Znaleziono w kategoriach:
Pralka WHIRLPOOL MFWSD81283CVPLN 8kg 1200 obr

Instrukcja obsługi Pralka WHIRLPOOL MFWSD81283CVPLN 8kg 1200 obr

Powrót
1. “Przycisk WŁĄCZ/ WYŁĄCZ”
2. Wybór programu
3. Przycisk “Temperatura
4. Przycisk “Wirowanie
5. Przycisk “Opóźnienie startu”
6. Przycisk “Start/ Wstrzymanie”
7. Przyciski funkcji
8. Przycisk blokady przycisków
WSKAŹNIKI NA WYŚWIETLACZU
Można otworzyć drzwiczki
Faza prania
Wskazuje fazę cyklu prania
Usterka: Wezwij serwis
Sprawdzić w rozdziale instrukcji
dotyczącym rozwiązywania problemów
Usterka: Zatkany ltr wody
Woda nie może odpływać; ltr wody
może być zatkany
Usterka: Brak wody
Brak lub niewystarczający dopływ wody.
W przypadku wystąpienia usterki należy
przeczytać rozdział “ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW”
PANEL STEROWANIA
TABELA PROGRAMÓW
2.1. 6.3. 4. 5.
8.7. 7.
OPIS PRODUKTU
1. Blat
2. Dozownik detergentu
3. Panel sterowania
4. Uchwyt drzwiczek
5. Drzwiczki
6. Filtr wody - za cokołem
7. Cokół (wyjmowalny)
8. Regulowane nóżki (4)
1.
2.
7.
3.
4.
5.
6.
8.
DOZOWNIK DETERGENTU
Komora prania zasadniczego
Detergent do prania zasadniczego, odplamiacz
lub zmiękczacz wody. W przypadku stosowania
płynnego detergentu zaleca się stosować
wyjmowaną ściankę z tworzywa sztucznego A
(w zestawie) w celu właściwego dozowania. W
przypadku stosowania detergentu w proszku,
należy umieścić ściankę w szczelinie B.
Komora prania wstępnego
Detergent do prania wstępnego.
Komora na płyn do zmiękczania tkanin
Płyn do zmiękczania tkanin. Krochmal w płynie.
Płyn do zmiękczania lub roztwór krochmalu należy wlewać tylko do
wysokości oznaczenia „maks”.
Przycisk zwalniający
Przycisnąć, aby wyjąć szuadę do czyszczenia.
A
B
* Po zakończeniu programu i wirowania z maksymalną prędkością, z ustawieniem
domyślnym.
** Długość trwania programu wskazana jest na wyświetlaczu.
Funkcja 6th Sense - technologia czujnika dostosowuje parametry wody, energii i czas
trwania programu do objętości prania.
Eko Bawełna - Cykl prania próbnego zgodny z rozporządzeniem 1061/2010. Aby uzysk
dostęp do tych cykli, ustaw cykl prania
Bawe łna „ z temperaturą 40°C lub 60°C.
Parametry te mogą się różnić podczas prania w domu, ze względu na zmieniającą się
temperaturę pobieranej wody, ciśnienie wody itd. Przybliżony czas trwania programu
odnosi się do ustawień domyślnych programów, bez wybierania opcji. Podane wartości dla
programów innych niż Eco 40-60 mają charakter jedynie orientacyjny.
Eco 40-60 - Cykl prania próbnego zgodny z rozporządzeniem UE Ecodesign 2019/2014.
To najwydajniejszy pod względem zużycia wody i energii program do prania normalnie
zabrudzonych rzeczy z bawełny.
Uwaga:
wartości wirowania pokazane na wyświetlaczu mogą się nieznacznie różnić od
wartości podanych w tabeli.
Dla instytutów badawczych
Długi cykl prania odzieży bawełnianej: należy wybrać cykl prania Bawełna i temperaturę 40°C.
Program Syntetyki: należy wybrać cykl prania Syntetyczne i temperaturę 40°C.
PL
Skrócona instrukcja obsługi
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL
W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www . whirlpool . com/ register
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje
bezpieczeństwa.
