Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Szczoteczka soniczna MILLA HOME MST500

Powrót
Instrukcja obsługi
iwarunki gwarancji
SZCZOTECZKA
SONICZNA
MST500
2 3
2 3
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA
UWAGA!
Okresowo sprawdzaj czy przewód nie jest uszkodzony. Jeżeli przewód jest
uszkodzony należy zabrać stację ładującą do najbliższego serwisu lub punktu
sprzedaży. Nie należy używać uszkodzonego lub niesprawnego urządzenia.
Nie naprawiaj produktu samodzielnie, ponieważ możesz wywołać pożar,
narazić się na porażenie prądem lub inne uszkodzenia ciała.
Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat
i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o
braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak
aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić
się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i
konserwacji sprzętu.
Należy używać tego produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem,
w sposób opisany w instrukcji obsługi. Nie należy używać nieoryginalnej
ładowarki i końcówek.
OSTRZEŻENIE
•
Jeżeli produkt zostanie upuszczony, końcówka szczoteczki powinna
zostać wymieniona przed ponownym użyciem nawet, jeśli nie ma
widocznych uszkodzeń.
•
Nie należy umieszczać stacji ładującej w wodzie lub innej cieczy a także
umieszczać lub przechowywać w miejscu, z którego może spaść lub
zostać strącona do wanny lub umywalki. Nie sięgaj po stację ładującą,
która wpadła do wody. Natychmiast odłącz ją od zasilania.
• Nie należy rozmontowywać produktu.
•
Podczas odłączania należy zawsze trzymać za wtyczkę, nie za przewód.
Nie należy dotykać wtyczki mokrymi rękoma. Może to spowodować
porażenie prądem.
4 5
•
Jeśli jesteś w trakcie leczenia stomatologicznego skonsultuj się ze
swoim lekarzem stomatologiem przed pierwszym użyciem.
• Z produktu nie należy korzystać w trakcie kąpieli.
•
Należy trzymać urządzenie, stację ładującą i jej przewód z dala od
gorących powierzchni.
•
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł
i języka. Nie używaj urządzenia do celów innych niż przeznaczone.
• Urządzenie należy ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
• Po zakończeniu ładowania należy zawsze odłączyć zasilacz z gniazda
elektrycznego.
WPROWAdZENIE
Dziękujemy zazaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Milla Home.
Jesteśmy przekonani, że tobardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości isatysfakcji
zjego użytkowania.
NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCję OBSłUGI IjEj PRZESTRZEGAć!
Tourządzenie jest przeznaczone doużytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności zaszkody powstałe wwyniku użytkowania niewłaściwego lub
niezgodnego zprzeznaczeniem.
Szczoteczka Milla Home MST500 została starannie zaprojektowana, aby zaoferować Tobie i Twojej rodzinie
wyjątkowe doznania, które są zarówno bezpieczne jak i skuteczne. Prosimy o dokładne zapoznanie się
z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem.
Nazwa: Elektryczna szczoteczka soniczna
Model: MST500
Zasilanie: 5.0V 1.0A
Moc: 1,8 W
Tryby pracy: Czyszczenie, Delikatny, Masaż, Wybielanie, Polerowanie
Wibracje: Do 39 000 drgań na minutę
Rodzaj ładowania: Indukcyjne
Czas ładowania: Do 14 godzin
Akumulator: 3.7 V, Li-ION 800 mAh
Wskaźniki: Ładowania, poziomu naładowania, trybu pracy
Wodoszczelność: IPX7
Czas ciągłej pracy: do 120 minut
dANE TECHNICZNE
4 5
OPIS URZĄdZENIA
1. Wymienna końcówka
2. Szczoteczka z silnikiem
3. Przycisk włącz/wyłącz, zmiana trybu
4. Tryb Czyszczenie
5. Tryb Delikatny
6. Tryb Masaż
7. Tryb Wybielanie
8. Tryb Polerowanie
9. Wskaźnik ładowania, poziomu naładowania
10. Przewód zasilający ładowarki
11. Stacja ładująca z przewodem USB
POdłĄCZENIE I łAdOWANIE
Szczoteczka MST500 jest wyposażona w wodoszczelną rączkę, została zaprojektowana do używania w łazience.
Podłącz wtyczkę USB stacji ładującej do zasilacza 5.0V (brak w zestawie), następnie podłącz zasilacz
do gniazda elektrycznego. Czerwona dioda (wskaźnik ładowania) pulsuje, kiedy szczoteczka się ładuje.
Kiedy jest w pełni naładowana, świeci nieprzerwanie w kolorze zielonym.
Gdy bateria w urządzeniu jest wyładowana, po uruchomieniu pulsuje czerwony wskaźnik wyczerpania
baterii. Szczoteczkę należy niezwłocznie naładować.
Do codziennego użytku, rączkę szczoteczki można trzymać na podstawce ładowarki, tak aby była
w pełni naładowana. Nie istnieje ryzyko przeładowania baterii. Jednakże z powodów związanych
z ochroną środowiska, producent zaleca odłączyć ładowarkę, aż do czasu kiedy wymagane będzie
następne ładowanie. Aby zachować maksymalną pojemność akumulatora, należy co 6 miesięcy odłącz
ładowarkę i całkowicie rozładować urządzenie podczas normalnego użytkowania.
UWAGA:
Szczoteczkę należy wyłączyć przed ładowaniem. Jeżeli dioda wskaźnika ładowania nie zapala się, to oznacza
całkowite wyładowanie baterii. Dioda ładowania zaświeci się po około 10 minutach ładowania. Szczoteczkę
należy ładować w odpowiedniej temperaturze otoczenia oraz dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zbyt
niska temperatura lub zbyt wysoka temperatura może mieć wpływ na żywotność baterii.
Jeżeli szczoteczka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy upewnić się, że jej bateria jest naładowana.
W innym wypadku może ulec uszkodzeniu.
SPOSóB UŻyCIA
Podczas użytkowania szczoteczki sonicznej można używać dowolnego rodzaju pasty do zębów. Aby uniknąć
rozpryskiwania wody, należy przed włączeniem urządzenia najpierw umieścić końcówkę szczoteczki
w ustach. Prowadzić końcówkę szczoteczki powoli od jednego zęba do drugiego poświęcając od kilku do kilkunastu
sekund każdej powierzchni zębów. Szczotkować należy dokładnie zarówno zęby jak i dziąsła, zaczynając od
zewnętrznej, następnie po wewnętrznej stronie zębów i na koniec po powierzchni żującej każdego zęba. Zęby
należy szczotkować bez silnego nacisku lub tarcia, pozwól szczoteczce wykonywać automatyczne ruchy myjące.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756