Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Lodówka WHIRLPOOL W7X 82I W No frost 191.2cm Biała

Powrót
PL
Skrócona instrukcja obsługi
* Dostępne tylko w wybranych modelach
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL
W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www . whirlpool . com/ register
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać
instrukcje bezpieczeństwa.
PIERWSZE UŻYCIE
Po instalacji urządzenia odczekać przynajmniej dwie godziny przed
podłączeniem go do sieci. Po podłączeniu urządzenie zacznie
pracować automatycznie. Idealne ustawienia temperatury zosty
wstępnie ustawione fabrycznie.
Po włączeniu urdzenia odczekać 4-6 godz., aż zostanie osiągnięta
prawidłowa temperatura przechowywania żywności.
PANEL STEROWANIA
1. Wł./wył.
2. Kontrolka temperatury chłodziarki
3. Ustawianie temperatury chłodziarki
4. Kontrolka funkcji Fast freeze (Szybkiego zamrania)
5. Przycisk Fast freeze (Szybkie zamranie)
WŁ./WYŁ.
Całe urządzenie (zarówno chłodziarkę, jak i komory zamrażarki) można
włączyć poprzez wciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez 2
sekundy. Interfejs pokazuje poprzednio ustawioną wartość. Nacisnąć
ten przycisk, by wyłączyć urządzenie.
KONTROLKA TEMPERATURY CHŁODZIARKI
Pokazuje temperaturę komory chłodziarki.
USTAWIANIE TEMPERATURY CHŁODZIARKI
Pozwala zmienić ustawioną wartość temperatury chłodziarki, w sposób
cykliczny;
Potwierdza również temperaturę wybraną na interfejsie.
Zalecane ustawienie dla komory chłodziarki to +4°C.
KONTROLKA FUNKCJIFAST FREEZE (SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA)
Zapala się po naciśnięciu przycisku Szybkiego zamrażania.
FUNKCJA FAST FREEZE (SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA)
Ta funkcja jest zalecana do zamrażania świeżej żywności. Świeża
żywność powinna być jak najszybciej zamrożona w celu jak
najlepszego zakonserwowania i zachowania wartości oywczych.
Nacisnąć przycisk Szybkiego zamrażania, jeżeli ma być zamrożona
świeża żywność; zapali się kontrolka Szybkiego zamrażania.
Zalecamy naciśnięcie przycisku Szybkiego Zamrażania na 24 godziny
przed włożeniem żywności, tak aby przygotować komorę zamrażarki
do zapewnienia najlepszych warunków zamrażania. Zalecamy użycie
dolnej szuady, aby zmaksymalizować wydajność zamrażania.
Funkcja Szybkiego zamrażania zostaje automatycznie wyłączona
po 48 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk
Szybkiego zamrażania.
OŚWIETLENIE LED
Produkt ten wyposażony jest w oświetlenie klasy efektywności
energetycznej F.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, naly skontaktować się z serwisem w
celu jego wymiany.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest włączane po
otwarciu drzwiczek chłodziarki. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez
ponad 8minut, oświetlenie jest automatycznie wączane.
6th SENSE
Ta funkcja automatycznie zapewnia najlepsze warunki do
przechowywania żywności. Funkcja 6th Sense uruchamia się
samoczynnie, gdy:
w chłodziarce znajduje się duża ilość żywności
drzwi chłodziarki są otwarte przez dłszy czas
nastąpiła długa przerwa w dopływie energii elektrycznej, w
wyniku czego temperatura wewnątrz urządzenia wzrosła i nie
gwarantuje bezpiecznego przechowywania żywności.
JAK PRZECHOWYWAĆ ŚWIĄ ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
*
a) b)
* Numer i typ balkoników na drzwi zależy od modelu
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych,
puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła,
dżemu
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania serów, mleka,
wyrobów mleczarskich, produktów delikatesowych,
jogurtów
STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY
a) Zalecana do przechowywania wędlin i deserów,
mięsa oraz ryb
b) Zalecana do przechowywania mięsa i ryb.
Szuada jest dostępna tylko w niektórych modelach
SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
SZUFLADY ZAMRAŻARKI
(Jedna szuada w modelach poniżej 1,7m)
SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(Strefa najniższej temperatury)
Zalecana do zamrażania świeżej żywności/
ugotowanych potraw
KOMORA CHŁODZĄCA
System samoodszraniania komory chłodziarki działa w pni
automatycznie.
