Znaleziono w kategoriach:
Okap AMICA OMS515I

Instrukcja obsługi Okap AMICA OMS515I

Powrót
Okap użytkować dopiero po przeczytaniu tej instrukcji
OMS 515 I
Odsavač používejte teprve po přečtení tohoto návodu!
NÁVOD K OBSLUZE CZ
Kuchyňského odsavače.............................................2
NÁVOD NA OBSLUHU SK
Kuchynského odsávača...........................................16
Odsávač používajte iba po prečítaní tohto návodu!
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL
Okap nadkuchenny.....................................................2
2
SZANOWNY KLIENCIE,
Okap nadkuchenny Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektyw-
ności. Po prze czy ta niu niniejszej instrukcji, obsługa okapu nie będzie problemem.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użyt ko
wa niem.
Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych
wypadków.
Uwaga!
Okap nadkuchenny przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na dzia
ła nie urządzenia.
Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe?
 za dzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc.
tel.0-801 801 800