Znaleziono w kategoriach:
Zamrażarka PHILCO PCF 2602 i

Instrukcja obsługi Zamrażarka PHILCO PCF 2602 i

Powrót
ZAMRARKA
SKRZYNIOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PCF 1002 i
PCF 1452 i
PCF 2002 i
PCF 2602 i
PCF 3162 i
PCF 3802 i
Drogi kliencie,
Dziękujemy za zakup produktu marki PHILCO. Aby urządzenie dobrze Ci służyło, przeczytaj uważnie
wszystkie instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi.
Copyright © 2019, Fast ČR, a. s. Wersja 08/2020
Copyright © 2019, Fast ČR, a. s. Wersja 08/2020
PL- 1
SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ 1: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA .....................................................................................................2
CZĘŚĆ 2: PRZEGLĄD ......................................................................................................................................10
CZĘŚĆ 3: INSTALACJA ....................................................................................................................................11
Montaż uchwytu zewnętrznego drzwi (jeśli jest dostępny) .............................................................................................11
Lokalizacja...........................................................................................................................................................................................13
Połączenie elektryczne ...................................................................................................................................................................13
Wymagane miejsce .........................................................................................................................................................................13
Pozycjonowanie................................................................................................................................................................................13
CZĘŚĆ 4: CODZIENNE UŻYWANIE ................................................................................................................14
PIERWSZE UŻYCIE.............................................................................................................................................................................14
Ustawienie temperatury ................................................................................................................................................................14
CODZIENNE UŻYWANIE .................................................................................................................................................................15
Pomocne wskazówki i porady .....................................................................................................................................................16
CZYSZCZENIE ..................................................................................................................................................................................... 16
Rozwiązywanie problemów .........................................................................................................................................................18
Wymiana lampy ................................................................................................................................................................................19
Wskazówki dotyczące przechowywania..................................................................................................................................20
CZĘŚĆ 5: ARKUSZ INFORMACYJNY ..............................................................................................................22
WSKAZÓWKI O INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI ZUŻYTYCH OPAKOW ....................................................34
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH ...........................................................34
Urządzenie zostało przetestowane zgodnie z obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej.
Urządzenie jest zgodne z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi urządzeń elektrycznych w Unii
Europejskiej.
Copyright © 2019, Fast ČR, a. s. Wersja 08/2020
PL - 2
CZĘŚĆ 1: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
W CELU BEZPIECZEŃSTWA I PRAWIDŁOWEGO
STOSOWANIA PRZED INSTALACJĄ I PIERWSZYM UŻYCIEM
URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ
INSTRUKCJĘ, W TYM WSKAZÓWKI I OSTRZEŻENIA. ABY
ZAPOBIEGAĆ NIEPOŻĄDANYM BŁĘDOM I WYPADKOM, WAŻNE
JEST ZAPEWNIENIE, ŻE WSZYSTKIE OSOBY KORZYSTAJĄCE Z
URZĄDZENIA ZOSTY POINFORMOWANE O FUNKCJONOWANIU
I BEZPIECZEŃSTWIE.
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ W PRZYPADKU SPRZEDAŻY
URZĄDZENIA I UPEWNIJ SIĘ, ŻE NINIEJSZA INSTRUKCJA
POZOSTAJE W URZĄDZENIU, ABY MOŻNA BO Z NIEGO
KORZYSTAĆ PRZEZ CAŁY OKRES UŻYTKOWANIA. ZE
WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA I W CELU OCHRONY
MIENIA NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI
W TEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI, PONIEW PRODUCENT NIE
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYCZYNIONE
NIEPRZESTRZEGANIEM TEJ INSTRUKCJI.
TO URZĄDZENIE MOGĄ UŻYWAĆ DZIECI DO 8 LAT I OSOBY ZE
ZMNIEJSZONYMI FIZYCZNYMI, SENSORYCZNYMI I UMYSŁOWYMI
UMIEJĘTNOŚCIAMI, ALBO BEZ DOSTATECZNYCH UMIEJĘTNOŚCI,
KIEDY SĄ ONE POD DOZOREM ALBO BY NAUCZONE JAK
POPRAWNIE I BEZPIECZNIE UŻYW URZĄDZENIE I ZROZUMIELI
MOŻLIWE RYZYKA.
DZIECI W WIEKU OD 3 DO 8 LAT MOGĄ WKŁADAĆ I WYJMOW
ŻYWNOŚĆ Z URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH.
DZIECI NIE MOGĄ SIĘ BAWIĆ Z URZĄDZENIEM.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJĘ NIE MOGĄ DZIECI WYKONYW
BEZ NADZORU.
Copyright © 2019, Fast ČR, a. s. Wersja 08/2020
PL- 3
JEŚLI PRZEWÓD ZASILAJĄCY JEST USZKODZONY, NALEŻY
WYMIENIĆ GO PRZEZ PROFESIONALNE CENTRUM USŁUG,
ABT ZAPOBIEGAĆ SYTUACJAM AWARYJNYM. URZĄDZENIE Z
USZKODZONYM KABLEM ELEKTRYCZNYM JEST ZABRONIONE
UŻYWAĆ.
UWAGA: JEŚLI TWÓJ MODEL NIE MA PRODUCENTA LODU
PODŁĄCZONEGO DO ZASILANIA WODĄ, NAPEŁNIJ GO TYLKO
WODĄ PITNĄ.
OSTRZEŻENIE: OTWORY WENTYLACYJNE W POKRYWIE
URZĄDZENIA LUB W OBUDOWIE URZĄDZENIA MUSZĄ BYĆ
DOSTĘPNE I BEZ PRZESZKODY.
OSTRZEŻENIE: ABY PRZYSPIESZYĆ PROCES ROZMRAŻANIA
NIE UŻYWAJ SPRZĘTU MECHANICZNEGO LUB INNYCH ŚRODKÓW
NIŻ TE CO SĄ ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA.
OSTRZEŻENIE: NIE USZKADZAJ OBIEGU CHŁODZENIA.
OSTRZEŻENIE: WEWNĄTRZ MIEJSCA PRZECHOWYWANIA
NIE UŻYWAJ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, JEŻELI TYP NIE JEST
ZALECANY PRZEZ PRODUCENTA.
OSTRZEŻENIE: WEWNĄTRZ MIEJSCA PRZECHOWYWANIA
NIE UŻYWAJ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, JEŻELI TYP NIE JEST
ZALECANY PRZEZ PRODUCENTA.
ZNAK ISO 7000-1701 (2004-01)
OZNACZA MEDIUM POD CIŚNIENIEM.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756