Znaleziono w kategoriach:
Pralka WHIRLPOOL MTDLR 6030S PL/N 6kg 1000 obr

Instrukcja obsługi Pralka WHIRLPOOL MTDLR 6030S PL/N 6kg 1000 obr

Powrót
1 Wybór programu
2 Przycisk „Start/Pauza”
3 Przycisk „Anulowanie/Wypompowanie
4 Przycisk „Temperatura”
5 Przycisk „Opóźnienie startu”
6 Zabezpieczenie przed dziećmi
7 Przycisk „Wirowanie”
8 Czas
9 Temperatura
10 Faza prania
WSKAŹNIKI
Zbyt dużej ilośći detergentu
Drzwi otwarte
Usterka: Serwis
Usterka: Wyczyść ltr
Usterka: Odkręć kran
W przypadku wystąpienia usterki należy
przeczytać rozdział “ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW”
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać bardziej kompleksowe wsparcie,
należy zarejestrować produkt na stronie
www.whirlpool.eu/register
PANEL STEROWANIA
TABELA PROGRAMÓW
OPIS PRODUKTU
1. Uchwyt pokrywy
2. Pokrywa
3. Panel sterowania
4. DOZOWNIK detergentu
5. Bęben
6. Filtr wody – za osłoną
7. Dźwignia ułatwiająca przestawienie
(w zależności od modelu)
8. Regulowane nóżki (x2)
5.
1.
6.
7.
2.
3.
4.
8.
DOZOWNIK DETERGENTU
Komora prania zasadniczego
Detergent do prania zasadniczego, odplamiacz
lub zmiękczacz wody.
Komora prania wstępnego
Detergent do prania wstępnego.
Komora na płyn zmiękczający tkaniny
Płyn do zmiękczania tkanin. Krochmal w płynie.
Wybielacz.
Płyn do zmiękczania, roztwór krochmalu
lub wybielacza należy wlewać tylko do
wysokości oznaczenia„max”.
Przycisk zwalniający
Przycisnąć, aby wyjąć szuadę do czyszczenia.
PL
Skrócona instrukcja obsługi
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy koniecznie zdemontować uchwyt
transportowy.
Szczegółowe wskazówki dotyczące sposobu demontażu można znaleźć w Instrukcji instalacji.
1 2 3 4 5 6
7
10 89
Maks. ładowność 6,5 kg
Pobór mocy w trybie wyłączonym 0,11W / w przypadku pozostawienia
w trybie włączonym 0,11W Detergenty i dodatki Polecany
detergent
Pozostała
wilgoć % *
Zużycie energii
(kWh)
Całkowita objętość
wody w litrach
Temperatura
prania °C
Program
Temperatury Maks.
prędkość
wirowania
(obr./min)
Maks.
ładow-
ność
(kg)
Dłu-
gość
trwania
(h : m)
Pranie
wstępne Pranie za-
sadnicze Płyn zmięk-
czający Proszek Płyn
Ustawienia Zakres
Szybki 30’ 30°C 20 - 30°C 1200 3,0 0:30 62 0,25 42 26
Eco 40-60 40°C 40°C
1151 6,5 3:20 53 0,84 55 40
1151 3,25 2:30 53 0,44 39 33
1151 1,5 1:50 53 0,29 31 30
Aqua saver 40°C 20 - 40°C 1200 2,5 **
Kolory 40°C 20 - 60°C 1000 4,0 **
Jeans 40°C 20 - 60°C 1000 4,0 **
Odkażanie 60°C 60°C 1200 6,5 **
20 °C 20°C 20°C 1200 6,5 3:15 53 0,25 48 20
Płukanie i wirowanie 1200 6,5 **
Wirowanie 1200 6,5 **
Wełniane 40°C 20 - 40°C 1000 1,0 **
Delikatne 40°C 20 - 40°C 1000 1,5 **
Syntetyczne 40°C 20 - 60°C 1200 3,0 1:40 40 0,52 50 40
Bawełniane 60°C 20 - 95°C 1200 6,5 2:35 57 1,10 51 55
Mieszane 40°C 20 - 60°C 1200 3,0 **
Eco Bawełna 60°C 60°C 1200 6,5 4:00 53 0,67 48 --
3,25 2:10 53 0,57 34 --
40°C 1200 3,25 2:10 53 0,46 34 --
Detergent wymagany Detergent opcjonalny
Parametry te mogą się różnić podczas prania w domu, ze względu na zmieniającą się temperaturę
pobieranej wody, ciśnienie wody itd. Przybliżony czas trwania programu odnosi się do ustawień
domyślnych programów, bez wybierania opcji. Podane wartości dla programów innych niż Eco
40-60 mają charakter jedynie orientacyjny.
