Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik MIELE H 7260 BP Elektryczny Czarny A+

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Piekarnik
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 12 096 190
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 14
Przegląd ............................................................................................................. 15
Elementy sterowania......................................................................................... 16
Przycisk wł./wył. .................................................................................................. 17
Wyświetlacz......................................................................................................... 17
Przyciski dotykowe.............................................................................................. 17
Symbole .............................................................................................................. 19
Zasady obsługi................................................................................................... 20
Wybieranie punktu menu..................................................................................... 20
Zmiana ustawienia na liście wyboru.................................................................... 20
Zmiana ustawienia za pomocą paska segmentowego ....................................... 20
Wybieranie programu lub funkcji......................................................................... 21
Wprowadzanie wartości liczbowych ................................................................... 21
Wyposażenie...................................................................................................... 22
Tabliczka znamionowa ........................................................................................ 22
Zakres dostawy................................................................................................... 22
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem i wyposażenie dodatkowe ....... 22
Zabezpieczenia ................................................................................................... 26
Powierzchnie uszlachetnione powłoką PerfectClean.......................................... 27
Wyposażenie nadające się do pirolizy................................................................. 27
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 28
Ustawienia podstawowe ..................................................................................... 28
Pierwsze nagrzewanie piekarnika ....................................................................... 29
Ustawienia.......................................................................................................... 30
Przegląd ustawień ............................................................................................... 30
Wywoływanie menu „Ustawienia“....................................................................... 31
Język................................................................................................................ 31
Godzina ............................................................................................................... 31
Oświetlenie.......................................................................................................... 32
Wyświetlacz......................................................................................................... 32
Głośność ............................................................................................................. 32
Jednostki............................................................................................................. 33
Booster................................................................................................................ 33
Temp. proponowane ........................................................................................... 33
Zalecenie pirolizy................................................................................................. 33
Przedłuż. pracy wentyl. ....................................................................................... 33
Bezpieczeństwo .................................................................................................. 34
Wersja oprogramowania...................................................................................... 34
Handel ................................................................................................................. 34
Ustawienia fabryczne .......................................................................................... 34
Minutnik.............................................................................................................. 35
Menu główne i podmenu .................................................................................. 36
Spis treści
3
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii.................................................. 37
Obsługa .............................................................................................................. 39
Zmiana wartości i ustawień dla procesu przyrządzania...................................... 39
Zmiana temperatury ....................................................................................... 39
Ustawianie czasów przyrządzania ................................................................. 39
Zmiana ustawionych czasów przyrządzania.................................................. 40
Kasowanie ustawionych czasów przyrządzania ............................................ 40
Przerywanie procesu .......................................................................................... 40
Wstępne rozgrzewanie komory urządzenia......................................................... 41
Booster........................................................................................................... 41
Programy automatyczne................................................................................... 42
Kategorie ............................................................................................................. 42
Korzystanie z programów automatycznych ........................................................ 42
Wskazówki użytkowe .......................................................................................... 42
Pozostałe zastosowania ................................................................................... 43
Rozmrażanie ....................................................................................................... 43
Pasteryzacja ........................................................................................................ 44
Suszenie .............................................................................................................. 46
Pieczenie delikatne.............................................................................................. 47
Produkty głęboko mrożone/Dania gotowe.......................................................... 48
Podgrzewanie naczyń ......................................................................................... 48
Pieczenie wypieków .......................................................................................... 49
Porady dotyczące wypieków............................................................................... 49
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 49
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 50
Pieczenie mięs................................................................................................... 51
Porady dotyczące pieczenia mięs....................................................................... 51
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 51
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 52
Grillowanie ......................................................................................................... 53
Porady dotyczące grillowania.............................................................................. 53
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 53
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 54
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 55
Nieodpowiednie środki czyszczące .................................................................... 55
Usuwanie normalnych zabrudzeń ....................................................................... 56
Usuwanie mocno przywartych zabrudzeń (za wyjątkiem wysuw FlexiClip)........ 56
Czyszczenie komory urządzenia z funkcją Piroliza ............................................. 57
Zdejmowanie drzwiczek...................................................................................... 61
Rozbieranie drzwiczek......................................................................................... 62
Zakładanie drzwiczek.......................................................................................... 65
Demontaż prowadnic bocznych z wysuwami FlexiClip ...................................... 65
Opuszczanie grzałki grzania górnego/grilla......................................................... 66
Spis treści
4
Co robić, gdy...................................................................................................... 67
Serwis................................................................................................................. 72
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 72
Gwarancja ........................................................................................................... 72
Instalacja............................................................................................................ 73
Wymiary do zabudowy........................................................................................ 73
Zabudowa w szafce stojącej lub w szafce podblatowej................................ 73
Widok z boku.................................................................................................. 74
Przyłącza i wentylacja .................................................................................... 75
Zabudowa piekarnika.......................................................................................... 76
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 77
Tabele ustawień................................................................................................. 78
Ciasto ucierane.................................................................................................... 78
Ciasto zagniatane................................................................................................ 79
Ciasto drożdżowe................................................................................................ 80
Ciasto serowo-olejowe........................................................................................ 81
Ciasto biszkoptowe............................................................................................. 81
Ciasto ptysiowe, ciasto francuskie, wypieki z białka........................................... 82
Pikantne przekąski .............................................................................................. 83
Wołowina............................................................................................................. 84
Cielęcina.............................................................................................................. 85
Wieprzowina........................................................................................................ 86
Jagnięcina, dziczyzna ......................................................................................... 87
Drób, ryby............................................................................................................ 88
Informacje dla instytutów testowych .............................................................. 89
Potrawy testowe wg EN60350-1........................................................................ 89
Klasa efektywności energetycznej ...................................................................... 90
Karta produktu do piekarników dla gospodarstw domowych ....................... 90
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Ten piekarnik spełnia wymagania obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowa-
dzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać in-
strukcję użytkowania i montażu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.
Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania i montażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posiada-
czowi wraz z urządzeniem!
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten piekarnik jest przeznaczony do stosowania w gospodarstwie
domowym i w otoczeniu domowym.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania na zewnątrz
pomieszczeń.
Używać piekarnika wyłącznie w warunkach domowych do piecze-
nia, grillowania, gotowania, rozmrażania, pasteryzacji i suszenia pro-
duktów spożywczych.
Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone.
Osoby, które ze względu na upośledzenie psychiczne, umysłowe
lub fizyczne, czy też brak doświadczenia lub niewiedzę, nie są w sta-
nie bezpiecznie obsługiwać urządzenia, muszą być nadzorowane
przy korzystaniu z niego.
Osobom tym wolno używać urządzenia bez nadzoru tylko wtedy,
gdy jego obsługa została im objaśniona w takim stopniu, że mogą
bezpiecznie z niego korzystać. Muszą one być wstanie rozpoznać
izrozumieć możliwe zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756