Znaleziono w kategoriach:
Suszarka WHIRLPOOL FFT D 9X3BX PL

Instrukcja obsługi Suszarka WHIRLPOOL FFT D 9X3BX PL

Powrót
Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
Odwiedzając naszą stronę internetową docs.whirlpool.eu
Używając kodu QR
Można również skontaktow się z naszym serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie
gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej
urządzenia.
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www.whirlpool.eu/register
PL
Skrócona instrukcja obsługi
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje
bezpieczeństwa.
xxxxxxxxxxxx
xxxx
Ecomonitor
Ten wskaźnik pokazuj poziom zużytej energii według programu i
ustawionych opcji. Zużycie jest proporcjonalne do liczby kresek na
wyświetlaczu obok ikony eko monitora.
OTWARCIE DRZWICZEK PODCZAS CYKLU
Podczas pracy można otworzyć drzwiczki. Po ponownym zamknięciu
drzwiczek, należy ponownie wcisnąć Przycisk Start/TAUKO, aby
wznowić działanie suszarki.
NAWIGACJA
Można przeglądać dostępne menu, używając przycisków "GÓRA" i
"DÓŁ".
Wcisnąć przycisk , żeby potwierdzić wybór.
Wcisnąć przycisk opcji obok symbolu , jeśli widnieje na
wyświetlaczu, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Jeśli nie zostanie potwierdzony żaden wybór, po ok. 2 minutach
wyświetlacz powróci do ekranu głównego.
USTAWIENIA
Żeby przejść do menu ustawień, trzymać wciśnięty przez kilka
sekund odpowiedni przycisk.
Wybierz język wywietla dostępne języki na ekranie.
Dźwięki umożliwia włączenie lub wyłączenie dźwięków (niektóre
dźwięki, przykładowo sygnalizacja nieprawidłowego działania
pozostaną zawsze aktywne).
Jasność można zmienić jasność ekranu.
Ustawienia Fabryczne umożliwia przywrócenie ustawień
fabrycznych. Po wybraniu ustawienia, trzymać wciśnięty przycisk
przez kilka sekund.
PIERWSZE UŻYCIE
Podczas pierwszego włączenia urdzenia, panel sterowania
pokaże automatycznie menu wyboru języka. Przyciski GÓRA i
DÓŁ służą do nawigowania wśród dostępnych języków. Wcisnąć
przycisk , żeby potwierdzić. Nie jest możliwe używanie
urządzenia, jeśli wcześniej nie wybierze się języka.
Upewnić się, że zbiornik na wodę został włożony prawidłowo.
Upewnić się, że wąż spustowy z tyłu suszarki jest prawidłowo
zamocowany do zbiornika na wodę suszarki (patrz rysunek) lub
do domowej instalacji kanalizacyjnej.
Aby zapewnić poprawne działanie suszarki, należy ją
zainstalować w pomieszczeniu o temperaturze z zakresu od 5 °C
do 35 °C.
Przed rozpoczęciemytkowania suszarki, należy się upewnić,
że znajdowała się ona w położeniu pionowym przez co najmniej
6 godzin.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
Opisane środki ostrożności pozwolą utrzymać urządzenie w
OPTYMALNYCH warunkach. Należy pamiętać o opróżnianiu
zbiornika wody po każdym cyklu suszenia. Naly pamiętać
o czyszczeniu ltrów po każdym cyklu suszenia. (Zapoznać
się z częścią Czyszczenie i Konserwacja).
1. Otworzyć drzwiczki i włożyć pranie; Stosować się do wskazówek
na metkach ubrań oraz przestrzegać maksymalnego załadunku
określonego w części poświęconej programom. Należy opróżnić
kieszenie. Upewnić się, że pranie nie zostało zablokowane między
drzwiczkami a ltrem włókien.
2. Zamknąć drzwiczki
3. Wcisnąć przycisk Wł. / Wył.
4. Wybrać program w zależności od rodzaju prania, odpowiednim
pokrętłem.
5. W razie potrzeby, wybrać opcje.
6. W celu rozpoczęcia cyklu, wcisnąć przycisk Start/Pauza.
7. O zakończeniu cyklu suszenia informuje sygnał dźwiękowy.
Wskaźnik na panelu sterowania oznacza koniec cyklu. Należy
niezwłocznie wyjąć pranie, aby nie dopuścić do powstania
zagnieceń.