* Po zakończeniu programu i wirowania z maksymalną prędkością, z ustawieniem domyślnym.
** Długość trwania programu wskazana jest na wyświetlaczu.
6th Sense - technologia czujnika dostosowuje parametry wody, energii i czas trwania programu do
objętości prania.
Eco Bawełna - Cykl prania próbnego zgodny z rozporządzeniem 1061/2010. Aby uzyskać dostęp
do tych cykli, ustaw cykl prania z temperaturą 40°C lub 60°C.
Eco 40-60 - Cykl prania testowego zgodnie z rozporządzeniem 2019/2014. Najbardziej wydajny
program pod względem zużycia energii i wody do prania normalnie zabrudzonej odzieży
bawełnianej. Tylko wyświetlacz: wartości wirowania pokazane na wyświetlaczu mogą się
nieznacznie różnić od wartości podanych w tabeli.
Dla instytutów badawczych
Długi cykl prania odzieży bawełnianej: należy wybrać cykl prania Bawełna i temperaturę 40°C.
Program Syntetyki: należy wybrać cykl prania Syntetyki i temperaturę 40°C.
PROGRAMY
Aby wybrać właściwy program dla danego prania, należy
zawsze przestrzegać zaleceń podanych na metkach odzieży.
Wartość podana przy symbolu to maksymalna temperatura
odpowiednia do prania danego rodzaju odzieży.
Szybki 30'
Do szybkiego prania lekko zabrudzonych ubrań. Cykl ten trwa tylko 30 minut,
co prowadzi do oszczędności czasu i energii.
Eco 40-60
Do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych z zaleceniami
prania w temperaturze 40 °C lub 60 °C, łącznie w tym samym cyklu. Jest
to standardowy program prania bawełny, najwydajniejszy pod względem
zużycia wody i energii.
Aqua saver
Lekko zabrudzone tkaniny z włókien syntetycznych lub tkaniny syntetyczne
wymieszane z odzieżą bawełnianą. Program eko o bardzo niskim zużyciu
wody. Stosować środek piorący w płynie oraz najmniejszą zalecaną wielkość
wsadu: 2,5 kg. Nie używać płynu zmiękczającego.
Kolory
Odzież biała i w kolorach pastelowych wykonana z delikatnych tkanin.
Delikatny program prania, aby uniknąć żółknięcia i szarzenia prania. Używać
silnych detergentów, a w razie konieczności – odplamiaczy lub wybielaczy na
bazie tlenu. Nie stosować detergentu w płynie.
Jeans
Przed praniem obrócić odzież na lewą stronę i użyć detergentu w płynie.
Odkażanie
Ten program usuwa 99 % bakterii w trakcie prania od normalnie do mocno
zabrudzonych pościeli, obrusów i bielizny, ręczników, koszul itp. wykonanych
z bawełny i lnu.
20 °C
Do prania lekko zabrudzonych ubrań bawełnianych w temperaturze 20 °C.
Płukanie i wirowanie
Osobny program płukania i intensywnego wirowania. Do wytrzymałego
prania.
Wirowanie
Odwirowanie zawartości i odprowadzenie wody. Do wytrzymałego prania.
Wełniane
Przy użyciu programu Wełna można prać wszystkie ubrania z wełny,
nawet jeśli są opatrzone etykietą „tylko pranie ręczne”. W celu osiągnięcia
optymalnych wyników należy stosować specjalne detergenty i nie
przekraczać maksymalnej ładowności w kg.
Delikatne
Do prania szczególnie delikatnych tkanin. Najlepiej jest przed praniem
obrócić ubrania na lewą stronę.
Syntetyczne
Do prania zabrudzonej odzieży z włókien syntetycznych (takich jak poliester,
poliakryl, wiskoza itp.) lub mieszanek bawełnianych i syntetycznych.
Bawełniane
Normalnie lub bardzo zabrudzone mocne tkaniny z bawełny.
Mieszane
Do prania lekko lub normalnie zabrudzonej, odpornej odzieży z bawełny, lnu,
włókien syntetycznych i włókien mieszanych.
