Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Piekarnik MIELE H 7262 BP Elektryczny Czarno-srebrny A+

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Piekarnik
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 11 651 680
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 14
Przegląd ............................................................................................................. 15
Elementy sterowania......................................................................................... 16
Przycisk wł./wył. .................................................................................................. 17
Wyświetlacz......................................................................................................... 17
Przyciski dotykowe.............................................................................................. 17
Symbole .............................................................................................................. 19
Zasady obsługi................................................................................................... 20
Wybieranie punktu menu..................................................................................... 20
Zmiana ustawienia na liście wyboru.................................................................... 20
Zmiana ustawienia za pomocą paska segmentowego ....................................... 20
Wybieranie programu lub funkcji......................................................................... 21
Wprowadzanie wartości liczbowych ................................................................... 21
Wyposażenie...................................................................................................... 22
Tabliczka znamionowa ........................................................................................ 22
Zakres dostawy................................................................................................... 22
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem i wyposażenie dodatkowe ....... 22
Zabezpieczenia ................................................................................................... 30
Powierzchnie uszlachetnione powłoką PerfectClean.......................................... 30
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 31
Ustawienia podstawowe ..................................................................................... 31
Pierwsze nagrzewanie piekarnika ....................................................................... 32
Ustawienia.......................................................................................................... 33
Przegląd ustawień ............................................................................................... 33
Wywoływanie menu „Ustawienia“....................................................................... 34
Język................................................................................................................ 34
Godzina ............................................................................................................... 34
Oświetlenie.......................................................................................................... 34
Wyświetlacz......................................................................................................... 35
Głośność ............................................................................................................. 35
Jednostki............................................................................................................. 36
Booster................................................................................................................ 36
Temp. proponowane ........................................................................................... 36
Zalecenie pirolizy................................................................................................. 36
Przedłuż. pracy wentyl. ....................................................................................... 36
Bezpieczeństwo .................................................................................................. 37
Wersja oprogramowania...................................................................................... 37
Handel ................................................................................................................. 37
Ustawienia fabryczne .......................................................................................... 37
Spis treści
3
Minutnik.............................................................................................................. 38
Menu główne i podmenu .................................................................................. 39
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii.................................................. 40
Obsługa .............................................................................................................. 42
Zmiana wartości i ustawień dla procesu przyrządzania...................................... 42
Zmiana temperatury i temperatury wewnętrznej ............................................ 42
Ustawianie czasów przyrządzania ................................................................. 42
Zmiana ustawionych czasów przyrządzania.................................................. 43
Kasowanie ustawionych czasów przyrządzania ............................................ 43
Przerywanie procesu .......................................................................................... 44
Wstępne rozgrzewanie komory urządzenia......................................................... 44
Booster........................................................................................................... 44
Programy automatyczne................................................................................... 45
Kategorie ............................................................................................................. 45
Korzystanie z programów automatycznych ........................................................ 45
Wskazówki użytkowe .......................................................................................... 45
Pozostałe zastosowania ................................................................................... 46
Rozmrażanie ....................................................................................................... 46
Pieczenie delikatne.............................................................................................. 47
Pasteryzacja ........................................................................................................ 48
Produkty głęboko mrożone/Dania gotowe.......................................................... 50
Podgrzewanie naczyń ......................................................................................... 50
Pieczenie wypieków .......................................................................................... 51
Porady dotyczące wypieków............................................................................... 51
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 51
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 52
Pieczenie mięs................................................................................................... 53
Porady dotyczące pieczenia mięs....................................................................... 53
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 54
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 55
Pieczeniomierz .................................................................................................... 56
Grillowanie ......................................................................................................... 59
Porady dotyczące grillowania.............................................................................. 59
Wskazówki dotyczące tabel zustawieniami ....................................................... 59
Wskazówki dotyczące programów...................................................................... 60
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 61
Nieodpowiednie środki czyszczące .................................................................... 61
Usuwanie normalnych zabrudzeń ....................................................................... 62
Usuwanie mocno przywartych zabrudzeń (za wyjątkiem wysuw FlexiClip)........ 62
Mocno przywarte zabrudzenia na wysuwach FlexiClip....................................... 63
Spis treści
4
Czyszczenie komory urządzenia z funkcją Piroliza ............................................. 64
Zdejmowanie drzwiczek...................................................................................... 67
Rozbieranie drzwiczek......................................................................................... 68
Zakładanie drzwiczek.......................................................................................... 72
Demontaż prowadnic bocznych z wysuwami FlexiClip ...................................... 73
Opuszczanie grzałki grzania górnego/grilla......................................................... 74
Co robić, gdy...................................................................................................... 75
Serwis................................................................................................................. 80
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 80
Gwarancja ........................................................................................................... 80
Instalacja............................................................................................................ 81
Wymiary do zabudowy........................................................................................ 81
Zabudowa w szafce stojącej lub w szafce podblatowej................................ 81
Widok z boku.................................................................................................. 82
Przyłącza i wentylacja .................................................................................... 83
Zabudowa piekarnika.......................................................................................... 84
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 85
Tabele ustawień................................................................................................. 86
Ciasto ucierane.................................................................................................... 86
Ciasto zagniatane................................................................................................ 87
Ciasto drożdżowe................................................................................................ 88
Ciasto serowo-olejowe........................................................................................ 89
Ciasto biszkoptowe............................................................................................. 89
Ciasto ptysiowe, ciasto francuskie, wypieki z białka........................................... 90
Pikantne przekąski .............................................................................................. 91
Wołowina............................................................................................................. 92
Cielęcina.............................................................................................................. 93
Wieprzowina........................................................................................................ 94
Jagnięcina, dziczyzna ......................................................................................... 95
Drób, ryby............................................................................................................ 96
Informacje dla instytutów testowych .............................................................. 97
Potrawy testowe wg EN60350-1........................................................................ 97
Klasa efektywności energetycznej ...................................................................... 98
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Ten piekarnik spełnia wymagania obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowa-
dzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać in-
strukcję użytkowania i montażu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.
Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania i montażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posiada-
czowi wraz z urządzeniem!
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Ten piekarnik jest przeznaczony do stosowania w gospodarstwie
domowym i w otoczeniu domowym.
To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania na zewnątrz
pomieszczeń.
Używać piekarnika wyłącznie w warunkach domowych do piecze-
nia, grillowania, gotowania, rozmrażania, pasteryzacji i suszenia pro-
duktów spożywczych.
Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756