8. Wyłączyć maszynę, wciskając przycisk Wł./Wył., otworzyć drzwiczki
i wyciągnąć pranie. Jeśli maszyna nie zostanie wyłączona ręcznie,
po ok. kwadransie od zakończenia cyklu, urządzenie wyłączy się
automatycznie w celu oszczędzania energii.
Jeśli ostatni krok nie zostanie wykonany natychmiast, niektóre
maszyny i/lub niektóre programy /opcje posiadają system chroniący
przed zagnieceniami. Przez kilka godzin od zakończenia suszenia
bęben obraca się w regularnych odstępach czasu, dzięki czemu nie
dochodzi do powstania zagnieceń.
W przypadku przerwy w dostawie prądu, należy wcisnąć przycisk
Start / Pauza w celu ponownego uruchomienia cyklu.
*MAX ZAŁADUNEK 9 kg (Wsad suchy)
ETYKIETKI OPISUJĄCE SPOSÓB KONSERWACJI
Należy kontrolować etykietki ubrań, zwłaszcza, gdy są wkładane do
suszarki po raz pierwszy. Poniżej podane są najczęściej spotykane
symbole:
Można suszyć w suszarce.
Nie suszyć w suszarce
Suszyć w wysokiej temperaturze.
Suszyć w niskiej temperaturze.
PANEL STEROWANIA
1 Przycisk Włączane/Wyłączane
2 Przycisk Start/ Pauza
Przyciski Opcji*
3 Fresh Care+
4 Szybkie (Dodaj Ulubione przy dłuższym przytrzymaniu
przycisku)
5 Opcje Cyklu ( Ustawienia przy dłuższym przytrzymaniu
przycisku)
6 Poziom Suszenia
7 Czas Suszenia
8 Opóźnienie Startu
Przyciski nawigacji i blokowanie przycisków
9 GÓRA
10 DÓŁ
11 POTWIERDZENIE (Przyc. Blok przy dłuższym
przytrzymaniu przycisku)
WSKAŹNIKI
Etapy cyklu: Suszenie - Chłodzenie - Koniec cyklu
Opróżnić zbiornik wody - Oczyścić ltr włókien - Oczyścić ltr dolny
Ecomonitor
Zapoznać się z częścią Rozwiązywanie problemów: Usterka: Wezwij Serwis
DEMO
Tryb Demo
3
4
5
9
10
11
SYNTHETICS
1:35
-:-- -:--
6 7 8
1
2
PRZYCISKI OPCJI CYKLU
Tych przycisków używa się w celu spersonalizowania wybranego
programu według swoich potrzeb.
Nie wszystkie funkcje są dostępne we wszystkich programach.
Niektóre opcje nie są zgodne z innymi, które zostały ustawione
wcześniej. Niezgodność jest sygnalizowana przez dźwięk i/lub
migające wskaźniki. Jeśli opcja jest dostępna, wskaźnik wybranej
opcji pozostanie włączony. Niektóre opcje mogą pozostać w
pamięci programu, jeśli zostały wybrane podczas poprzedniego
suszenia.
PROGRAMY
Bawełniane Eko kg Max*
Standardowy program dla bawełny przeznaczony do
suszenia normalnie wilgotnego prania bawełnianego. Najbardziej
efektywny, pod względem zużycia energii, program do suszenia
prania bawełnianego. Wartości podane na etykiecie efektywności
energetycznej bazują na tym programie.
Mieszane kg 4
Ten program idealnie nadaje się do łącznego suszenia ubrań
z bawełny oraz materiałów syntetycznych.
Pościel Kg Max*
Do suszenia pościeli z bawełny.
Koszule kg 3
Ten program przeznaczony jest do koszul z bawełny lub
tkanin mieszanych bawełna / materiał syntetyczny.
Sportowe kg 4
Do suszenia odzieży sportowej z tkanin syntetycznych lub
mieszanej bawełny.
Kołdra
Do suszenia elementów o dużej objętości, np. jednej kołdry.
Łatwe Prasowanie
Ten cykl rozprostowuje włókna ubrań, ułatwiając
prasowanie i składanie. Nie należy go używać w przypadku
nadal wilgotnych ubrań. Nadaje się do niewielkich załadunków
ubrań z bawełny lub mieszanej bawełny.
