Znaleziono w kategoriach:
Kuchenka mikrofalowa WHIRLPOOL MWP 201 W

Instrukcja obsługi Kuchenka mikrofalowa WHIRLPOOL MWP 201 W

Powrót
1
PL
MWP 201
Instrucţiuni de utilizare

Manual de utilização
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Instruction for use
2 PL
INDEKS
INSTALACJA
INSTALACJA ........................................................................................................................................ 3
BEZPIECZEŃSTWO
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ................................................................ 4
INSTRUKCJA USUWANIA USTEREK .................................................................................................5
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI .................................................................................................................... 6
AKCESORIA I KONSERWACJA
AKCESORIA ......................................................................................................................................... 7
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ...................................................................................................... 8
PANEL STEROWANIA
OPIS PANELU STEROWANIA I WYŚWIETLACZA .............................................................................9
PODSTAWOWA OBSŁUGA
TRYB GOTOWOŚCI .......................................................................................................................... 10
ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM/BLOKADA PRZED DZIEĆMI ................................. 10
WSTRZYMYWANIE LUB WYŁĄCZANIE GOTOWANIA .................................................................... 10
DODAWANIE/MIESZANIE/ODWRACANIE POTRAW .......................................................................10
CLOCK (ZEGAR) ............................................................................................................................... 11
FUNKCJE GOTOWANIA
JET START (SZYBKIE URUCHAMIANIE) .........................................................................................12
MICROWAVE (MIKROFALE) ............................................................................................................. 13
DEFROST (ROZMRAŻANIE) ............................................................................................................. 14
MENU AUTO COOK (AUTOMATYCZNE GOTOWANIE) ................................................................... 15
SOFT/MELT (ZMIĘKCZANIE/ROZPUSZCZANIE) .............................................................................17
DOUGH RISING (WYRASTANIE CIASTA) ........................................................................................18
KEEP WARM (UTRZYMYWANIE CIEPŁA)........................................................................................ 19
AUTO CLEAN (AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE) ..........................................................................20
YOGURT (JOGURT) .........................................................................................................................21
OCHRONA ŚRODOWISKA
OCHRONA ŚRODOWISKA ............................................................................................................... 22
DANE TECHNICZNE .........................................................................................................................22