Znaleziono w kategoriach:
Piekarnik MIELE H 7262 BP Elektryczny Stalowo-czarny A+

Instrukcja obsługi Piekarnik MIELE H 7262 BP Elektryczny Stalowo-czarny A+

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Piekarnik
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 12 096 230
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 14
Przegląd ............................................................................................................. 15
Elementy sterowania......................................................................................... 16
Przycisk wł./wył. .................................................................................................. 17
Wyświetlacz......................................................................................................... 17
Przyciski dotykowe.............................................................................................. 17
Symbole .............................................................................................................. 19
Zasady obsługi................................................................................................... 20
Wybieranie punktu menu..................................................................................... 20
Zmiana ustawienia na liście wyboru.................................................................... 20
Zmiana ustawienia za pomocą paska segmentowego ....................................... 20
Wybieranie programu lub funkcji......................................................................... 21
Wprowadzanie wartości liczbowych ................................................................... 21
Wyposażenie...................................................................................................... 22
Tabliczka znamionowa ........................................................................................ 22
Zakres dostawy................................................................................................... 22
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem i wyposażenie dodatkowe ....... 22
Zabezpieczenia ................................................................................................... 26
Powierzchnie uszlachetnione powłoką PerfectClean.......................................... 27
Wyposażenie nadające się do pirolizy................................................................. 27
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 28
Ustawienia podstawowe ..................................................................................... 28
Pierwsze nagrzewanie piekarnika ....................................................................... 29
Ustawienia.......................................................................................................... 30
Przegląd ustawień ............................................................................................... 30
Wywoływanie menu „Ustawienia“....................................................................... 31
Język................................................................................................................ 31
Godzina ............................................................................................................... 31
Oświetlenie.......................................................................................................... 31
Wyświetlacz......................................................................................................... 32
Głośność ............................................................................................................. 32
Jednostki............................................................................................................. 33
Booster................................................................................................................ 33
Temp. proponowane ........................................................................................... 33
Zalecenie pirolizy................................................................................................. 33
Przedłuż. pracy wentyl. ....................................................................................... 33
Bezpieczeństwo .................................................................................................. 34
Wersja oprogramowania...................................................................................... 34
Handel ................................................................................................................. 34
Spis treści
3
Ustawienia fabryczne .......................................................................................... 34
Minutnik.............................................................................................................. 35
Menu główne i podmenu .................................................................................. 36
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii.................................................. 37
Obsługa .............................................................................................................. 39
Zmiana wartości i ustawień dla procesu przyrządzania...................................... 39
Zmiana temperatury i temperatury wewnętrznej ............................................ 39
Ustawianie czasów przyrządzania ................................................................. 40
Zmiana ustawionych czasów przyrządzania.................................................. 40
Kasowanie ustawionych czasów przyrządzania ............................................ 40
Przerywanie procesu .......................................................................................... 41
Wstępne rozgrzewanie komory urządzenia......................................................... 41
Booster........................................................................................................... 41
Programy automatyczne................................................................................... 42
Kategorie ............................................................................................................. 42
Korzystanie z programów automatycznych ........................................................ 42
Wskazówki użytkowe .......................................................................................... 42
Pozostałe zastosowania ................................................................................... 43
Rozmrażanie ....................................................................................................... 43
Pasteryzacja ........................................................................................................ 44
Suszenie .............................................................................................................. 46
Pieczenie delikatne.............................................................................................. 47
Produkty głęboko mrożone/Dania gotowe.......................................................... 48
Podgrzewanie naczyń ......................................................................................... 48
Pieczenie wypieków .......................................................................................... 49
Porady dotyczące wypieków............................................................................... 49
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 49
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 50
Pieczenie mięs................................................................................................... 51
Porady dotyczące pieczenia mięs....................................................................... 51
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 51
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 52
Pieczeniomierz .................................................................................................... 53
Grillowanie ......................................................................................................... 56
Porady dotyczące grillowania.............................................................................. 56
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 56
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 57
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 58
Nieodpowiednie środki czyszczące .................................................................... 58
Spis treści
4
Usuwanie normalnych zabrudzeń ....................................................................... 59
Usuwanie mocno przywartych zabrudzeń (za wyjątkiem wysuw FlexiClip)........ 59
Czyszczenie komory urządzenia z funkcją Piroliza ............................................. 60
Zdejmowanie drzwiczek...................................................................................... 64
Rozbieranie drzwiczek......................................................................................... 65
Zakładanie drzwiczek.......................................................................................... 68
Demontaż prowadnic bocznych z wysuwami FlexiClip ...................................... 68
Opuszczanie grzałki grzania górnego/grilla......................................................... 69
Co robić, gdy...................................................................................................... 70
Serwis................................................................................................................. 74
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 74
Gwarancja ........................................................................................................... 74
Instalacja............................................................................................................ 75
Wymiary do zabudowy........................................................................................ 75
Zabudowa w szafce stojącej lub w szafce podblatowej................................ 75
Widok z boku.................................................................................................. 76
Przyłącza i wentylacja .................................................................................... 77
Zabudowa piekarnika.......................................................................................... 78
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 79
Tabele ustawień................................................................................................. 80
Ciasto ucierane.................................................................................................... 80
Ciasto zagniatane................................................................................................ 81
Ciasto drożdżowe................................................................................................ 82
Ciasto serowo-olejowe........................................................................................ 83
Ciasto biszkoptowe............................................................................................. 83
Ciasto ptysiowe, ciasto francuskie, wypieki z białka........................................... 84
Pikantne przekąski .............................................................................................. 85
Wołowina............................................................................................................. 86
Cielęcina.............................................................................................................. 87
Wieprzowina........................................................................................................ 88
Jagnięcina, dziczyzna ......................................................................................... 89
Drób, ryby............................................................................................................ 90
Informacje dla instytutów testowych .............................................................. 91
Potrawy testowe wg EN60350-1........................................................................ 91
Klasa efektywności energetycznej ...................................................................... 92
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Ten piekarnik spełnia wymagania obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowa-
dzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać in-
strukcję użytkowania i montażu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.
Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania i montażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posiada-
czowi wraz z urządzeniem!
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten piekarnik jest przeznaczony do stosowania w gospodarstwie
domowym i w otoczeniu domowym.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania na zewnątrz
pomieszczeń.
Używać piekarnika wyłącznie w warunkach domowych do piecze-
nia, grillowania, gotowania, rozmrażania, pasteryzacji i suszenia pro-
duktów spożywczych.
Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756