Przed rozpoczęciem użytkowania pralki należy usunąć śruby
blokujące. Szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu ich usuwania
można znaleźć w Instrukcji instalacji.
Maks. ładowność 8 kg
Pobór mocy w trybie wyłączonym 0,5W / w przypadku pozostawienia w trybie włączonym 8,0W Detergenty i dodatki Polecany detergent
Pozostała
wilgoć % (*)
Zużycie energii
(kWh)
Całkowita
objętość wody w
litrach
Temperatura
prania °C
Program
Temperatury Maks.
prędkość
wirowania
(obr./min)
Maks.
ładowność
(kg)
Czas
trwania
(h : m)
Pranie
wstępne Pranie
zasadnicze Płyn zmięk-
czający Proszek Płyn
Ustawie-
nia
Zakres
Mieszane
40°C - 40°C
1000 8,0 **
Białe
60°C - 90°C
1200 8,0 2:35 (90°) 55 1,79 89 55
Bawełna
40°C - 60°C
1200 8,0 3:55 49 1,10 97 45
Eco 40-60 40 °C 40°C
1151 8,0 3:35 53 0,98 54 35
1151 4,0 2:45 53 0,75 52 36
1151 2,0 2:20 53 0,43 38 34
Pościel
60°C - 60°C
1200 8,0 **
Sport (Sportowe)
40°C - 40°C
600 4,0 **
Kołdra
(Kołdry Puchowe)
30°C - 30°C 1000 3,5 **
Odświeżanie parowe
(Odświeżanie para)
2,0 **
Wirowanie i wypompowanie
(Wirowanie + Odpompowanie)
1200 8,0 **
Płukanie i wirowanie
1200 8,0 **
Szybki 30’ (Szybkie 30’)
30°C - 30°C
800 4,0 0:30
71 0,18 37 27
20°C 20 °C - 20 °C 1200 8,0 1:50
55 0,14 78 22
Jedwab
30°C - 30°C
1,0 **
Wełna
40°C - 40°C
800 2,0 **
Delikatne
30°C - 30°C
1,0 **
Syntetyczne
40°C - 60°C
1200 4,0 2:55 35 0,8 55 43
Wymagane dozowanie
Opcjonalne dozowanie
Eko Bawełna 60 °C 60 °C 1200 8,0 3:30 53 1,1 52 -
40 °C 40 °C 1200 8,0 3:55 49 1,10 97 -
PROGRAMY
Aby wybrać właściwy program dla danego prania, należy
zawsze przestrzegać zaleceń podanych na metkach odzieży.
Wartość podana przy symbolu to maksymalna temperatura
odpowiednia do prania danego rodzaju odzieży.
Mieszane
Do prania lekko lub normalnie zabrudzonej, odpornej odzieży z bawełny, lnu,
włókien syntetycznych i włókien mieszanych.
Białe
Normalnie lub mocno zabrudzone pranie z wytrzymałej bawełny i lnu, np.
ręczniki, bielizna, obrusy, itp. Tylko wtedy, gdy wybrana zostanie temperatura
90° C, cykl rozpoczyna się od fazy prania wstępnego, przed fazą prania
zasadniczego. W tym przypadku zaleca się dodanie detergentu zarówno do
przegródki szuady przeznaczonej do prania wstępnego, jak i zasadniczego.
Bawełna
Normalnie lub bardzo zabrudzone mocne tkaniny z bawełny.
Eco 40-60
Do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych z zaleceniami
prania w temperaturze 40 °C lub 60 °C, łącznie w tym samym cyklu. Jest
to standardowy program prania bawełny, najwydajniejszy pod
względem zużycia wody i energii.
Pościel
Program do prania bielizny pościelowej i ręczników podczas pojedynczego
cyklu. Optymalizuje wydajność płynu do zmiękczania tkanin i pomaga
oszczędzać czas i pieniądze. Zaleca się stosowanie detergentu w proszku.
Sport (Sportowe)
Do prania lekko zabrudzonej odzieży sportowej (dresów, szortów itp.).