Odświeżanie
Krótki program odpowiedni do odświeżania tkanin i odzieży,
dzięki strumieniowi świeżego powietrza. Nie stosować w
przypadku jeszcze wilgotnych ubrań. Można z niego korzystać w
przypadku wszystkich rozmiarów załadunku, jednak jest
wydajniejszy w przypadku małych załadunków. Cykl trwa około
20 minut.
Szybkie 30' kg 0,5
Do suszenia odzieży bawełnianej odwirowanej z wysoką
prędkością w pralce.
Kolorowe kg Max*
Program delikatnego suszenia nadaje się do kolorowej
odzieży.
Specjalne
To ustawienie umożliwia wybór spośród różnych
programów specjalnych. Wyświetlanie programów odbywa się
z użyciem przycisków GÓRA i DÓŁ. Wcisnąć przycisk , żeby
potwierdzić wybrany program.
Jeans kg 3
Do suszenia jeansów i odzieży z grubej bawełny, typu
denim, np. spodni i kurtek.
Ręcznik kg Max*
Do suszenia mocnych tkanin wykonanych z bawełny,
takich jak ręczniki frotte.
Odzież Techniczna kg 4
Do suszenia odzieży technicznej z tkanin syntetycznych
lub bawełny.
Kurtki Puch. kg 2,5
Do suszenia kurtek puchowych i kołder. Przywraca ich
naturalną miękkość (2 kurtki).
Ulubione
To ustawienie umożliwia wybór spośród programów i
odnośnych opcji, które zostały wcześniej zapisane. Przyciski
GÓRA i DÓŁ umożliwiają przeglądanie zapisanej listy
ulubionych. Wcisnąć przycisk , żeby wybrać cykl i potwierdzić
go. Użyć odnośnej opcji w celu zapisania programów.
Wełniane 1 kg
Do suszenia wełnianych ubrań. Zaleca się przewracanie ubrań
na lewą stronę przed suszeniem. Pozostawić do wyschnięcia poza
suszarką grubsze brzegi ubrań, jeśli będą jeszcze wilgotne.
Delikatne kg 2
Do suszenia tkanin delikatnych wymagających łagodnego
traktowania.
Syntetyczne kg 4
Do suszenia tkanin wykonanych z włókien syntetycznych.
OPCJE CYKLU
Po wybraniu programu, w razie potrzeby można ustawić
różne opcje.
Poziom Suszenia
Nacisnąć kilkukrotnie odpowiedni przycisk, aby uzyskać inny
poziom wilgotności resztkowej prania. Wyświetlacz sygnalizuje
wybierany poziom. Po kilku sekundach bezczynności, wyświetlacz
powraca do menu głównego.
Suche do prasowania: bardzo delikatne suszenie. Przydatne w
celu ułatwienia prasowania odzieży niezwłocznie po zakończeniu
cyklu.
Na wieszak: poziom opracowany dla ubrań delikatnych;
Odzież gotowa do powieszenia na wieszaku.
Suche do szafy: odzież jest gotowa do złożenia i ułożenia w
szae.
Bardzo suche: program wykorzystywany w przypadku ubrań,
które chcemy założyć po zakończeniu cyklu.
Czas Suszenia
Ta opcja umożliwia wybranie czasu trwania suszenia.
Nacisnąć kilkukrotnie przycisk, aby ustawić żądany czas suszenia.
Wskaźnik na panelu sterowania oznacza wybierany czas.
h
Opóźnienie Startu
Ta opcja pozwala ustawić opóźnienie rozpoczęcia cyklu.
Nacisnąć kilkukrotnie przycisk, aby ustawić żądane opóźnienie.
Po osiągnięciu maksymalnego możliwego czasu opóźnienia,
kolejne wciśnięcie przycisku resetuje opcję. Wskaźnik na panelu
sterowania oznacza wybierany czas. Po wciśnięciu przycisku start /
pauza: maszyna sygnalizuje czas pozostały do rozpoczęcia cyklu.
W przypadku otwarcia drzwiczek, po ich zamknięciu, należy
ponownie wcisnąć przycisk start/pauza.
Fresh Care+
Jeśli pranie pozostanie w bębnie po zakończeniu cyklu
narażone jest na rozwój bakterii. Ta opcja pozwoli zapobiec
rozwojowi bakterii, dzięki kontroli temperatury i obracaniu bębna.
