Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka MIELE G 5110 SCi Active

Instrukcja obsługi Zmywarka MIELE G 5110 SCi Active

Powrót
Instrukcja użytkowania
Zmywarka do naczyń
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i plan montażo-
wy przed ustawieniem - instalacją - uruchomieniem. Dzięki temu
można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 12 214 230HG07
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Wskazówki dotyczące instrukcji użytkowania ............................................... 15
Wskazówki dotyczące układu ............................................................................. 15
Zakres dostawy ................................................................................................. 16
Opis urządzenia................................................................................................. 17
Przegląd urządzenia ............................................................................................ 17
Panel sterowania ................................................................................................. 18
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 19
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 20
Otwieranie drzwiczek .......................................................................................... 20
Zamykanie drzwiczek.......................................................................................... 20
Aktywacja blokady rodzicielskiej......................................................................... 20
Instalacja odwapniania wody .............................................................................. 21
Wyświetlanie i ustawianie twardości wody .................................................... 22
Sól regeneracyjna................................................................................................ 23
Uzupełnianie soli ............................................................................................ 24
Uzupełnianie soli ............................................................................................ 25
Nabłyszczacz ...................................................................................................... 26
Uzupełnianie nabłyszczacza .......................................................................... 27
Uzupełnianie nabłyszczacza .......................................................................... 27
Zmywanie przyjazne dla środowiska .............................................................. 29
Oszczędne zmywanie.......................................................................................... 29
Układanie naczyń i sztućców........................................................................... 30
Wskazówki ogólne .............................................................................................. 30
Kosz górny .......................................................................................................... 32
Przestawianie kosza górnego.............................................................................. 34
Kosz dolny........................................................................................................... 35
Szuflada na sztućce/Koszyk na sztućce (w zależności od modelu).................... 36
Układanie szuflady na sztućce....................................................................... 36
Korzystanie z koszyka na sztućce.................................................................. 37
Przykłady ułożenia............................................................................................... 38
Zmywarka z szufladą na sztućce ................................................................... 38
Zmywarka z koszykiem na sztućce................................................................ 40
Detergent ........................................................................................................... 42
Rodzaje detergentu ............................................................................................. 42
Dozowanie detergentu ........................................................................................ 43
Uzupełnianie detergentu...................................................................................... 44
Spis treści
3
Obsługa .............................................................................................................. 45
Włączanie zmywarki............................................................................................ 45
Wybieranie programu .......................................................................................... 45
Wskazanie czasu trwania programu.................................................................... 46
Uruchamianie programu...................................................................................... 46
Zakończenie programu........................................................................................ 47
Zarządzenie energią ............................................................................................ 47
Wyłączanie zmywarki .......................................................................................... 48
Wyjmowanie naczyń............................................................................................ 48
Wstrzymywanie programu................................................................................... 49
Przerywanie lub zmiana programu ...................................................................... 49
Opcje .................................................................................................................. 50
Zegar sterujący (Timer)........................................................................................ 50
Wskazówki dotyczące wybierania programu ................................................. 52
Przegląd programów......................................................................................... 54
Opcje programowe............................................................................................ 56
Express........................................................................................................... 56
Wyłączanie wskazań braku środków................................................................... 57
Extra czyste......................................................................................................... 58
Extra suche.......................................................................................................... 59
2. płukanie ........................................................................................................... 60
Ustawienia fabryczne .......................................................................................... 61
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 62
Czyszczenie komory zmywania........................................................................... 62
Czyszczenie uszczelki drzwiczek i drzwiczek ..................................................... 63
Czyszczenie panelu sterowania .......................................................................... 63
Czyszczenie frontu urządzenia............................................................................ 63
Czyszczenie ramion spryskujących..................................................................... 64
Kontrola sit w komorze zmywania....................................................................... 67
Czyszczenie sit.................................................................................................... 67
Czyszczenie sitka w dopływie wody ................................................................... 69
Czyszczenie pompy odpływowej ........................................................................ 70
Co robić, gdy...................................................................................................... 72
Usterki techniczne............................................................................................... 72
Komunikaty błędów............................................................................................. 73
Usterki w dopływie wody .................................................................................... 74
Usterki w odpływie wody .................................................................................... 75
Ogólne problemy ze zmywarką ........................................................................... 76
Spis treści
4
Hałasy.................................................................................................................. 77
Niezadowalające efekty zmywania...................................................................... 78
Serwis................................................................................................................. 82
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 82
Baza danych EPREL ........................................................................................... 82
Gwarancja ........................................................................................................... 83
Dla instytutów testowych .................................................................................... 83
Wyposażenie dodatkowe.................................................................................. 84
Instalacja............................................................................................................ 86
System ochrony wodnej Miele ............................................................................ 86
Dopływ wody....................................................................................................... 86
Przepisy dla Niemiec........................................................................................... 87
Odpływ wody ...................................................................................................... 88
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 90
Dane techniczne................................................................................................ 91
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Ta zmywarka spełnia wymagania obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowa-
dzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed ustawieniem i uruchomieniem tej zmywarki należy uważnie
przeczytać plan montażowy i instrukcję użytkowania. Zawierają
one ważne wskazówki dotyczące zabudowy, bezpieczeństwa,
użytkowania i konserwacji. Dzięki temu można uniknąć zagr
iuszkodzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
zmywarki oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Zachować plan montażowy i instrukcję użytkowania i przekazać je
ewentualnemu kolejnemu posiadaczowi urządzenia.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756