Bądź na

Aktywuj już teraz

korzystaj ze zniżek przez okrągły rok!

Więcej

Schowek
Twój koszyk jest pusty
Koszyk
Znaleziono w kategoriach:
Konsola NINTENDO Switch Lite Żółty

Instrukcja obsługi Konsola NINTENDO Switch Lite Żółty

Powrót
Důležité informace • Fontos információk
Ważne informacje • Dôležité informácie
Nintendo Switch
Nintendo Switch Lite
CZ: Nintendo si vyhrazuje právo měnit technické parametry produktu a tyto informace aktualizovat. Nejnovější verze tohoto
dokumentu je dostupná na http://docs.nintendo-europe.com (Tato služba nemusí být v některých zemích k dispozici.)
HU: A Nintendo időről időre megváltoztathatja a termékspecikációkat és az itt található információkat frissítheti. A Fontos
információk dokumentum legfrissebb verzióját a http://docs.nintendo-europe.com weboldalon találja meg. (A szolgáltatás lehet,
hogy nem elérhető néhány országból.)
PL: Nintendo może czasem zmieniać specykacje produktu i uaktualniać poniższe informacje. Najnowsza wersja dokumentu
Ważne informacje jest dostępna na http://docs.nintendo-europe.com (Usługa może nie być dostępna w niektórych krajach).
SK: Nintendo si vyhradzuje právo meniť technické parametre produktu a tieto informácie aktualizovať. Najnovšia verzia tohto
dokumentu je dostupná na http://docs.nintendo-europe.com (Táto služba nemusí byť v niektorých krajinách k dispozícii.)
Užití této konzole
A konzol használata
Używanie konsoli
Použitie tejto konzole
.....................................2
Čeština .........................3
Magyar ..........................6
Polski ...........................9
Slovenčina ................... 12
Technické parametry
Technikai specikációk
Specykacje techniczne
Technické parametre
................................... 15
Informace o podpoře
Ügyféltámogatás
Informacje dodatkowe
Informácie o podpore
................................... 17
Obsah • Tartalom • Spis treści • Obsah
2
Vložení microSD karty
MicroSD kártya behelyezése
Wprowadzanie karty microSD
Vloženie microSD karty
Tabletop mód (nevztahuje se k Nintendo Switch Lite) • Asztali mód (a Nintendo Switch Lite
konzolra nem vonatkozik) • Tryb stołowy (nie dotyczy Nintendo Switch Lite)
Tabletop mód (nevzťahuje sa k Nintendo Switch Lite)
Nintendo Switch
Nintendo Switch Lite
TV mód (nevztahuje se k Nintendo Switch Lite) • TV-mód (a Nintendo Switch Lite
konzolra nem vonatkozik) • Tryb TV (nie dotyczy Nintendo Switch Lite)
TV mód (nevzťahuje sa k Nintendo Switch Lite)
Užití této konzole • A konzol használata
Używanie konsoli • Použitie tejto konzoly
3
Čeština
NEŽ ZAČNETE - POZORNĚ SI PŘEČTĚTE
Pojmy „Nintendo Switch”, „konzole” a „konzole Nintendo Switch” zahrnují v tomto dokumentu také systém
Nintendo Switch Lite, není-li uvedeno jinak. Jakékoli informace vztahující se k ovladačům Joy-Con™,
většímu počtu baterií nebo vibračním funkcím neplatí pro systém Nintendo Switch Lite.
Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví
Čtěte prosím pozorně informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. Nepozornost může vyústit ve škodu nebo
zranění. Tento produkt by měl být užíván dětmi vždy pod dohledem dospělé osoby.
VAROVÁNÍ – Epilepsie
Někteří lidé (přibližně 1 ze 4000) mohou utrpět epileptický záchvat či ztrátu vědomí způsobenou světelnými
záblesky, které se objevují právě při sledování televize nebo hraní videoher, a to i v případě, že se u nich
nikdy předtím žádný záchvat neprojevil. Každý, kdo v minulosti prodělal epileptický záchvat, ztrátu vědomí
nebo jakýkoli další symptom epilepsie, by se měl před hraním videoher poradit se svým lékařem.
Přerušte hraní a obraťte se na svého lékaře, jakmile zpozorujete jakékoli z následujících neobvyklých
příznaků: křeče, tik v oku nebo svalu, ztráta pozornosti, rozmazané vidění, nechtěné pohyby nebo celková
dezorientace.
Abyste snížili pravděpodobnost epileptického záchvatu při hraní videoher:
• Nehrajte v případě, že jste unavení a potřebujete spát;
• Hrajte v dobře osvětlené místnosti;