Eco Bawełna
Do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych. W temperaturze
40°C i 60°C.
PIERWSZE UŻYCIE
Aby usunąć możliwe zanieczyszczenia pozostałe po procesie produkcji,
należy wybrać program „Bawełniane” z temperaturą 95°C. Dodać małą ilość
detergentu do komory dozownika przeznaczonej do prania zasadniczego
(maksymalnie 1/3 ilości zalecanej przez producenta detergentu do prania
lekko zabrudzonych tkanin). Rozpocząć program nie wkładając prania.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
Przygotować pranie zgodnie z zaleceniami podanymi w części „PORADY
I WSKAZÓWKI”. Załadować pranie, zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić,
czy zamknęły się prawidłowo. Dodać detergentu i dodatków. Postępow
zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi dozowania podanymi na opakowaniu
detergentu. Zamknąć pokrywę. Ustawić pokrętło wyboru programu na
żądany program i wybrać dowolną opcję. Wyświetlacz pokazuje czas trwania
wybranego programu (w godzinach i minutach), a kontrolka przycisku „Start/
Pauza miga. Temperaturę i prędkość wirowania można zmienić, naciskając
odpowiednio przycisk Temperatura” i przycisk „Wirowanie . Odkręcić zawór
wody i nacisnąć przycisk „Start/ Pauza” , aby uruchomić cykl prania. Przycisk
„Start/Pauza zaświeci się i drzwiczki zostaną zablokowane. Ze względu na
wahania wagi wsadu i temperatury wody wlotowej, w niektórych fazach
obliczany jest na nowo czas do końca programu. W takim przypadku na
wyświetlaczu czasu pojawia się animacja .
WSTRZYMANIE LUB ZMIANA TRWAJĄCEGO
PROGRAMU
Aby zatrzymać cykl prania, nacisnąć przycisk „Start/Pauza . Wówczas
kontrolka zacznie migać. Wybrać dowolny nowy program, temperaturę,
opcje oraz prędkość wirowania w razie potrzeby zmiany tych ustawień. Aby
ponownie rozpocząć cykl prania od punktu, w którym został on przerwany,
nacisnąć przycisk „Start/Pauza . Do tego programu nie dodawać detergentu.
WSKAŹNIK DRZWI OTWARTE
Po rozpoczęciu programu kontrolka „Drzwi otwarte” zaświeci się, wskazując,
że można otworzyć pokrywę. Dopóki trwa program prania, pokrywa jest
zablokowana i pod żadnym pozorem nie należy próbować otwierać jej na
siłę. W razie konieczności otworzenia pralki po uruchomieniu programu - na
przykład po to, by dołożyć więcej prania lub wyjąć rzeczy umieszczone w
pralce niepotrzebnie - nacisnąć przycisk „Start/Pauza” . Jeśli temperatura
nie jest zbyt wysoka, zaświeci się kontrolka „Drzwi otwarte“ . Może
upłynąć chwila, zanim będzie można otworzyć pralkę. Nacisnąć przycisk
„Start/ Pauza , aby wznowić program.
KONIEC PROGRAMU
Kontrolka wskaźnika „Drzwi otwarte“ zaświeci się, a wyświetlacz wskaże
. Przekręcić pokrętło wyboru programu do położenia „O” i zakręcić
zawór wody. Otworzyć pokrywę i bęben, a następnie wyjąć rzeczy z pralki.
Nie zamykać pokrywy, aby wnętrze pralki mogło się osuszyć. Po kwadransie
pralka wyłączy się całkowicie – ma to na celu oszczędność energii.
Aby anulować bieżący program przed zakończeniem cyklu prania,
przytrzymać przycisk „Anulowanie/Wypompowanie“ przez co najmniej trzy
sekundy. Następuje odpompowanie wody. Może upłynąć chwila, zanim
będzie można otworzyć pralkę.
FUNKCJE SPECJALNE
! Gdy połączenie programu i opcji dodatkowych nie jest możliwe,
odpowiednie kontrolki wyłączają się automatycznie.
! Niewłaściwe kombinacje opcji są automatycznie usuwane.
Kolorowe 15°
Oszczędza energię używaną do podgrzania wody, a przy tym zapewnia
dobry rezultat prania. Pomaga w zachowaniu kolorów pranych tkanin. Opcja
zalecana do lekko zabrudzonego prania bez plam. Należy upewnić się, że
detergent nadaje się do prania w niskich temperaturach.