Ten cykl trwa maksymalnie 6 godzin od zakończenia ustawionego
programu. Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu
suszenia, pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.
Jeśli korzysta się z tej opcji w połączeniu z opóźnionym startem,
system ochrony przed zagnieceniami (system ochrony przed
zagnieceniami, dzięki regularnym obrotom bębna) zostanie
dodany również na etapie opóźnionego startu.
Szybkie
Umożliwia szybsze suszenie.
Dodaj Ulubione
Ten przycisk umożliwia dodanie do "Ulubione" najczęściej
używanych programów wraz z opcjami (maksymalnie 6, przy 7
zostanie usunięty jeden z wcześniej zapamiętanych programów).
Wybrać program i opcje, które chce się zapamiętać.
Przytrzymać przycisk wciśnięty przez kilka sekund.
Komunikat na wyświetlaczu potwierdza zapisanie informacji.
Nie można zapisać dwa razy tego samego programu z innymi
opcjami.
Przyc. Blok
Ta opcja sprawia, że nie są dostępne żadne polecenia w
maszynie, oprócz przycisku włączony/wyłączony.
Po włączeniu maszyny:
Aby aktywować opcje należy przycisnąć i przytrzymąć przycisk
sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została
aktywowana.
Czas trwania tych programów uzależniony jest od wielkości
załadunku, rodzaju tkanin, prędkości wirowania w Państwa
pralce oraz innych wybranych opcji. W modelach z
wyświetlaczem czas trwania cykli pokazuje się na panelu
sterowania. Pozostały czas jest stale monitorowany i ulega
zmianie podczas cyklu suszenia, pokazując jak najdokładniejsze
szacunki.
Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
Odwiedzając naszą stronę internetową docs.whirlpool.eu
Używając kodu QR
Można również skontaktow się z naszym serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie
gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej
urządzenia.
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www.whirlpool.eu/register
PL
Skrócona instrukcja obsługi
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje
bezpieczeństwa.
xxxxxxxxxxxx
xxxx
Aby dezaktywować należy przycisnąć i przytrzymąć przycisk
sino do momentu aż na maszynie wyświetli się że opcja została
dezaktywowana.
Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia,
pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.
Opcje Cyklu
Ten przycisk umożliwia wejście do menu dostępnych opcji
(patrz opcje poniżej). Przyciski "GÓRA" i "DÓŁ" służą do
wyboru opcji, a przycisk potwierdza wybór.
Sygnal końca.cykl
Ta opcja uruchamia wydłużony sygnał dźwiękowy po
zakończeniu cyklu. Należy ją uruchomić, jeśli nie ma się pewności,
że usłyszymy normalny dźwięk informujący o zakończeniu cyklu.
Po wciśnięciu przycisku opcji, można ją włączyć lub wyłącz
przyciskami GÓRA i DÓŁ. Wcisnąć przycisk , żeby potwierdzić.
Jeśli ta opcja zostanie wybrana w poprzednim cyklu suszenia,
pozostanie zapisana w pamięci urządzenia.
Delikatne
Umożliwia łagodniejsze traktowanie prania poprzez
obniżenie temperatury suszenia.
Anty-Splot
Ta opcja powoduje modykację ruchów bębna w taki
sposób że interferencja ubrań zmniejsza ich plątanie i wzajemne
zawiązywanie się. Najlepiej używać jej przy małym wsadzie.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Odłączyć suszarkę od zasilania prądem elektrycznym podczas
wykonywania czyszczenia i konserwacji.
Opróżnianie zbiornika wody po każdym cyklu (patrz
rysunek A).
Wyjąć zbiornik z suszarki i opróżnić go do umywalki lub innego
odpowiedniego odpływu, a następnie ponownie prawidłowo go
umieścić. Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej pojemnik nie
znajdzie się na swoim miejscu.
Czyszczenie ltra włókien po każdym cyklu
(patrz rysunek B).
Wyjąć ltr i oczyścić go, usuwając ewentualne pozostałości włókien
z powierzchni ltra, płucząc go pod bieżącą wodą lub oczyszczając
odkurzaczem. Aby zapewnić optymalne działanie, wszystkie ltry
należy osuszyć przed włożeniem ich z powrotem. Nie korzystać
z suszarki, jeśli wcześniej ltr nie znajdzie się na swoim miejscu.