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy nieprzekraczanie maksymalnej
ładowności wskazanej w TABELI PROGRAMÓW''. Zalecamy stosowanie
płynnego detergentu w ilości odpowiedniej do połowy ładowności.
Kołdra (Kołdry Puchowe)
Przeznaczony do prania artykułów zawierających pierze, takich jak
pojedyncze lub podwójne kołdry, poduszki i kurtki. Zalecane jest
umieszczanie takich artykułów w bębnie z brzegami założonymi do środka
i nieprzekraczanie ¾ objętości bębna. W celu osiągnięcia optymalnych
wyników prania zaleca się używanie detergentu w płynie.
Odświeżanie parowe (Odświeżanie para)
Ten program pozwala na odświeżenie bielizny poprzez usunięcie
nieprzyjemnych zapachów (2 kg, około3 rzeczy). Włożyć tylko bieliznę
suchą (nie brudną) i wybrać program „Odświeżanie parowe. Po zakończeniu
cyklu ubrania będą lekko wilgotne i mogą być gotowe do ubrania po kilku
minutach. Program “OOdświeżanie parowe ułatwia proces prasowania.
! Nie jest zalecany dla tkanin wełnianych i jedwanbych
! Nie dodawać środka myjącego ani zmiękczającego.
Wirowanie i wypompowanie (Wirowanie + Odpompowanie)
Odwirowanie zawartości i odprowadzenie wody. Do odpornych tkanin. Jeśli
wyłączy się wirowanie, pralka jedynie odprowadzi wodę
Płukanie i wirowanie
Płukanie i wirowanie. Do odpornych tkanin.
Szybki 30’ (Szybkie 30’)
Do szybkiego prania lekko zabrudzonych ubrań. Cykl ten trwa tylko 30 minut,
co prowadzi do oszczędności czasu i energii.
20°C
Do prania lekko zabrudzonych ubrań bawełnianych w temperaturze 20 °C.
Jedwab
Program do prania odzieży z jedwabiu. Zaleca się stosowanie specjalnego
detergentu przeznaczonego do prania delikatnych tkanin.
Wełna
Przy użyciu programu Wełna" można prać wszystkie ubrania z wełny,
nawet jeśli są opatrzone etykietą „tylko pranie ręczne". W celu osiągnięcia
optymalnych wyników, należy stosować specjalne detergenty i nie
przekraczać maksymalnej ładowności w kg.
Delikatne
Do prania szczególnie delikatnych tkanin. Najlepiej jest przed praniem
obrócić ubrania na lewą stronę.
Syntetyczne
Do prania zabrudzonej odzieży z włókien syntetycznych (takich jak poliester,
poliakryl, wiskoza itp.) lub mieszanek bawełnianych i syntetycznych.
Eko Bawełna
Do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych. W
temperaturze 40°C i 60°C.
PIERWSZE UŻYCIE
Po włączeniu pralki po raz pierwszy użytkownik zostanie poproszony
o wybranie języka, a na wyświetlaczu automatycznie pojawi się menu
wyboru języka. Aby wybrać język, należy nacisnąć przycisk lub „ . Aby
potwierdzić wybór, należy nacisnąć przycisk .
Aby zmienić język, należy wyłączyć pralkę i w ciągu 30 sekund jednocześnie
nacisnąć przyciski „Blokada klawiszy” , „ ” i aż do momentu
usłyszenia alarmu: ponownie wyświetli się menu wyboru języka.