Fresh Care
Tę opcję należy wybrać, jeśli nie planuje się wyjęcia prania od razu po
zakończeniu programu lub często zapomina się o rzeczach w pralce. Opcja
ta pomaga zachować świeżość wypranych rzeczy. Wkrótce po zakończeniu
programu pralka rozpocznie powtarzające się co pewien czas wstrząsanie
prania. Kontrolka przycisku „Fresh Care“ miga, dopóki funkcja jest aktywna,
a na wyświetlaczu pojawia się animacja. Okresowe wstrząsanie pranie trwa
około 6 godzin po zakończeniu programu. Można je zatrzymać, naciskając
przycisk „Fresh Care“. Może upłynąć chwila, zanim będzie można otworzyć
pralkę. Gdy upłynie czas opcji „Fresh Care“ , na wyświetlaczu pojawi się napis
.
Temperatura
Każdy program ma fabrycznie ustawioną temperaturę. Aby zmienić
temperaturę, należy nacisnąć przycisk „ Temperatura“ . Na wyświetlaczu
pojawi się odpowiednia wartość.
Opóźnienie startu
Aby ustawić rozpoczęcie wybranego programu w późniejszym czasie, należy
nacisnąć przycisk „Opóźnienie startu” i wybrać czas opóźnienia. Zapali się
kontrolka przycisku opcji „Opóźnienie startu” , która zgaśnie po rozpoczęciu
programu. Po naciśnięciu przycisku „Start/Pauza rozpocznie się odliczanie
czasu opóźnienia. Ustawioną liczbę godzin można zmniejszyć, wciskając
ponownie przycisk „Opóźnienie startu” .
W przypadku wybrania tej funkcji, nie stosować płynnego detergentu.
Aby anulować „Opóźnienie startu” , należy przekręcić pokrętło wyboru do
innego położenia.
Szybkie
Umożliwia szybsze pranie poprzez skrócenie czasu programu. Opcję zaleca się
wyłącznie do rzeczy lekko zabrudzonych.
Pranie wstępne
Wyłącznie do mocny zabrudzeń (np. piach, błoto). Wydłuża cykl o około 15
minut. W razie włączenia opcji prania wstępnego nie stosować detergentu w
płynie do prania zasadniczego.
Super płukanie
Zapobiega pozostaniu resztek detergentu na tkaninie poprzez wydłużenie
cyklu płukania. Szczególnie przydatne do prania bielizny dla niemowląt i
alergików, a także w regionach występowania miękkiej wody.
Wirowanie
Każdy program ma fabrycznie ustawioną szybkość wirowania . Aby zmienić
prędkość wirowania, należy nacisnąć przycisk Wirowanie" . Jeśli wybrano
prędkość wirowania “0“, ostatnie wirowanie zostaje anulowane; nie dotyczy
to jednak pośrednich wirowań podczas płukania. Następuje jedynie
odpompowanie wody.
FUNKCJA ZABEZPIECZENIA PRZED DZIEĆMI
Możliwość zablokowania przycisków panelu sterowania przed niewłaściwym
użyciem (np. przez dzieci). Nacisnąć oba przyciski blokady jednocześnie i
przytrzymać przez co najmniej 3 sekundy. na wyświetlaczu pojawi się symbol
klucza . Aby odblokować przyciski, wykonać powyższą czynność
ponownie..
WYBIELANIE
Wyprać rzeczy w żądanym programie, Bawełna lub Syntetyczne , dodając
odpowiednią ilość wybielacza na bazie chloru do komory płynu
zmiękczającego (ostrożnie zamknąć pokrywę). Tuż po zakończeniu
programu przekręcić pokrętło wyboru programu i uruchomić żądany
program ponownie, aby pozbyć się resztek zapachu wybielacza; w razie
potrzeby można dodać płynu zmiękczającego. Nigdy nie umieszczać
jednocześnie wybielacza z chlorem i płynu zmiękczającego w komorze płynu
zmiękczającego.
PORADY I WSKAZÓWKI
Segregowanie prania według
Rodzaj tkaniny/ zalecany rodzaj prania (bawełna, tkaniny mieszane, tkaniny
syntetyczne, wełna, pranie ręczne). Kolor (rozdzielić odzież kolorową i białą,
nowe kolorowe rzeczy należy prać oddzielnie). Delikatne (niewielkie sztuki
odzieży – na przykład nylonowe pończochy – i odzież z haftkami – na
przykład biustonosze – prać w płóciennym woreczku lub poszewce poduszki
zamykanej na zamek).
