Znaleziono w kategoriach:
Piekarnik AMICA ED57369BA+ X-TYPE Steam Elektryczny parowy Czarny A+

Instrukcja obsługi Piekarnik AMICA ED57369BA+ X-TYPE Steam Elektryczny parowy Czarny A+

Powrót
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
URZĄDZENIE NALEŻY URUCHAMIAĆ DOPIERO PO PRZECZYTANIU INSTRUKCJI! IO-CBI-1219 / 8505398
(06.2019 V4)
PIEKARNIK DO WBUDOWANIA
12263.3eTcpKDJVX
12263.3eTcpKDJVS
- 2 -
Szanowny
Kliencie
Od dziś codzienne obowiązki staną się
prostsze niż kiedykolwiek. Urządzenie
to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi
i doskonałej efektywności. Po przeczytaniu
instrukcji, obsługa nie będzie problemem.
Sprzęt, który opuścił fabrykę był dokładnie
sprawdzony przed zapakowaniem pod
względem bezpieczeństwa i funkcjonalności
na stanowiskach kontrolnych.
Prosimy Państwa o uważną lekturę instrukcji
obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek
uchroni Państwa przed niewłaściwym
użytkowaniem. Instrukcję należy zachow
i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod
ręką.
Należy dokładnie przestrzegać instrukcji
obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych
wypadków.
Z poważaniem
- 3 -
SPIS TREŚCI
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5
JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ 7
ROZPAKOWANIE 8
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ 8
TWOJE URZĄDZENIE 9
AKCESORIA 10
OBSŁUGA PIEKARNIKA 12
PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM 12
WYGRZEWANIE KOMORY PIEKARNIKA 12
PANEL STEROWANIA 12
PROGRAMATOR ELEKTRONICZNY 13
FUNKCJE PIEKARNIKA NA WYŚWIETLACZU 13
OBSZAR AKTYWNOŚCI FUNKCJI* 14
PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA 14
USTAWIENIE AKTUALNEGO CZASU 14
INTENSYWNOŚĆ ŚWIECENIA WYŚWIETLACZA 14
OŚWIETLENIE 14
WENTYLATOR CHŁODZĄCY 15
ROZGRZEWANIE PIEKARNIKA (SYMBOL TERMOSTATU) 15
FUNKCJE PIEKARNIKA 15
W CZASIE AKTYWNEJ FUNKCJI PIEKARNIKA 16
TRYB STANDBY 16
TRYB AKTYWNY 16
BLOKADA RODZICIELSKA 16
MINUTNIK 17
PODGLĄD I MODYFIKOWANIE USTAWIEŃ W TRAKCIE PRACY PIEKARNIKA 17
ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA FUNKCJI 17
OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE PIEKARNIKA (PRACA PÓŁAUTOMATYCZNA) 17
OPÓŹNIONY START PRACY PIEKARNIKA (PRACA AUTOMATYCZNA) 18
PROGRAMY GOTOWE 18
PROGRAMY GOTOWE Z SZYBKIM ROZGRZEWEM 20
ZAKOŃCZENIE PROGRAMU GOTOWEGO 20
PROGRAMY PAROWE 20
ODKAMIENIANIE UKŁADU PAROWEGO 21
DRZWI PIEKARNIKA 22
OGRANICZENIE CZASU PRACY PIEKARNIKA 22
SZYBKI ROZGRZEW PIEKARNIKA 22
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 23
OGÓLNE PORADY 23
ŚRODKI CZYSZCZĄCE 23
INNE ISTOTNE WSKAZÓWKI 23
CZYSZCZENIE 23
PROWADNICE DRUCIANE 24
WYJMOWANIE SZYBY WEWNĘTRZNEJ 25
WYMIANA OŚWIETLENIA WEWNĄTRZ KOMORY 27
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 28
DANE TECHNICZNE 29
GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA 30
GWARANCJA 30
SERWIS 30
ZGŁOSZENIE NAPRAWY ORAZ POMOC W RAZIE USTERKI 30
INSTALACJA 31
- 4 -
MONTAŻ PIEKARNIKA W ZABUDOWIE 31
PODŁĄCZENIE PIEKARNIKA DO ZASILANIA 32
PORADY PRAKTYCZNE 33
TABELE Z PRZYKŁADOWYMI NASTAWAMI PIEKARNIKA 33
FUNKCJA GRZANIA TERMOOBIEG ECO 37
ZALECANE PARAMETRY PRZY UŻYCIU FUNKCJI TERMOOBIEG ECO 37
PARAMETRY DLA PROGRAMOW PAROWYCH 38
TABELE Z POTRAWAMI TESTOWYMI 39
- 5 -
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania
zmian nie wpływających na dzia ła nie urządzenia.
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku do-
mowego.
Urządzenie i jego dostępne części stają się gorące
podczas użycia. Możliwość dotknięcia elementów
grzejnych powinno być objęte szczególną troską.
Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzymać się z
daleka, chyba że są pod stałą opieką.
Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci
w wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczenia-
mi zycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo
brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się
pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowa-
nia sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiada-
jące za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę
na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. Sprząta-
nie i czynności obsługowe nie powinny być robione
przez dzieci bez nadzoru.
Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zale-
ca się zachowanie ostrożności, aby unikać dotyka-
nia gorących elementów wewnątrz piekarnika.
Dostępne części mogą stać się gorące podczas
użytkowania. Zaleca się trzymanie małych dzieci z
dala od urządzenia.
Uwaga. Nie używać szorstkich środków czysz
czą cych lub ostrych metalowych przed mio tów do
czyszczenia szkła drzwi, gdyż mogą porysow
powierzchnię, co może doprowadzić do popękania
szkła.
Uwaga. Aby uniknąć możliwości porażenia prą dem
elektrycznym, przed wymianą lamp ki należy upew-
nić się, czy sprzęt jest wyłączony.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756