Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Robot sprzątający TEFAL X-plorer Serie 75 RG7687WH

Powrót
RU Руководство пользователя
PL Podręcznik użytkownika
EN User’s guide
ET Kasutusjuhend
LV Lietotāja rokasgrāmata
LT Naudotojo vadovas
TR Kullanım kılavuzu
X-plorer Serie 75
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TEST
2 3
www.tefal.com
RU Перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с брошюрой «Инструкции по технике
безопасности и эксплуатации» / PL Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z broszurą „Instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania”. / EN Please read carefully the “Safety and use instructions” booklet before
first use. / ET Enne esimest kasutuskorda lugege hoolikalt läbi trükis „Ohutus- ja kasutusjuhised“. / LV Pirms pirmās
izmantošanas reizes uzmanīgi izlasiet brošūru “Drošības un ekspluatācijas noteikumi”. / LT Prieš naudodami pirmą
kartą, atidžiai perskaitykite „Saugos ir naudojimo instrukcijas“. / TR Lütfen ilk kullanımdan önce «Güvenlik ve kullanım
talimatları» kitapçığını dikkatlice okuyun
RU Для получения дополнительной информации / PL Więcej informacji można znaleźć na stronie / EN For more
information / ET Lisateave / LV Plašāka informācija / LT Daugiau informacijos / TR Daha fazla bilgi
4 5
(*)
(*) Depending on model