Należy opróżnić kieszenie
Przedmioty takie, jak monety czy zapalniczki, mogą zniszczyć pranie i bęben
pralki.
Wnętrze pralki
Jeśli nigdy lub rzadko dochodzi do prania w temperaturze 95°C, zalecamy
od czasu do czasu włączyć dowolny program z temperaturą 95°C bez
umieszczania rzeczy w bębnie, z zastosowaniem niewielkiej ilości detergentu,
aby utrzymać w czystości wnętrze pralki.
Należy przestrzegać zaleceń dotyczących dozowania/dodatków
Pozwoli to zoptymalizować rezultat prania i uniknąć drażniących pozostałości
nadmiaru detergentu w praniu, zapewniając oszczędność pieniędzy poprzez
zapobieganie marnotrawstwu detergentu.
Należy stosować niskie temperatury i dłuższy czas prania
Najwydajniejsze pod względem zużycia energii programy, to na ogół te, które
działają w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.
Należy przestrzegać wielkości wsadu
Pralkę należy wypełniać do pojemności podanej w TABELA PROGRAMÓW,
aby oszczędzać wodę i energię.
Hałas i pozostała zawartość wilgotności
Zależą od prędkości wirowania: im wyższa prędkość wirowania w fazie
wirowania, tym wyższy poziom hałasu i tym niższa pozostała zawartość
wilgotności.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przystępując do czyszczenia i konserwacji pralki, za każdym razem należy
ją wyłączać i wyjmować wtyczkę z gniazdka zasilania. Należy okresowo
sprawdzać, czy wąż nie ma wybrzuszeń i pęknięć. Co jakiś czas pralkę należy
wyczyścić i podać konserwacji (co najmniej 4 razy w roku).
Czyszczenie zewnętrznych powierzchni pralki
Zewnętrzne części pralki należy czyścić za pomocą miękkiej, wilgotnej
ściereczki. Nie używać żadnych środków do mycia szkła ani środków do
czyszczenia ogólnego zastosowania, proszków do szorowania itp. – te
substancje mogą zniszczyć napisy na pralce.
DOZOWNIK detergentu
Regularnie czyścić urządzenie, co najmniej trzy-cztery razy w roku, aby
zapobiec nagromadzeniu się resztek detergentu.
Nacisnąć przycisk zwalniający , aby odblokować dozownik detergentu i
wyjąć go z pralki. W dozowniku może pozostać niewielka ilość wody, dlatego
należy wyjmować go w pozycji pionowej. Umyć dozownik pod bieżącą wodą.
Można też zdjąć pokrywę syfonu z tyłu
dozownika w celu wyczyszczenia. Zamontować ponownie pokrywę syfonu
w dozowniku (jeśli uprzednio ją zdjęto). Włożyć dozownik na miejsce,
umieszczając dolne zatrzaski urządzenia w odpowiednich otworach
na pokrywie i dociskając dozownik do pokrywy aż do zablokowania w
odpowiedniej pozycji. Upewnić się, że dozownik detergentu włożono
poprawnie.
Sprawdzanie węża doprowadzającego wodę
Należy okresowo sprawdzać, czy wąż nie ma wybrzuszeń i pęknięć. Jeżeli
jest uszkodzony, trzeba zastąpić go nowym wężem, który można zakupić w
Zakładzie serwisowym lub u wyspecjalizowanego sprzedawcy. Zależnie od
rodzaju węża: Jeśli wąż dopływowy ma przezroczystą powłokę, okresowo
sprawdzać, czy w niektórych miejscach kolor węża nie stał się bardziej
intensywny. Jeśli tak, wąż może być nieszczelny i powinno się go wymienić.
Jeśli urządzenie jest wyposażone w węże z systemem zatrzymującym wodę
: sprawdzić okienko zaworu bezpieczeństwa (patrz strzałka). Jeśli
jest czerwone, funkcja zatrzymywania wody jest aktywna i wąż musi zostać
wymieniony na nowy. Aby taki wąż odkręcić, należy podczas odkręcania
nacisnąć przycisk zwalniający (zależnie od modelu pralki).