Aby usunąć możliwe zanieczyszczenia pozostałe po procesie produkcji,
należy wybrać program Bawełna z temperaturą 60°C. Dodać małą ilość
detergentu do komory dozownika przeznaczonej do prania zasadniczego
(maksymalnie 1/3 ilości zalecanej przez producenta detergentu do prania
lekko zabrudzonych tkanin). Rozpocząć program nie wkładając prania.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
Przygotować pranie zgodnie z zaleceniami podanymi w części “PORADY I
WSKAZÓWKI”. Włożyć odzież do prania, zamknąć drzwi, odkręcić kran wody
i nacisnąć przycisk WŁĄCZ/ WYŁĄCZ” , aby włączyć pralkę. Miga przycisk
“Start/ Pauza . Ustawić pokrętło wyboru programu na żądany program i
wybrać dowolną opcję. Temperatura i prędkość wirowania można zmieniać
naciskając przycisk lub . Wyciągnąć szuadę i dodać detergent
(i dodatki/ płyn zmiękczający). Postępować zgodnie ze wskazówkami
dotyczącymi dozowania podanymi na opakowaniu detergentu. Zamknąć
szuadę i nacisnąć przycisk “Start/ Pauza . Przycisk "Start/ Pauza”
zaświeci się i drzwiczki zostaną zablokowane.
ZATRZYMYWANIE PROGRAMU W TOKU
Aby zatrzymać cykl prania, należy nacisnąć przycisk „Start/ Pauza ;
kontrolka zacznie migać. Jeśli symbol jest podświetlony, można otworz
drzwiczki. Aby powrócić do cyklu prania od punktu, w którym został
przerwany, należy ponownie nacisnąć przycisk.
OTWIERANIE DRZWICZEK W RAZIE POTRZEBY
Po rozpoczęciu programu zaświeci się kontrolka „Blokada drzwiczek” ,
wskazująca na to, że drzwiczek nie można otworzyć. Drzwiczki pozostają
zablokowane przez cały czas trwania programu. Aby otworzyć drzwiczki, gdy
program jest w toku, należy nacisnąć przycisk “Start/ Pauza , aby zatrzymać
program. O ile poziom wody lub temperatura nie są zbyt wysokie, zaświeci
się wskaźnik otwarcia drzwiczek. na przykład w celu dodania lub wyjęcia odzieży.
Aby wznowić program, należy ponownie nacisnąć przycisk „Start/Pauza.
KONIEC PROGRAMU
Włącza się wskaźnik „Otwarte drzwiczki” , na wyświetlaczu pojawia się
informacja „Koniec cyklu. Aby wyłączyć pralkę po zakończeniu programu,
należy nacisnąć przycisk WŁĄCZ/ WYŁĄCZ” . Kontrolka gaśnie. Jeśli nie
zostanie naciśnięty przycisk WŁĄCZ/ WYŁĄCZ” , pralka po 10 minutach
zostanie wyłączona automatycznie. Zakręcić zawór wody, otworzyć drzwiczki
i wyjąć odzież. Pozostawić drzwiczki otwarte, aby bęben wysechł.
FUNKCJE SPECJALNE
! Jeśli wybrana opcja jest niezgodna z wybranym programem,
niezgodność będzie sygnalizowana przez brzęczyk (3 sygnały), a na
wyświetlaczu pojawi się informacja Wybór niemożliwy.
! Jeśli wybrana opcja jest niezgodna z inną, wcześniej wybraną opcją,
na wyświetlaczu pojawi się informacja Wybór niemożliwy, a opcja
zostanie zablokowana.
Clean+
Czyszczenie+ to opcja posiadająca 3 różne poziomy pracy (pranie
intensywne, codzienne i szybkie), które zostały zaprojektowane tak, aby
można było dobrać właściwy rodzaj prania, w zależności od potrzeb:
Intensywne : ta opcja jest przeznaczona do usuwania znacznych zabrudzeń i
najbardziej uporczywych plam.
Codzienne : ta opcja jest przeznaczona do usuwania zwykłych plam.
Szybkie : ta opcja jest przeznaczona do usuwania drobnych plam.
Super plukanie
Opcja ta zwiększa skuteczność płukania i gwarantuje dokładne usunięcie
detergentu. Jest ona szczególnie przydatna dla osób o wrażliwej skórze.
Należy nacisnąć przycisk raz, dwa lub trzy razy, aby wybrać dodatkowe 1,
2 lub 3 płukania, po zakończeniu płukania standardowego, aby usunąć
wszelkie ślady detergentu. Należy ponownie nacisnąć przycisk, aby wrócić do
"Płukanie zwykłe".