Krople wody gromadzące się na tylnej ścianie wewnątrz komory
chłodziarki oznaczają, że uruchomiła się funkcja samoodszraniania.
Woda po zakończeniu procesu jest automatycznie odprowadzona do
otworu spustowego i gromadzona w pojemniku, z którego zostaje
odparowana.
Szuada Fresh Box 0°C *
Fresh Box 0°C to szuada (b) idealna do przechowywania mięsa i ryb.
Obniżanie/zwiększanie temperatury chłodziarki ma wpływ również na
temperaturę komory Fresh Box 0°C. Warto pamiętać, że ta komora jest
działającym nieprzerwanie elementem mechanicznym, nie da się go
wyłączyć.
Humidity Control (Kontrola wilgotności)*
Włączyć regulator wilgotności (pozycja B), aby przechowywać żywność
(np. owoce) w mniej wilgotnych warunkach lub wączyć go (pozycja
A), aby zapewnić bardziej wilgotne warunki (np. warzywom).
A
B
Półka składana*
Z tej półki można korzystać na trzy różne sposoby:
1. W pełnej głębokości, aby wykorzystać całą powierzchnię.
2. Do połowy głębokości, aby wykorzystać tylną część i jednocześnie
stworzyć miejsce na wyższe przedmioty (takie jak butelki i
dzbanki) na półce poniżej. Aby półkę można było wykorzystać
do połowy głębokości, należy lekko podnieść przednią część, a
następnie ją wsunąć.
3. Podnieść ją, jeśli potrzebne jest miejsce na wysokie lub
nieporęczne przedmioty na półce poniżej. Aby podnieść półkę,
najpierw naly ją wsunąć do połowy głębokości. Opuść półkę,
aby wrócić do korzystania z niej w połowie lub pełnej głębokości.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
KOMORA ZAMRAŻARKI
W zamrarkach z funkcją Total No Frost obieg zimnego powietrza
wokół przechowywanej żywności zapobiega osadzaniu się lodu i tym
samym całkowicie eliminuje potrzebę odszraniania.
Mrożona żywność nie przywiera do ścianek, etykiety pozostają
czytelne, a przestrzeń przechowywania pozostaje czysta i
uporządkowana.
Komora zamrażarki pozwala na przechowywanie zamrożonej żywności
i mrożenie świeżej żywności.
Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić wwyznaczonym czasie
podana jest na tabliczce znamionowej. Rozmieścić świeżą żywność
wobszarze mrożenia wewnątrz komory zamrażarki, pozostawiając
wokół niej wystarczającą ilość miejsca, umożliwiającą swobodny
przepływ powietrza. Nie dopuszczać do kontaktu świeżej żywności
z żywnością zamrożoną. Limity załadunku są zdeterminowane przez
kosze, klapki, szuady i półki itp.
Upewnić się, że wszystkie te elementy można łatwo zamknąć po
załadunku. Szuada/komora obszaru zamrażania została pokazana na
rysunku poniżej. Aby zoptymalizować prędkość zamrażania i uzysk
dodatkową przestrzeń do przechowywania, z komory zamrażarki
można wyjąć szuady i umieścić żywność bezpośrednio na dnie
komory. Aby uniknąć marnowania żywności, należy sprawdzić zalecane
ustawienia zamrażarki i czas przechowywania produktów. Informacje
te znaleźć można w instrukcji obsługi na stronie internetowej.
Kostki lodu
Wypełnić 2/3 tacki na lód wodą iumieścić ją zpowrotem w komorze
zamrarki. W żadnym wypadku nie używać ostrych lub ostro
zakończonych przedmiotów do wyjmowania lodu.
AKCESORIA*
POJEMNIK NA JAJKA TACKA DO LODU PÓŁKA NA BUTELKI ŁKA SKŁADANA
INFORMACJE OGÓLNE
Szuady, kosze i półki powinny pozostać na swoim miejscu, jeżeli w
niniejszej skróconej instrukcji nie podano inaczej.
System oświetlenia w komorze chłodziarki wykorzystuje diody LED,
które zapewniają lepsze oświetlenie i zużywają mniej energii w
porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.