Czyszczenie filtra siatkowego w wężu doprowadzania wody
Regularnie sprawdzać i czyścić (co najmniej dwa-trzy razy w roku).
Zamknąć zawór wody i poluzować wąż w miejscu podłączenia do kranu.
Wyczyścić wewnętrzny filtr siatkowy i przykręcić wąż doprowadzania wody z
powrotem do kranu. Następnie ręcznie odkręcić wąż doprowadzania wody z
tyłu pralki.
Wyjąć filtr siatkowy z pralki przy użyciu obcęgów i oczyścić go. Umieścić filtr
na miejscu i ponownie przykręcić wąż. Odkręcić zawór wody i sprawdzić, czy
połączenia są szczelne.
Czyszczenie filtra wody / odprowadzanie pozostałej wody
Pralka wyposażona jest w pompę samoczyszczącą. Filtr zatrzymuje
przedmioty, których nie wyjęto z ubrań, np. guziki, monety, szpilki itd. Jeśli
używany był program prania w gorącej wodzie, przed spuszczeniem wody
należy odczekać aż woda ostygnie. Filtr wody należy czyścić regularnie, aby
nie dopuścić do jego zapchania, ponieważ w takim przypadku woda nie
będzie mogła spłynąć. Jeśli woda nie może spłynąć, kontrolka wskazuje, że
filtr wody może być zapchany.
Otworzyć osłonę filtra monetą. Podstawić szeroki płaski pojemnik pod
filtrem wody, aby zbierać spuszczaną wodę. Powoli odkręcać filtr w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż woda zacznie wypływać.
Pozwolić, aby woda wypływała bez wyjmowania filtra. Gdy pojemnik jest
pełny, zakręcić filtr zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Opróżnić pojemnik.
Powtarzać te czynności do czasu, aż cała woda zostanie spuszczona. Ta
pralka jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa i funkcje
sygnalizowania awarii. Następnie wyjąć filtr wody, obracając go w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na zewnątrz. Wyczyścić filtr wody
(usunąć zanieczyszczenia z filtra i umyć go pod bieżącą wodą) oraz komorę
filtracyjną. Sprawdzić, czy wirnik pompy (w obudowie za filtrem) nie jest
zatkany. Włożyć filtr wody i zamknąć osłonę filtra. Włożyć filtr wody na miejsce
i dokręcić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Sprawdzić, czy filtr został
dokręcony do końca. Aby sprawdzić, czy filtr wody jest szczelny, można nalać
ok. 1 litra wody do bębna i sprawdzić, czy woda nie wycieka z filtra. Następnie
zamknąć osłonę filtra.
Uszczelnienie pokrywy
Okresowo sprawdzać stan uszczelnienia pokrywy oraz od czasu do czasu
oczyścić pokrywę wilgotną ściereczką.
Wyjmowanie przedmiotu, który wpadł między bęben a komorę
Jeśli jakiś przedmiot wpadnie pomiędzy bęben a komorę, można go wyjąć,
usuwając jeden z paneli bębna.
Odłączyć pralkę od zasilania. Wyjąć pranie z bębna. Zamknąć klapy bębna i
przekręcić bęben o pół obrotu (Rysunek a). Śrubokrętem nacisnąć plastikową
końcówkę, przesuwając ręką panel ze strony lewej na prawą (rysunek b, c) tak,
aby wpadł do bębna. Otworzyć bęben. Wyjąć przedmiot przez otwór w
bębnie. Założyć z powrotem zdemontowany panel. Umieścić plastikową
końcówkę nad otworem po prawej stronie bębna (rysunek d). Przesunąć
plastikowy panel z prawej strony na lewą aż do zatrzaśnięcia. Zamknąć klapy
bębna, przekręcić bęben o pół obrotu i sprawdzić położenie panelu we
wszystkich punktach mocowania. Ponownie podłączyć pralkę do zasilania.
TRANSPORT I PRZENOSZENIE URZĄDZENIA
Wyciągnąć wtyczkę zasilania i zamknąć zawór wody. Odłączyć wąż
dopływowy od zaworu wody i wyjąć wąż odpływowy z miejsca spustu.
Usunąć całą pozostałą w wężach i pralce wodę, a węże przymocować tak,
aby nie uległy zniszczeniu podczas transportu. Aby ułatwić przemieszczanie
urządzenia, należy lekko pociągnąć ręką dźwignię ułatwiająca przestawienie
znajdującą się w dolnej przedniej części pralki (w zależności od modelu).