Opóźnienie startu
Aby ustawić rozpoczęcie wybranego programu w późniejszym czasie, należy
nacisnąć przycisk i wybrać czas opóźnienia. Jeśli funkcja jest aktywna, na
wyświetlaczu pojawia się informacja „Oczekiwanie lub „Start za”. Aby
anulować Opóźnienie startu, należy ponownie nacisnąć przycisk, aż na
wyświetlaczu pojawi się wartość „--:--".
FreshCare+
Opcja ta zwiększa skuteczność prania, poprzez wytwarzanie pary, która
hamuje źródła powstawania nieprzyjemnego zapachu wewnątrz pralki. Po
zakończeniu fazy pary, pralka wykona delikatny wirowanie, poprzez powolne
obroty bębna. Opcja uruchamia się po tym, jak zakończy się cykl prania,
na maksymalnie 6h. Można przerwać działanie tej opcji w każdej chwili,
wciskając dowolny przycisk na panelu sterowania lub przekręcając pokrętło.
Przed otwarciem drzwiczek należy odczekać ok. 5 minut.
Parą
Po wybraniu tej opcji zwiększa się skuteczność mycia poprzez wytworzenie
pary, która podczas cyklu eliminuje nawet ewentualne zarazki we włóknach
naprawiając je jednocześnie. Włożyć bieliznę do bębna, wybrać odpowiedni
program i wybrać opcję .
! Podczas prania drzwiczki nie będą przeźroczyste ze względu na
wytworzenie się pary.
Bez zagnieceń
Po wybraniu tej opcji cykle prania i wirowania zostaną zmodykowane, w
celu zmniejszenia powstawania zagnieceń.
Temperatura
Każdy program ma fabrycznie ustawioną temperaturę. Aby zmienić
temperaturę, należy nacisnąć przycisk ". Na wyświetlaczu pojawi się
odpowiednia wartość.
Wirowanie
Każdy program ma fabrycznie ustawioną szybkość wirowania. Aby zmienić
szybkość wirowania, należy nacisnąć przycisk " ". Na wyświetlaczu pojawi
się odpowiednia wartość.
Tryb demo
Aby wyłączyć tę funkcję, należy wyłączyć całe urządzenie. Następnie
nacisnąć i przytrzymać przycisk “Start/ Pauza oraz w ciągu 5 sekund
wcisnąć również przycisk WŁĄCZ/ WYŁĄCZ” i przytrzymać oba
przyciski wciśnięte przez 2 sekundy..
BLOKADA PRZYCISKÓW
Aby zablokować panel sterowania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
"Blokada przycisków" przez około 3 sekundy. Kiedy na wyświetlaczu
pojawi się symbol „BLOK. PRZYCISKÓW WŁĄCZONA", panel sterowania
jest zablokowany (oprócz przycisku WŁĄCZ/ WYŁĄCZ” ). Zapobiega to
niezamierzonym zmianom programów. Jest to przydatne zwłaszcza, jeśli
w pobliżu znajdują się dzieci. Aby odblokować panel sterowania, należy
nacisnąć i przytrzymać przycisk "Blokada przycisków" przez około 3
sekundy.
WYBIELANIE
Aby wybielić odzież, należy załadować pralkę i wybrać program "Płukanie
i Wirowanie" , włączyć pralkę i poczekać na zakończenie pierwszego
cyklu napełniania wodą (około 2 minuty). Zatrzymać pralkę naciskając
przycisk “Start/ Pauza” , otworzyć szuadę i wlać wybielacz (według
zalecanego dozowania, wskazanego na opakowaniu) do komory dla prania
zasadniczego, gdzie uprzednio została umieszczona ścianka. Ponownie
uruchomić cykl prania naciskając przycisk “Start/ Pauza” .
Można również dodać płyn do zmiękczania tkanin do odpowiedniej komory
szuady.
