Znaleziono w kategoriach:
Smartfon MOTOROLA Moto G13 4/128GB 6.5" 90Hz Grafitowy

Instrukcja obsługi Smartfon MOTOROLA Moto G13 4/128GB 6.5" 90Hz Grafitowy

Powrót
Instrukcja obsługi
© 2024 Motorola Mobility LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
MOTOROLA, stylizowane logo M i rodzina znaków MOTO są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO jest znakiem towarowym firmy Lenovo.
Google, Android, Google Play i inne znaki są znakami towarowymi Google LLC. Logo microSD jest znakiem
towarowym SD-3C, LLC.
Niniejszy produkt obsługuje cyfrowe kodowanie wideo dla niektórych wersji standardu HEVC i jest objęty
patentami dostępnymi na stronie patentlist.accessadvance.com.
Niektóre funkcje, usługi i aplikacje są zależne od sieci i mogą być niedostępne na niektórych obszarach,
gdzie mogą obowiązywać inne warunki i/lub opłaty. W razie potrzeby operator udzieli szczegółowych
informacji.
Wszystkie informacje na temat funkcji i inne specyfikacje produktu, jak również informacje zawarte w tej
instrukcji obsługi, są oparte na najnowszych dostępnych danych i były prawdziwe w momencie ich
drukowania. Motorola zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji dowolnych informacji i danych bez
uprzedniego powiadomienia.
Obrazy w niniejszych materiałach pomocy są jedynie przykładami.
Aby używać najnowszej wersji tej zawartości, na telefonie wybierz kolejno Ustawienia > Pomoc.
Zawartość
Konfiguracja telefonu 1
Informacje o sprzęcie 1
Wkładanie i wyjmowanie kart SIM i SD 4
Skopiuj dane ze starego telefonu 6
Zarządzanie dwiema kartami SIM 9
Konfiguracja poczty głosowej 10
Konfiguracja poczty e-mail 11
Personalizacja telefonu 13
Poznaj podstawy 14
Ekran główny — informacje 14
Informacje o ekranie blokady 16
Korzystasz z systemu Android po raz pierwszy? 17
Jeśli to Twój pierwszy smartfon 17
Byli użytkownicy telefonów iPhone 19
Informacje o koncie Google 20
Ikony paska stanu 21
Terminy dotyczące telefonu, które należy znać 25
Obsługa telefonu 27
Informacje o gestach 27
Przechodzenie między aplikacjami i ekranami 29
Korzystanie z szybkich ustawień 31
Wyłączanie i włączanie ekranu 35
Wyłącz telefon 36
Odkryj przydatne narzędzia 37
Włączanie i wyłączanie latarki 37
Zeskanuj kody QR 38
Sterowanie telefonem za pomocą głosu 39
Uzyskiwanie wskazówek dotarcia do danej lokalizacji 40
Użyj zegara i widżetu pogody 41
Zarządzanie czasem spędzanym na telefonie 44
Praca z tekstem 47
Korzystanie z klawiatury ekranowej 47
Kopiowanie, wycinanie i wklejanie tekstu 49
Korzystanie z funkcji wpisywania tekstu głosem 50
Automatyczne wypełnianie formularzy 51
Dostosuj swój telefon 52
Ekran główny 52
Zmiana tapety 52
Dostosowywanie paska ulubionych 53
moto g13 iii
Używaj widżetów, skrótów lub folderów 54
Ułóż aplikacje i kontroluj wygląd ikony 58
Zezwól na lub wyłącz obracanie ekranu głównego 60
Usuń kanał Google 61
Zmiana konfiguracji ekranu głównego za pomocą aplikacji
uruchamiającej 62
Ekran blokady 63
Korzystanie z wygaszacza ekranu 63
Korzystaj z aplikacji 64
Otwieranie, zamykanie, przełączanie aplikacji 64
Wyświetlanie dwóch aplikacji na ekranie 65
Wyświetl powiadomienia 66
Fabrycznie zainstalowane aplikacje – informacje 68
Pobieranie i usuwanie aplikacji oraz zarządzanie nimi 73
Instalowanie lub aktualizacja aplikacji 73
Zarządzaj uprawnieniami aplikacji i nie tylko 76
Usuwanie lub wyłączanie aplikacji 78
Znajdowanie aplikacji powodujących problemy w trybie awaryjnym 79
Ochrona przed szkodliwymi aplikacjami 80
Wyszukiwanie i przeglądanie 81
Szukaj w Internecie 81
Przeszukiwanie telefonu 83
Przeglądanie stron internetowych 84
Obsługa wiadomości tekstowych 86
Informacje o SMS i MMS 86
Odczytywanie, wysyłanie wiadomości 87
Zarządzanie wiadomościami i usuwanie ich 90
Zmiana domyślnej aplikacji do obsługi wiadomości 92
Zmiana odpowiedzi SMS na połączenia przychodzące 93
Odbieranie wiadomości tekstowych na komputerze 94
E-mail 95
Czytanie i wysyłanie wiadomości e-mail oraz zarządzanie nimi 95
Wyświetlanie załączników do wiadomości e-mail 97
Podgląd skrzynki odbiorczej na ekranie głównym 98
Dodawanie podpisów w wiadomości e-mail 99
Sterowanie powiadomieniami o poczcie e-mail 100
Aplikacja Kalendarz 101
Informacje o kalendarzu 101
Znajdowanie wydarzeń w kalendarzu 102
Tworzenie wydarzeń i zarządzanie nimi 103
Sterowanie powiadomieniami o zdarzeniach kalendarza 104
moto g13 iv
Aplikacja Zegar 105
Ustawianie budzika. 105
Korzystanie z czasomierza lub stopera 106
Ustawianie daty i godziny 108
Połączenia, kontakty, poczta głosowa 110
Kontakty 110
Dodawanie kontaktów 110
Edycja lub usuwanie kontaktów 111
Zaznaczenie gwiazdką ulubionych kontaktów 113
Sortowanie kontaktów 114
Udostępnianie kontaktów 115
Połączenia telefoniczne 116
Odbieranie połączeń 116
Wykonywanie połączeń 118
W trakcie połączenia 120
Rozmowy wideo 122
Wykonywanie połączeń konferencyjnych 123
Wykonywanie połączeń za pomocą sieci Wi-Fi 124
Użyj nazwy rozmówcy 126
Włączanie i wyłączanie połączeń oczekujących 128
Blokowanie połączeń i SMS-ów 129
Wyświetlanie i usuwanie historii połączeń 131
Wykonywanie połączeń alarmowych z zablokowanego telefonu 133
Poczta głosowa 134
Korzystanie z poczty głosowej 134
Fotografowanie i filmowanie 136
Uruchamianie aparatu obróceniem telefonu 136
Robienie zdjęć 137
Tryb Użyj trybu Pro 139
Wykonywanie zrzutów ekranu 143
Nagrywanie filmów 144
Nagraj ekran 146
Regulacja ustawień fotografowania 147
Regulacja innych ustawień aparatu 149
Usuwanie zdjęć i filmów 150
Edytowanie zdjęć i filmów 152
Znajdowanie, udostępnianie i przesyłanie 153
Wyszukiwanie zdjęć i filmów 153
Udostępnianie zdjęć i filmów 155
O udostępnianiu łączności bezprzewodowej 156
Przesyłanie zdjęć i filmów 159
moto g13 v

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756