................................................................. 83
Przyłącza i wentylacja .................................................................................... 84
Zabudowa piekarnika.......................................................................................... 85
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 86
Tabele ustawień................................................................................................. 87
Ciasto ucierane.................................................................................................... 87
Ciasto zagniatane................................................................................................ 88
Ciasto drożdżowe................................................................................................ 89
Ciasto serowo-olejowe........................................................................................ 90
Ciasto biszkoptowe............................................................................................. 90
Ciasto ptysiowe, ciasto francuskie, wypieki zbiałka........................................... 91
Pikantne przekąski .............................................................................................. 92
Wołowina............................................................................................................. 93
Cielęcina.............................................................................................................. 94
Wieprzowina........................................................................................................ 95
Jagnięcina, dziczyzna ......................................................................................... 96
Drób, ryby............................................................................................................ 97
Informacje dla instytutów testowych .............................................................. 98
Potrawy testowe wg EN60350-1........................................................................ 98
Klasa efektywności energetycznej ...................................................................... 99
Karta produktu do piekarników dla gospodarstw domowych ....................... 99
Deklaracja zgodności ....................................................................................... 100
Prawa autorskie ilicencje................................................................................. 101
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Ten piekarnik spełnia wymagania obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowa-
dzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać in-
strukcję użytkowania i montażu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.
Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania i montażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posiada-
czowi wraz z urządzeniem!

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756