Wyciągnąć pralkę i przytrzymać stopą. Następnie ponownie wcisnąć dźwignię
do pierwotnej pozycji stabilnej. Założyć uchwyt transportowy. Postępować
zgodnie z instrukcjami demontażu uchwytu transportowego podanymi
w INSTRUKCJI INSTALACJI urządzenia, wykonując czynności w odwrotnej
kolejności.
abcd
PL
Skrócona instrukcja obsługi
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Pralka czasami może nie działać prawidłowo, z różnych powodów. Przed wezwaniem serwisu, zaleca się sprawdzenie, czy problemu nie można łatwo
rozwiązać, przy użyciu poniższej listy.
Anomalie: Możliwe przyczyny/ rozwiązanie:
Nie uruchamia się pralka lub program
Wtyczka nie jest włożona do gniazdka elektrycznego lub nie jest wystarczająco dociśnięta.
Nastąpiła awaria zasilania.
Nieprawidłowo zamknięto pokrywę.
Aktywowano funkcję „Blokada przycisków“ (w miarę dostępności).
Cykl prania się nie uruchamia.
Nie naciśnięto przycisku „Start/ Pauza” .
Zawór wody jest zamknięty.
Włączono „Opóźnienie startu.
Urządzenie wstrzymuje pracę w trakcie
programu , a kontrolka „Start/Pauza”
miga
Aktywowano opcję „Stop woda“ (w miarę dostępności).
Zmieniono program – wybrać ponownie żądany program i nacisnąć „Start/Pauza“ .
Urządzenie wibruje
Pralka nie jest odpowiednio wypoziomowana.
Nie zdemontowano uchwytu transportowego; przed rozpoczęciem użytkowania pralki należy
zdemontować uchwyt transportowy.
Efekty wirowania końcowego nie są
zadowalające. Pranie jest nadal bardzo
mokre. Miga kontrolka „Wirowanie/
Odpompowywanie“ lub na
wyświetlaczu miga wartość prędkości
wirowania po zakończeniu program –
w zalności od modelu
Brak wyważenia wsadu podczas wirowania uniemożliwił fazę wirowania – ma to na celu
uniknięcie uszkodzenia pralki. Dlatego pranie jest nadal bardzo mokre. Możliwa przyczyna
braku wyważenia: niewielki wsad (zaledwie kilka sporych lub chłonnych rzeczy, np. ręczników)
albo duże/ciężkie rzeczy.
W miarę możliwości naly unikać małych wsadów.
Przyciskiem „Wirowanie" ustawiono niską prędkość wirowania.
Urządzenie wskazuje kod błędu (np.
F-02, F-...) lub świeci się kontrolka
„Serwis”
Należy wyłączyć pralkę, wyjąć wtyczkę z gniazdka i odczekać około 1 minutę przed jej
ponownym włączeniem.
Jeżeli usterka utrzymuje się, należy skontaktować się z serwisem technicznym.
Zaświeca się kontrolka Wyczyść ltr Pralka nie wypompowuje wody.
Wyczyścić ltr wody
Zaświeca się kontrolka „Odkręć kran” Brak dopływu wody lub niewystarczająca ilość wody.
Zaświeca się kontrolka „Zbyt dużej
ilośći detergentu” (w zależności od
modelu)
Symbol zaświeci się po zakończeniu programu, jeśli użyto zbyt dużo detergentu.
Powstaje zbyt dużo piany.
Detergent nie jest odpowiedni do prania w pralce (opakowanie musi zawierać sformułowanie
„do pralek", „do prania ręcznego i pralek" lub podobne).
XXXXX
Instrukcje bezpieczeństwa, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
Z naszej witryny docs.whirlpool.eu
Używając kodu QR
Można również skontaktować się z naszym serwisem posprzedażowym (numer telefonu znajduje się w książeczce
gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem posprzedażowym, należy podać kody znajdujące się na tabliczce
identykacyjnej danego urządzenia.
Aby uzyskać informacje o naprawach i konserwacji, odwiedź witrynę www.whirlpool.com
Za pomocą kodu QR-Code na etykiecie dotyczącej energii można odczytać informacje na temat modelu. Etykieta zawiera również
identykator modelu, który może być użyty w celu zapoznania się portalem rejestru na https://eprel.ec.europa.eu
400011478271

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756