Jak wyjąć ltr włókien:
1. Otworzyć drzwiczki i pociągnąć ltr do góry.
2. Otworzyć filtr i oczyścić z włókien wszystkie jego części.
Prawidłowo umieścić go w na swoim miejscu. Upewnić się, że ltr
został włożony równo z uszczelką suszarki.
OPIS PRODUKTU
1. Zbiornik na wodę
2. Pokrywa kondensatora
3. Filtr dolny
4. Filtr włókien
Czyszczenie ltra dolnego po włączeniu się odnośnego
wskaźnika (patrz rysunek C).
Wyjąć ltr i oczcić go, usuwając ewentualne pozostałości
włókien z powierzchni ltra, płucząc go pod bieżącą wodą lub
oczyszczając odkurzaczem. Zaleca się jednak czyszczenie
tego ltra po każdym cyklu, aby zoptymalizować suszenie.
Nie korzystać z suszarki, jeśli wcześniej ltr nie znajdzie się na
swoim miejscu.
Jak wyjąć ltr dolny:
1. Otworzyć dolne drzwiczki.
2. Przytrzymać uchwyt i wyciągnąć ltr dolny.
3. Otworzyć tylną ściankę ltra i usunąć ewentualne włókna z
wewnętrznej powierzchni siatki.
4. Oczyścić komorę ltra dolnego, unikając bezpośredniego
kontaktu z płytkami.
5. Zamknąć tylną ściankę ltra dolnego i wprowadzić go,
sprawdzając czy idealnie wpasował się w swoje miejsce.
6. Obniżyć uchwyt ltra i zamknąć dolne drzwiczki.
7. Upewnić się, że pokrywa kondensatora jest wolna.
Filtry to zasadnicze komponenty suszenia. Ich zadaniem
jest gromadzenie kłaczków włókien, które powstają
podczas suszenia. Jeśli ltry ulegną zapchaniu, przepływ
powietrza w suszarce ulegnie znaczącemu zmniejszeniu:
czas suszenia wydłuży się, nastąpi większe zużycie energii
oraz może dojść do uszkodzenia suszarki. Jeśli powsze
czynności nie będą wykonywane w prawidłowy sposób,
suszarka może się nie uruchomić.
Zużycie energii
Tryb wyłączenia (Po) - Watts 0.50
Tryb czuwania (Pl) - Watts 1.00
Program kg kWh Minut
Bawełniane eco* 9 1.69 215
Bawełniane eco 4.5 0.81 110
Syntetyczne 4 0.94 113
*Program referencyjny do określenia etykiety efektywności
energetycznej, że jest on odpo wiedni do suszenia tkanin
bawełnianych o normalnym poziomie wilgotności oraz że jest
on najbardziej oszczędnym programem pod względem zużycia
energii w przypadku suszenia tkanin bawełnianych. (Konguracja
standardowa/predeniowana wstępna).
System z Pompą Ciepła
Pompa ciepła zawiera gazy cieplarniane znajdujące się w
hermetycznie zamkniętej jednostce. Ta hermetyczna jednostka
zawiera 0.43 kg gazu R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
AB
1
42
3
C
Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:
Odwiedzając naszą stronę internetową docs.whirlpool.eu
ywając kodu QR
Można równiskontaktować się z naszym serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie
gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, naly podać kody z tabliczki znamionowej
urządzenia.
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
W celu uzyskania kompleksowej pomocy
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie
www.whirlpool.eu/register
PL
Skcona instrukcja obsługi
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje
bezpieczeństwa.
xxxxxxxxxxxx
xxxx
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
W przypadku nieprawidłowej pracy, przed skontaktowaniem się z serwisem obsługi, należy sprawdzić poniższą tabelę. Bardzo często
nieprawidłowości nie są poważne i można je rozwiązać w kilka minut.
Nieprawidłowość
Rozwiązanie
Suszarka się nie
włącza.
Włożyć wtyczkę do gniazda zasilania.
Usterka gniazda zasilania.
Spróbować podłączyć inne urządzenie do tego samego gniazda.
Nie używać urządzeń elektrycznych, służących do podłączania do
gniazda, np. przejściówek lub przedłużaczy.
Doszło do przerwania dostawy prądu. Zaczekać na przywrócenie dostawy prądu.
Suszarka nie
rozpoczyna
pracy.
Zamknąć drzwiczki.
