Znaleziono w kategoriach:
Okap AMICA OKP931T

Instrukcja obsługi Okap AMICA OKP931T

Powrót
OKP931T
OKP631T
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
NÁVOD K OBSLUZE CZ
NÁVOD NA OBSLUHU SK
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА BG
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE RO
Uwaga!
Wyrób przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian nie wpływających na dzia ła nie urządzenia. Do-
puszczalne zmiany w wyposażeniu, wystroju wewnętrznym i zewnętrznym wyrobu, nie wpły wa ce na jego
funkcjonalność i bezpieczeństwo.
Szanowni Państwo,
Staliście się Państwo użytkownikami najnowszej generacji okapu kuchennego. Okap ten został zapro-
jektowany i wykonany specjalnie z myślą o spełnieniu Państwa oczekiwań i z pewnością będzie stanowić część
nowocześnie wyposażonej kuchni. Zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i użycie najnowszej
technologii produkcji, zapewniają mu wysoką funkcjonalność i estetykę. Przed przystąpieniem do montażu okapu
prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji. Dzięki temu unikną Państwo błędnej instalacji i
obsługi okapu.
Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wyboru okapu naszej rmy
Pozor!
Kuchyňský odsavač je určený pouze pro použití v domácnosti.
Výrobce si vyhrazuje možnost provádění změn, jež neovlivňují činnost zařízení.
Vážení kupující,
Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří. Digestoř byla zaprojektována a vyro-
bena především proto, aby splnovala Vaše očekávání a zcela určitě bude součástí moderně vybavené kuchyně.
Použitá v ní nejnovější konstrukční řešení a technologie zajištují vysokou funkčnost a estetiku. Před začátkem mon-
táže prosíme o důkladné seznámení se s obsahem tohoto návodu. Díky tomu předejdete chybnému zainstalování a
obsluze digestoře.
Přejeme Vám spokojenost a příjemný pocit z volby této digestoře.
POZOR!
Kuchyňský odsavač je určený pouze pro použití v domácnosti.
Výrobca neodpovedá za žiadne poškodenie, ktoré vzniklo v dôsledku montáže a používania v nesúlade s
návodom na obsluhu.
Vážení kupující,
Stali ste sa užívateľmi najnovšej generácie kuchynských digestorov. Digestor bol navrhnutý a vyrobený
tak, aby spĺňal vaše nároky a stal sa súčasťou moderne vybavenej kuchyne. Moderné konštrukčné riešenie a techno-
lógie použité pri výrobe zaisťujú vysokú účinnosť a estetické pôsobenie.
Pred začatím montáže preštudujte láskavo dôkladne tento návod. Len tak predídete chybám pri inštalácii a obsluhe
digestora.
Prajeme vám mnoho spokojnosti s naším výrobkom.
PL
CZ
SK
Важно: Производителя не носи отговорност за повреди причинени при монтирането и
използването на този уред, по начин неописан в тази инструкция.
Уважаеми потребителю
Вие сега сте притежател на кухненски абсорбатор. Този уред е проектиран и произведен специално за да
задоволи вашите предпочитания и същевременно да пасне в модерните кухни. Модерното решение и най-
новата технология използвана в направата на този продукт, гарантира високата ефикасност на този
уред. Моля прочете инструкцията внимателно преди да монтирате уреда. Тя ще ви помогне да изберете
грешки по време на монтирането и работата с уреда. Желаем ви много добри резултати, използвайки
нашият кухненски абсорбатор.
BG
Stimate client
Dumneavoastrăsunteţiacumunutilizatoralceleimainoigeneraţiidehote,detipul.
Aceastăhotăafostproiectatăşifabricatăînmodspecialcuscopulsatisfaceriicerinţelordumneavoastrăşivaconstitui
cusiguranţăunelementimportantinbucătăriaDvs.Ecienţaînaltăşiaspectulplăcutalacestorhotesuntgarantate
prinsoluţiileconstructivemoderneşitehnologiilecelemairecentefolositelaproducerealor.
Varugăm,citiţicuatenţieacesteinstrucţiuni,înainteainstalăriihotei.Elevăvorajutasăevitaţigreşeliledeinstalareşi
exploatarealehotei.Vădorimnumaisatisfacţiiinutilizareahoteinoastre
Atenţiune!
Utilajul este un produs destinat numai pentru uz casnic. Producătorul îşi rezervă dreptul să introducă
modicări care nu inuenţează funcţionarea utilajului.
RO
3
PL
I CHARAKTERYSTYKA 7
II WYPOSAŻENIE 7
III DANE TECHNICZNE 7
IV WARUNKI EKSPLOATACJI 8
V MONT 9
VI OBSŁUGA I KONSERWACJA 10
VII GWARANCJA I OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA 12
CZ
I CHARAKTERYSTIKA 13
II VYBAVENÍ 13
III TECHNICKÉ ÚDAJE 13
IV Bezpečnostní pokyny 14
V MONT 15
VI OBSLUHA A ÚDRŽBA 16
VII ZÁRUKA A POPRODEJNÍ SERVIS 18
SK
I CHARAKTERISTIKA 19
II VYBAVENIE 19
III TECHNICKÉ ÚDAJE 19
IV EXPLOATAČNÉ PODMIENKY 20
V MONTÁŽ 21
VI OBSLUHA A ÚDRŽBA 22
VII Záruka a popredajna obsluha. 24
BG
I характеристика 25
II Оборудование 25
III Техническа информация 25
IV УКАЗАНИЯ КАСАЕЩИ БЕЗОПАСНОСТТА НА 26
V Moнтаж 27
VI Работа и поддържане 28
RO
I Caracteristici 30
II Părţi componente 30
III Date tehnice 30
IV Condiţii de funcţionare 31
V Instalarea 32
VI Funcţionarea şi întreţinerea 33
VII GARANŢIA 35
4
OKP 631T
OKP 931T
5
ST5*50 1
2
3
4
5
6
7
8
1
2

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756