PORADY I WSKAZÓWKI
Segregowanie prania według
Rodzaj tkaniny/ zalecanego rodzaju prania (bawełna, tkaniny mieszane,
tkaniny syntetyczne, wełna, pranie ręczne). Kolor (rozdzielić odzież
kolorową i białą, nowe kolorowe rzeczy należy prać oddzielnie). Delikatne
(niewielkie sztuki odzieży – na przykład nylonowe pończochy – i odzież
z haftkami – na przykład biustonosze – prać w płóciennym woreczku lub
poszewce poduszki zamykanej na zamek).
Należy opróżnić kieszenie
Przedmioty takie, jak monety czy zapalniczki, mogą zniszczyć pranie i
bęben pralki.
Należy przestrzegać zaleceń dotyczących dozowania/dodatków
Pozwoli to zoptymalizować rezultat prania i uniknąć drażniących
pozostałości nadmiaru detergentu w praniu, zapewniając oszczędność
pieniędzy poprzez zapobieganie marnotrawstwu detergentu.
Należy stosować niskie temperatury i dłuższy czas prania
Najwydajniejsze pod względem zużycia energii programy, to na ogół te,
które działają w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.
Należy przestrzegać wielkości wsadu
Pralkę należy wypełniać do pojemności podanej w TABELA
PROGRAMÓW, aby oszczędzać wodę i energię.
Hałas i pozostała zawartość wilgotności
Zależą od prędkości wirowania: im wyższa prędkość wirowania w fazie
wirowania, tym wyższy poziom hałasu i tym niższa pozostała zawartość
wilgotności.
PROCEDURA USUWANIA KAMIENIA I CZYSZCZENIA
Na wyświetlaczu regularnie (mniej więcej co 50 cykli) wyświetla się
komunikat przypominający użytkownikowi o konieczności uruchomienia
automatycznego programu czyszczenia pralki i usuwania kamienia i
nieprzyjemnych zapachów.
Dla zapewnienia optymalnej konserwacji zalecamy używanie środka
do usuwania kamienia i tłuszczu WPRO, według instrukcji podanych na
opakowaniu. Produkt ten można zakupić kontaktując się z serwisem
technicznym lub poprzez stronę internetową www.whirlpool.eu.
Whirlpool nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia
urządzenia spowodowane użyciem innych środków czyszczących do pralek
dostępnych na rynku.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przystępując do czyszczenia i konserwacji pralki, za każdym razem należy ją
wyłączać i wyjmować wtyczkę z gniazdka zasilania. Do czyszczenia pralki nie
wolno używać płynów łatwopalnych. Co jakiś czas pralkę należy wyczyścić i
podać konserwacji (co najmniej 4 razy w roku).
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni pralki
Zewnętrzne części pralki należy czyścić za pomocą miękkiej, wilgotnej
ściereczki. Nie używać żadnych środków do mycia szkła ani środków do
czyszczenia ogólnego zastosowania, proszków do szorowania itp. – te
substancje mogą zniszczyć napisy na pralce.
Sprawdzanie węża doprowadzającego wodę
Należy okresowo sprawdzać, czy wąż nie ma wybrzuszeń i pęknięć. Jeżeli
jest uszkodzony, trzeba zastąpić go nowym wężem, który można zakupić w
Zakładzie serwisowym lub u wyspecjalizowanego sprzedawcy. Zależnie od
rodzaju węża: Jeśli wąż dopływowy ma przezroczystą powłokę, okresowo
sprawdzać, czy w niektórych miejscach kolor węża nie stał się bardziej
intensywny. Jeśli tak, wąż może być nieszczelny i powinno się go wymienić.
Czyszczenie ltra siatkowego w wężu doprowadzania wody
Zamknąć zawór wody i poluzować wąż w miejscu podłączenia do kranu.
Wyczyścić wewnętrzny ltr siatkowy i przykręcić wąż doprowadzania wody
z powrotem do kranu. Następnie ręcznie odkręcić wąż doprowadzania wody
z tyłu pralki. Wyjąć ltr siatkowy z pralki przy użyciu obcęgów i oczyścić go.
Umieścić ltr na miejscu i ponownie przykręcić wąż. Odkręcić zawór wody i
sprawdzić, czy połączenia są szczelne.
