Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Zmywarka MIELE G 7285 SCVi XXL

Instrukcja obsługi Zmywarka MIELE G 7285 SCVi XXL

Powrót
Instrukcja użytkowania
Zmywarka do naczyń
Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i plan montażo-
wy przed ustawieniem - instalacją - uruchomieniem. Dzięki temu
można uniknąć zagreń i uszkodzeń.
pl-PL M.-Nr 11 941 121HG07
Spis treści
2
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia...................................................... 5
Wskazówki dotyczące instrukcji użytkowania ............................................... 15
Wskazówki dotyczące układu ............................................................................. 15
Zakres dostawy ................................................................................................. 16
Opis urządzenia................................................................................................. 17
Przegląd urządzenia ............................................................................................ 17
Panel sterowania ................................................................................................. 18
Sposób działania wyświetlacza........................................................................... 19
Ochrona środowiska naturalnego ................................................................... 20
Pierwsze uruchomienie .................................................................................... 21
Otwieranie drzwiczek .......................................................................................... 21
Zamykanie drzwiczek.......................................................................................... 21
Ustawienia podstawowe ..................................................................................... 22
Ustawianie języka........................................................................................... 22
Ustawianie twardości wody ........................................................................... 22
Sól regeneracyjna................................................................................................ 24
Uzupełnianie soli ............................................................................................ 25
Uzupełnianie soli ............................................................................................ 26
Nabłyszczacz ...................................................................................................... 27
Uzupełnianie nabłyszczacza .......................................................................... 28
Uzupełnianie nabłyszczacza .......................................................................... 28
Ustawienia.......................................................................................................... 29
Otwieranie ustawień............................................................................................ 29
Zmiana ustawień ................................................................................................. 29
Kończenie ustawień............................................................................................. 29
Język................................................................................................................ 30
Twardość wody ................................................................................................... 30
Nabłyszczacz ...................................................................................................... 31
Zużycie (EcoFeedback) ....................................................................................... 31
Jasność wyświetl. ............................................................................................... 32
Brzęczyk.............................................................................................................. 32
Wskaz. braku środk............................................................................................. 32
AutoOpen ............................................................................................................ 32
Extra czyste......................................................................................................... 33
Extra suche.......................................................................................................... 33
2. płukanie ........................................................................................................... 33
Cykl higieniczny................................................................................................... 33
Zasobnik ciepła ................................................................................................... 34
Spis treści
3
Wersja oprogram. ................................................................................................ 34
Handel ................................................................................................................. 34
Ustawienia fabr.................................................................................................... 34
Zmywanie przyjazne dla środowiska .............................................................. 35
Oszczędne zmywanie.......................................................................................... 35
Wskazania dotyczące zużycia EcoFeedback...................................................... 36
Zasobnik ciepła ................................................................................................... 37
Układanie naczyń i sztućców........................................................................... 38
Wskazówki ogólne .............................................................................................. 38
Kosz górny .......................................................................................................... 40
Przestawianie kosza górnego.............................................................................. 42
Kosz dolny........................................................................................................... 43
Szuflada na sztućce/Koszyk na sztućce (w zależności od modelu).................... 44
Układanie szuflady 3D-MultiFlex.................................................................... 44
Korzystanie z koszyka na sztućce.................................................................. 45
Przykłady ułożenia............................................................................................... 46
Zmywarka zszufladą na sztućce ................................................................... 46
Zmywarka zkoszykiem na sztućce................................................................ 48
Detergent ........................................................................................................... 50
Rodzaje detergentu ............................................................................................. 50
Dozowanie detergentu ........................................................................................ 51
Uzupełnianie detergentu...................................................................................... 52
Obsługa .............................................................................................................. 53
Włączanie zmywarki............................................................................................ 53
Wybieranie programu .......................................................................................... 53
Wskazanie czasu trwania programu.................................................................... 54
Uruchamianie programu...................................................................................... 54
Zakończenie programu........................................................................................ 55
Zarządzenie energią ............................................................................................ 55
Wyłączanie zmywarki .......................................................................................... 56
Wyjmowanie naczyń............................................................................................ 56
Wstrzymywanie programu................................................................................... 57
Przerywanie lub zmiana programu ...................................................................... 57
Opcje .................................................................................................................. 58
Zegar sterujący (Timer)................................................................................... 58
Wskazówki dotyczące wybierania programu ................................................. 60
Przegląd programów......................................................................................... 62
Pozostałe programy ....................................................................................... 64
Spis treści
4
Opcje programowe............................................................................................ 65
Wybieranie opcji programowych......................................................................... 65
Express...................................................................................................... 65
IntenseZone.............................................................................................. 65
Czyszczenie i konserwacja .............................................................................. 66
Czyszczenie komory zmywania........................................................................... 66
Czyszczenie uszczelki drzwiczek i drzwiczek ..................................................... 67
Czyszczenie panelu sterowania .......................................................................... 67
Czyszczenie frontu urządzenia............................................................................ 68
Czyszczenie ramion spryskujących..................................................................... 69
Kontrola sit w komorze zmywania....................................................................... 72
Czyszczenie sit.................................................................................................... 72
Czyszczenie sitka w dopływie wody ................................................................... 74
Czyszczenie pompy odpływowej ........................................................................ 75
Co robić, gdy...................................................................................................... 77
Usterki techniczne............................................................................................... 77
Komunikaty błędów............................................................................................. 78
Przycisk otwierania drzwiczek............................................................................. 79
Usterki w dopływie wody .................................................................................... 80
Usterki w odpływie wody .................................................................................... 81
Ogólne problemy ze zmywarką ........................................................................... 82
Hałasy.................................................................................................................. 83
Niezadowalające efekty zmywania...................................................................... 84
Serwis................................................................................................................. 88
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki........................................................... 88
Baza danych EPREL ........................................................................................... 88
Gwarancja ........................................................................................................... 88
Dla instytutów testowych .................................................................................... 89
Wyposażenie dodatkowe.................................................................................. 90
Instalacja............................................................................................................ 92
System ochrony wodnej Miele ............................................................................ 92
Doprowadzenie wody.......................................................................................... 92
Przepisy dla Niemiec........................................................................................... 93
Odpływ wody ...................................................................................................... 94
Podłączenie elektryczne ..................................................................................... 96
Dane techniczne................................................................................................ 97
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
5
Ta zmywarka spełnia wymagania obowiązujących przepisów bez-
pieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowa-
dzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.
Przed ustawieniem i uruchomieniem tej zmywarki należy uważnie
przeczytać plan montażowy i instrukcję użytkowania. Zawierają
one ważne wskazówki dotyczące zabudowy, bezpieczeństwa,
użytkowania i konserwacji. Dzięki temu można uniknąć zagrożeń
iuszkodzeń urządzenia.
Zgodnie z normą IEC60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę
na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji
zmywarki oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia i bez-
względnie się do nich stosować.
Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za
szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania
tych wskazówek.
Zachować plan montażowy i instrukcję użytkowania i przekazać je
ewentualnemu kolejnemu posiadaczowi urządzenia.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756