Drzwi i pokrywy chłodziarki naly usunąć przed wyrzuceniem, aby
uniknąć sytuacji, w której dzieci lub zwierzęta zostałyby uwięzione w
środku.
USUWANIE USTEREK
Co zrobić, gdy... Możliwe przyczyny Rozwiązania
Urządzenie nie działa. Być może wystąpił problem z zasilaniem
elektrycznym urządzenia.
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania zosta włożona do
gniazdka o właściwym napięciu.
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki domowej
instalacji elektrycznej
W ociekaczu skroplin
znajduje się woda.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperaturach i przy dużej
wilgotności. Pojemnik może być nawet
wypełniony do powy.
Sprawdzić, czy urządzenie jest w ustawieniu poziomym, aby woda
nie wylewała się.
Krawędzie obudowy
urządzenia mające styczność
z uszczelką drzwiczek są
gorące w dotyku.
Nie jest to usterka. Jest to zjawisko
normalne podczas wysokich temperatur i
podczas pracy sprężarki.
Oświetlenie nie działa. Być może konieczna jest wymiana
żarówki.
Urządzenie może być modelem z opcją
Wł./Tryb czuwania.
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki domowej
instalacji elektrycznej.
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania zosta włożona do
gniazdka o właściwym napięciu
Jeśli diody LED są uszkodzone, należy skontaktować się z serwisem
w celu wymiany na diody tego samego typu dostępne jedynie
w posprzedażowych punktach serwisowych i u autoryzowanych
sprzedawców.
Wydaje się, że silnik włącza
się zbyt często.
Czas pracy silnika zależy od różnych
czynników: częstotliwości otwierania
drzwiczek, ilości przechowywanej
żywności, temperatury pomieszczenia,
ustawienia temperatury.
Sprawdzić, czy parametry urządzenia są prawidłowo ustawione.
Sprawdzić, czy do urządzenia nie włożono zbyt dużej ilości
żywności.
Sprawdzić, czy drzwi nie są zbyt często otwierane.
Sprawdzić, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
Temperatura urządzenia jest
zbyt wysoka.
Przyczyn może być wiele (patrz
„Rozwiązania”).
Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest zakurzony i
zabrudzony.
Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
Sprawdzić, czy uszczelki drzwiczek dobrze przylegają.
W przypadku wysokiej temperatury pomieszczenia silnik pracuje
dłużej.
Jeśli drzwi urządzenia były przez pewien czas otwarte lub
przechowywana jest duża ilość żywności, silnik pracuje dłużej, aby
ochłodzić wnętrze urządzenia.
Zasady, standardową dokumentację, zamówienia części zamiennych oraz dodatkowe informacje o
produkcie można znaleźć:
odwiedzając naszą stronę docs . whirlpool . eu i parts - selfservice . whirlpool . com
ywając kodu QR
Ewentualnie można skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową (patrz numer telefonu w
książeczce gwarancyjnej). Kontaktując się z naszą obsługą posprzedażową, należy podać kody zamieszczone
na tabliczce identykacyjnej produktu.
Informacje o modelu można uzyskać przy pomocy QR-Code wskazanego na etykiecie energetycznej. Etykieta
zawiera również identykator modelu, którego można użyć do znalezienia informacji na portalu z bazą danych
https://eprel.ec.europa.eu.
400011573859
* Dostępne tylko w wybranych modelach
Co zrobić, gdy... Możliwe przyczyny Rozwiązania
Drzwiczki zamykają się lub
otwierają nieprawidłowo.
Przyczyn może być wiele (patrz
„Rozwiązania”).
Sprawdzić, czy opakowania z żywnością nie blokują drzwi.
Sprawdzić, czy automatyczny moduł do lodu lub inne części
wewnętrzne nie znajdują się w niewłaściwych pozycjach.
Sprawdzić, czy uszczelki drzwi nie są zabrudzone lub lepkie.
Upewnić się, że urządzenie jest wypoziomowane.
TABELA ALARMÓW
Typ alarmu Sygnał Przyczyna Rozwiązanie
Alarm otwartych drzwiczek. Oświetlenie chłodziarki miga. Drzwi są otwarte przez ponad trzy
minuty.
Zamknąć drzwi.
Usterka. Miga dowolna kontrolka
temperatury.
Usterka urządzenia. Skontaktować się z serwisem.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756