Czyszczenie ltra wody / odprowadzanie pozostałej wody
Jeśli używany był program prania w gorącej wodzie, przed spuszczeniem
wody należy odczekać aż woda ostygnie. Filtr wody należy czyścić regularnie,
aby nie dopuścić do jego zapchania, ponieważ w takim przypadku woda nie
będzie mogła spłynąć. Jeśli woda nie może spłynąć, wyświetlacz wskazuje, że
ltr wody może być zapchany.
Zdjąć cokół za pomocą śrubokrętu: jedną stronę cokołu popchnąć w dół
ręką, a następnie wcisnąć śrubokręt w szczelinę między cokołem a przednią
osłoną i podważyć cokół. Podstawić szeroki płaski pojemnik pod ltrem wody,
aby zbierać spuszczaną wodę. Powoli odkręcać ltr w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, aż woda zacznie wypływać. Pozwolić, aby
woda wypływała bez wyjmowania ltra. Gdy pojemnik jest pełny, zakręcić
ltr zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Opróżnić pojemnik. Powtarzać
te czynności do czasu, aż cała woda zostanie spuszczona. Pod ltrem wody
położyć bawełnianą ścierkę, która będzie mogła wchłonąć niewielkie ilości
pozostałej wody. Następnie wyjąć ltr wody, obracając go w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na zewnątrz. Czyszczenie ltra wody:
usunąć zanieczyszczenia z ltra i umyć go pod bieżącą wodą. Włożenie ltra
wody i założenie cokołu: Włożyć ltr wody na miejsce i dokręcić go zgodnie
z ruchem wskazówek zegara. Sprawdzić, czy ltr został dokręcony do końca;
uchwyt ltra musi być ustawiony pionowo. Aby sprawdzić, czy ltr wody jest
szczelny, można nalać ok. 1 litra wody do dozownika detergentu. Następnie
założyć z powrotem cokół.
Czyszczenie dozownika detergentu
Wciskając przycisk zwalniający jednocześnie wyciągnąć dozownik
detergentu. Z dozownika detergentu wyjąć wkładkę, a następnie wyjąć z
niej również przegródkę na płyn zmiękczający do tkanin. Oczyścić wszystkie
części pod bieżącą wodą, starannie usuwając pozostałości detergentu i
płynu zmiękczającego. Wytrzeć części miękką szmatką. Złożyć dozownik
detergentu i wepchnąć z powrotem do komory.
AKCESORIA
Skontaktować się z naszym Zakładem serwisowym, aby sprawdzić, czy
podane poniżej akcesoria nadają się do Państwa modelu pralki.
Szuada zestawu montażowego
Umożliwia ona zainstalowanie suszarki na górze pralki, co pozwala lepiej
wykorzystać wolne miejsce oraz ułatwia włożenie i wyjęcie rzeczy z wyżej
umieszczonej suszarki.
TRANSPORT I PRZENOSZENIE URZĄDZENIA
Nigdy nie podnosić pralki trzymając ją za blat.
Wyciągnąć wtyczkę zasilania i zamknąć zawór wody. Sprawdzić, czy drzwiczki
urządzenia i dozownik detergentu są prawidłowo zamknięte. Odłączyć wąż
dopływowy od zaworu wody i wyjąć wąż odpływowy z miejsca spustu.
Usunąć całą pozostałą w wężach wodę, a węże przymocować tak, aby
nie uległy zniszczeniu podczas transportu. Założyć śruby transportowe.
Postępować zgodnie z instrukcjami zdejmowania śrub transportowych
podanymi w INSTRUKCJI INSTALACJI urządzenia, wykonując czynności w
odwrotnej kolejności.
PL
Skrócona instrukcja obsługi
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Pralka czasami może nie działać prawidłowo, z różnych powodów. Przed wezwaniem serwisu, zaleca się sprawdzenie, czy problemu nie można łatwo
rozwiązać, przy użyciu poniższej listy.
Anomalie: Możliwe przyczyny/ rozwiązanie:
Pralka nie włącza się. Wtyczka nie jest włożona do gniazdka elektrycznego lub nie jest wystarczająco dociśnięta.