• Udělejte si po každé hodině hraní přestávku 10 až 15 minut.
VAROVÁNÍ – Oční únava, kinetóza a nemoci z přetěžování
Vyhněte se přespříliš dlouhému hraní.
Po každé hodině hraní si udělejte přestávku 10 až 15 minut, i když máte pocit, že ji nepotřebujete.
Přerušte hraní, pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků:
• Vaše oči jsou při hraní unavené nebo pálí, pociťujete závratě, žaludeční nevolnost či únavu;
Vaše ruce a zápěstí jsou při hraní unavené nebo bolí, pociťujete šimrání, necitlivost, pálení, ztuhlost
či jiné nepříjemné pocity.
Pokud některý z těchto příznaků trvá, navštivte lékaře.
VAROVÁNÍ – Těhotenství a jiné zdravotní komplikace
Před hraním pohybových her se poraďte se se svým lékařem pokud:
• Jste těhotná;
Trpíte srdečními, dýchacími nebo ortopedickými problémy, problémy se zády či s klouby;
Máte vysoký krevní tlak;
Vám doktor nařídil sníženou fyzickou aktivitu;
Trpíte jinou zdravotní komplikací, které fyzická aktivita přitěžuje.
VAROVÁNÍ – Baterie
Přestaňte používat, pokud v přístroji vytekla baterie.
Pokud přišly Vaše oči do kontaktu s tekutinou z baterie, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím
vody a vyhledejte lékaře. Pokud tekutina zasáhne Vaše ruce, omyjte je řádně vodou. Tekutinu opatrně
setřete z povrchu zařízení hadříkem.
Konzole i Joy-Con ovladače obsahují nabíjecí lithium-iontové baterie. Nevyměňujte baterie neodborně.
Baterie musí vyměnit kvalikovaný profesionál. Pro více informací kontaktujte Zákaznickou podporu
Nintendo.
4
VAROVÁNÍ – Bezpečné zacházení s elektřinou
Při manipulaci s nabíjecím AC kabelem dbejte následujících bezpečnostních opatření:
• Pro dobíjení konzole používejte pouze dobíjecí AC kabel (HAC-002).
• Dobíjecí AC kabel zapojujte do zásuvky pod správným napětím (AC 100 – 240V).
Nepoužívejte transformátory nebo koncovky, které snižují elektrické napětí.
• Dobíjecí AC kabel by měl být zapojen do nedaleké, jednoduše přístupné zásuvky.
• Dobíjecí AC kabel není uzpůsobený pro použití venku.
Pokud uslyšíte zvláštní zvuk, zpozorujete kouř nebo pocítíte podivný zápach, vypojte AC kabel ze
zásuvky a kontaktujte Zákaznickou podporu Nintendo.
Nevystavujte zařízení přímému ohni, mikrovlnám, vysokým teplotám nebo přímému slunci.
Zařízení nesmí přijít do styku s tekutinami, proto na ně nesahejte mokrýma či mastnýma rukama.
Pokud se tekutina dostane dovnitř, přestaňte zařízení používat a kontaktujte Zákaznickou podporu
Nintendo.
Nevystavujte zařízení nepřiměřenému tlaku.
Netahejte za kabely a neobtáčejte je příliš pevně.
Nedotýkejte se konektorů zařízení prsty nebo kovovými předměty
Při bouřce se nedotýkejte dobíjecího AC kabelu a k němu připojených zařízení.
Používejte pouze kompatibilní příslušenství, které bylo schváleno pro použití ve Vaší zemi.
Nesnažte se rozkládat nebo opravovat zařízení. Pokud je zařízení rozbité, přestaňte jej používat
a kontaktujte Zákaznickou podporu Nintendo.
VAROVÁNÍ – Obecná
Držte konzoli, její příslušenství a obalový materiál z dosahu dětí a zvířat. Malé součástky jako game cards,
microSD karty a obalové předměty mohou být omylem vdechnuty. Kabely si mohou obtočit kolem krku.
Při používání bezdrátového připojení držte konzoli nejméně 25 centimetrů (10 palců) od kardiostimulátoru.
Pokud používáte kardiostimulátor nebo jiné implantované zařízení, poraďte se nejprve s lékařem.
Používání bezdrátového připojení nemusí být na některých místech jako jsou letadla nebo nemocnice
dovoleno. Prosím respektujte související předpisy.
Nepoužívejte sluchátka nastavená na příliš vysokou hlasitost po dlouhou dobu, protože tlak zvuku
může způsobit poškození sluchu. Vždy držte hlasitost na úrovni, při které lze stále slyšet své okolí.
Pokud zpozorujete příznaky jako je např. pískání v uchu, navštivte lékaře.
Přestaňte hrát, pokud držíte konzoli či ovladače při nabíjení a cítíte, že jsou příliš horké. Může to vést
k popáleninám.
Lidé, kteří trpí zraněním nebo poruchou prstů, rukou nebo paží, by neměli používat vibrace.
BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ KONZOLE
Konzole nesmí přijít do vlhkého prostředí nebo do místa, kde se náhle mění teplota. Jakmile se orosí,
vypněte konzoli a počkejte, než se kapičky zcela vypaří.
Nepoužívejte konzoli v prašném nebo
zakouřeném prostředí.
Nezakrývejte odvětrávání konzole,
abyste zabránili jejímu přehřátí.
Pokud se zařízení ušpiní, otřete jej jemným
suchým hadříkem. Nepoužívejte ředidlo,
benzen ani alkohol.
Berte při hraní ohled na své okolí.
Ujistěte se, že jsou zabudované baterie nabíjíte alespoň jednou za šest měsíců. Pokud nejsou baterie
po dlouhou dobu používány, může se stát, že je nebude možné znovu nabít.
Prosím ujistěte se, že jste si přečetli informace o bezpečnosti a ochraně zdraví předtím, než poprvé
použijete svou konzoli Nintendo Switch. Tuto informaci naleznete také v podsekci „SUPPORT"
v nastavení v menu „HOME".
Nintendo Switch Nintendo Switch Lite
5
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
Parental Controls
Nintendo Switch nabízí mnoho skvělých možností. Jakožto rodič však pravděpodobně chcete omezit určité
sekce, které nemusí být pro děti vhodné. Připravili jsme si pro Vás způsob, jak zajistit, že je Vaše konzole
Nintendo Switch vhodná pro rodinu.
Nintendo Switch Parental Controls naleznete přímo v konzoli a můžete jej ovládat z aplikace Vašeho chytrého
zařízení. Hned v úvodním nastavení lze zvolit, jak chcete Parental Controls nastavit. Následujte instrukce
na obrazovce a dokončete své nastavení Parental Controls.
Na konzoli je možné nastavit PIN kód na upravování nastavení Parental Controls. PIN také umožňuje dočasně
Parental Controls vypnout, pokud si to zrovna přejete.
Nastavení je možné kdykoli změnit – i když právě nejste doma – pomocí aplikace.
Omezení nákupů v Nintendo eShopu
Pokud si přejete omezit nákupy Nintendo eShopu, je třeba spojit Váš účet Nintendo s účtem Nintendo Vašeho
dítěte. Vstupte do účtu Nintendo přes chytré zařízení nebo počítač, kde vytvoříte účet pro své dítě, nebo
propojte již existující účet s tím svým a v „Account settings" nastavte omezení podle Vašeho uvážení.
https://accounts.nintendo.com
Používání ovladačů Joy-Con (nevztahuje se na konzoli Nintendo Switch Lite)
Před prvním použitím nabijte a spárujte ovladače. Ovladače je možné nabíjet a párovat jejich zasunutím do konzole
nebo použitím Joy-Con charging gripu (HAC-012) (prodávané samostatně). Pro úplně dobití ovladačů je třeba ujistit
se, že se konzole nabíjí také.
Při hraní s Joy-Con ovladači odpojenými od konzole, vždy používejte Joy-Con strapy. Pro správné připojení Joy-Con
strapů je třeba sledovat tlačítka „+" a „–" ovladačů, aby odpovídala symbolům na
strapech. Zasuňte Joy-Con strap na ovladač a uzamkněte ho pomocí postranho
zámku. Poté provlékněte ruku a utáhněte řemínek. Ovladač držte pevně a nepouštějte
jej. Během hraní se ujistěte, že máte kolem sebe dostatečný prostor. Když s hraním
skončíte, nezapomeňte před sundáváním strapu z Joy-Con ovladače odemknout
postranní zámek.
Při zasouvání Joy-Con ovladačů do konzole nebo připojování ovladačů k Joy-Con
strapům se vždy ujistěte, že ovladače dáváte správně a zasouváte je dokud
neslyšíte zacvaknutí.
Zapínání a vypínání bezdrátového internetového připojení
Bezdrátové internetové připojení zapnete v podsekci „INTERNET" v nastavení v menu „HOME".
Bezdrátové internetové připojení lze vypnout v Handheld módu. Podržte tlačítko „HOME", abyste vstoupili do
rychlého nastavení. Následně zapněte Režim letadlo. Alternativně v Handheld módu spusťte nastaven a
zapněte Režim letadlo z menu „HOME".
Likvidace tohoto produktu
Nevyhazujte tento produkt nebo jeho zabudované baterie do směsného komunálního odpadu.
Pro více informací navštivte http://docs.nintendo-europe.com
Informace o záruce
Pro více informací o tom, jak uplatnit záruku se obraťte na prodejce Vašeho zařízení.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756