Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Płyta gazowa MIELE KM 2010 G

Instrukcja obsługi Płyta gazowa MIELE KM 2010 G

Powrót
Instrukcja użytkowania i montażu
Gazowa płyta grzejna
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu
przed ustawieniem - instalacją - pierwszym uruchomieniem. Dzięki te-
mu można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 07 175 160
2
Płyta grzejna jest również dopuszczona do użytkowania w krajach innych niż
podany na urządzeniu kraj przeznaczenia. Wykonanie i sposób podłączenia
specyficzne dla danego kraju mają istotny wpływ na bezusterkowe i bezpieczne
użytkowanie płyty grzejnej.
W celu użytkowania w kraju przeznaczenia innym niż kraj podany na urządzeniu
proszę się zwrócić do lokalnego serwisu w kraju użytkowania.
Spis treści
3
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 16
Przegląd ............................................................................................................. 17
Płyta grzejna........................................................................................................ 17
KM2010, KM2011 ........................................................................................ 17
KM2012, KM2013 ........................................................................................ 18
KM 2030......................................................................................................... 19
KM2032, KM2033 ........................................................................................ 20
KM2050, KM2051 ........................................................................................ 21
Pokrętło obsługi................................................................................................... 22
Palnik................................................................................................................... 23
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem.................................................. 24
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 25
Pierwsze czyszczenie płyty grzejnej.................................................................... 25
Pierwsze włączanie płyty grzejnej ....................................................................... 25
Naczynia do gotowania .................................................................................... 26
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii ................................................. 28
Obsługa .............................................................................................................. 29
Włączanie ............................................................................................................ 29
Regulacja płomienia ............................................................................................ 30
Wyłączanie .......................................................................................................... 30
Zabezpieczenia.................................................................................................. 31
Termoelektryczne zabezpieczenie zapłonowe .................................................... 31
Czyszczenie i pielęgnacja................................................................................. 32
Płyta ze stali szlachetnej ..................................................................................... 33
Ruszty ustawcze ................................................................................................. 33
Pokrętła obsługi................................................................................................... 33
Palniki .................................................................................................................. 34
Co robić, gdy...................................................................................................... 36
Wyposażenie dodatkowe.................................................................................. 38
Serwis................................................................................................................. 39
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 39
Tabliczka znamionowa ........................................................................................ 39
Gwarancja ........................................................................................................... 39
Spis treści
4
Instalacja............................................................................................................ 40
Wskazówki bezpieczeństwa do zabudowy......................................................... 40
Odstępy bezpieczeństwa .................................................................................... 41
Wskazówki dotyczące zabudowy ....................................................................... 44
Wymiary do zabudowy........................................................................................ 45
KM2010, KM2011, KM2012, KM2013 ....................................................... 45
KM 2030......................................................................................................... 46
KM2032, KM2033 ........................................................................................ 47
KM2050, KM2051 ........................................................................................ 48
Zabudowa ........................................................................................................... 49
Przyłącze gazowe................................................................................................ 51
Moc palników ...................................................................................................... 53
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 55
Przestawianie na inny rodzaj gazu .................................................................. 58
Tabela dysz.......................................................................................................... 58
Wymiana dysz ..................................................................................................... 59
Wymiana dyszy głównej................................................................................. 59
Wymiana dysz pomocniczych........................................................................ 60
Kontrola działania................................................................................................ 61
Karty produktów................................................................................................ 62
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Ta płyta grzejna spełnia wymagania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak dopro-
wadzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać in-
strukcję użytkowania i montażu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące montażu, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.
Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń płyty grzejnej.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
urządzenia oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Instrukcję użytkowania i montażu należy zachować do późniejsze-
go wykorzystania i przekazać ewentualnemu następnemu posia-
daczowi wraz z urządzeniem.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756