Wprowadzono opóźnienie rozpoczęcia cyklu. W urządzeniach posiadających tę funkcję: odczekać do końca
ustawionego opóźnienia lub wyłączyć suszarkę w celu jej
zresetowania. Zapoznać się z częścią Opcje.
Nie został wciśnięty przycisk Start/Pauza w celu
Wcisnąć przycisk Start/Pauza.
W urządzeniach posiadających funkcję blokady
przycisków, uruchomiono tę blokadę.
Zapoznać się z częścią Opcje; Jeśli uruchomiona jest blokada
przycisków, wyłączyć tę opcję. Wyłączenie suszarki nie jest
wystarczające, aby wyłączyć tę opcję.
Czas suszenia
jest bardzo
długi.
Zapoznać się z częścią Czyszczenie i konserwacja i wykonać opisane
tym czynności.
Ustawiony program, czas i/lub poziom
wysuszenia nie są dostosowane do rodzaju lub
Zapoznać się z częścią Programy i opcje, aby znaleźć program i opcje
najlepiej dostosowane do rodzaju załadunku.
Ubrania są zbyt mokre. Wykonać cykl prania, ustawiając wyższe obroty wirowania, aby
usunąć jak największą ilość wody.
Suszarka mogła zostać przeładowana. Zapoznać się z częścią Programy, aby sprawdzić maksymalny
załadunek dla każdego programu.
Temperatura pomieszczenia.
Czas suszenia może być dłuższy, gdy wartość temperatury
pomieszczenia nie mieści się w zakresie 14–30°C.
Program nie
zakończył się.
Mogło dojść do przerwania dostawy prądu.
W przypadku przerwy w dostawie prądu, należy wcisnąć przycisk
Start/Pauza w celu ponownego uruchomienia cyklu.
Program kończy
się i ubrania
są bardziej
wilgotne niż
oczekiwano.
Mały załadunek.
Program automatyczny nie wykrył wymaganej końcowej wilgotności
i suszarka zakończy program i się zatrzyma. Jeżeli to nastąpi, wybrać
dodatkowy krótki czas suszenia lub wybrać opcję extra suche, jeżeli
jest dostępna.
Wskaźniki są włączone lub migają
Zbiornik wody Zbiornik wody jest pełny. Opróżnić zbiornik wody Zapoznać się z częścią Czyszczenie i
Konserwacja.
Filtr włókien i/
lub  ltr dolny * Nieprawidłowość w przepływie powietrza
niezbędnym do pracy urządzenia.
Oczyścić  ltr włókien,  ltr dolny i sprawdzić, czy pokrywa
kondensatora jest wolna. Jeśli powyższe czynności nie będą
wykonywane w prawidłowy sposób, suszarka może ulec uszkodzeniu.
Filtr dolny* Filtr dolny należy wyczyścić.
Wyczyścić  ltr dolny. Zapoznać się z częścią Czyszczenie i
Konserwacja.
DEMO
Cykl trwa kilka
minut.
Suszarka jest w trybie DEMO. Wskaźnik DEMO
jest włączony.
Wyłączyć tryb Demo. Poniższe czynności należy wykonać kolejno, bez
przerwy. Włączyć, a następnie wyłączyć suszarkę. Wcisnąć przycisk
Start/Pauza aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego.
Ponownie włączyć urządzenie. Wskaźnik „DEMO” miga, a następnie
wyłącza się.
Pojawienie się
symbolu klucza
płaskiego ozna-
cza nieprawidło-
wość.
Czujniki maszyny wykryły nieprawidłowość.
Wyłączyć suszarkę i odłączyć ją od sieci elektrycznej. Otworzyć
niezwłocznie drzwiczki i wyciągnąć pranie, aby ciepło mogło zostać
rozproszone. Odczekać ok. godziny. Ponownie podłączyć suszarkę
do sieci elektrycznej, załadować pranie i ponownie uruchomić cykl
suszenia.
Jeśli problem nie ustępuje, skontaktować się z Serwisem i
podać kod błędu w formie liter i liczb, które pojawiły się na
wyświetlaczu.
Na przykład F3 i E2.
*Uwaga: niektóre modele posiadają funkcję samoczyszczenia; Nie posiadają  ltra dolnego. Należy zapoznać się z częścią Czyszczenie i Konserwacja.
02/2021
W11531663

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756