Nastąpiła awaria zasilania.
Cykl prania się nie uruchamia.
Drzwiczki nie są całkowicie zamknięte.
Nie został naciśnięty przycisk “ĄCZ/ WĄCZ” .
Nie został naciśnięty przycisk “Start/ Pauza” .
Zawór wody jest zamknięty.
Zostało włączone “Opóźnienie startu” .
Pralka nie pobiera wody (na
wyświetlaczu pojawia się
powiadomienie „BRAK WODY",
„Otwórz zawór"). Sygnał dźwiękowy co
5 sekund.
Wąż doprowadzający wodę nie jest podłączony do kranu.
Wąż jest zagięty.
Zawór wody jest zamknięty.
Główny zawór wody został zamknięty.
Ciśnienie jest niewystarczające.
Nie został naciśnięty przycisk “Start/ Pauza” .
Pralka bez przerwy pobiera i
odprowadza wodę.
Wąż odprowadzający wodę nie został zainstalowany na wysokości 65-100 cm od podłoża.
Koniec węża odpływowego jest zanurzony w wodzie.
Złącze odpływu na ścianie nie ma otworu wentylacyjnego.
Jeśli problem nie ustąpi po skontrolowaniu tych punktów, należy zamknąć zawór wody,
wyłączyć pralkę i skontaktować się z serwisem. Jeżeli mieszkanie znajduje się na jednym z
górnych pięter budynku, czasami występuje efekt syfonu, powodując ciągłe pobieranie i
odprowadzanie wody. Na rynku dostępne są specjalne zawory, zapobiegające tego typu
problemom.
Pralka nie odprowadza wody i nie
odwirowuje.
Program nie zawiera funkcji odprowadzania wody: w niektórych programach musi ona być
aktywowana ręcznie.
Wąż odpływowy jest zagięty.
Odpływ jest zablokowany.
Pralka nadmiernie wibruje podczas
wirowania.
W czasie montażu, bęben nie został prawidłowo odblokowany.
Pralka nie jest odpowiednio wypoziomowana.
Pralka jest wciśnięta między meble a ścianę.
Z pralki cieknie woda.
Wąż doprowadzający wodę nie został prawidłowo dokręcony.
Dozownik detergentów jest zatkany.
Wąż odpływowy nie został prawidłowo zamocowany.
Pralka jest zablokowana, a na
wyświetlaczu miga kod błędu (np. F-01,
F-..).
Należy wączyć pralkę, wyjąć wtyczkę z gniazdka i odczekać około 1 minutę przed jej
ponownym włączeniem.
Jeżeli usterka utrzymuje się, należy skontaktować się z serwisem technicznym.
Powstaje zbyt dużo piany.
Detergent nie jest kompatybilny z pralką (opakowanie musi zawierać sformułowanie "do
pralek", "do prania ręcznego i pralek" lub podobne).
yto zbyt dużo detergentu.
Drzwiczki są zablokowane,
wskaźnik awarii włącza się lub nie,
a program nie działa.
Drzwiczki są zablokowane w przypadku awarii zasilania. Program jest wznawiany
automatycznie, kiedy tylko przywrócone zostaje zasilanie.
Pralka została zatrzymana. Program zostaje wznowiony automatycznie, gdy tylko zniknie
przyczyna przestoju.
Instrukcje bezpieczeństwa, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
Odwiedzając naszą stronę internetową docs . whirlpool . eu
ywając kodu QR
Można również skontaktować się z naszym Serwisem (numer telefonu patrz książeczka
gwarancyjna). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki
znamionowej urządzenia.
Aby uzyskać informacje o naprawach i konserwacji, odwiedź witrynę whirlpool.eu
Za pomocą kodu QR-Code na etykiecie dotyczącej energii można odczytać informacje na temat modelu.
Etykieta zawiera również identykator modelu, który może być użyty w celu zapoznania się portalem
rejestru na https://eprel.ec.europa.eu.
xxxxxxxxxxxx
400011499016

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756