Znaleziono w kategoriach:
Piekarnik BOSCH CMG633BS1 Elektryczny z mikrofalą Inox

Instrukcja obsługi Piekarnik BOSCH CMG633BS1 Elektryczny z mikrofalą Inox

Powrót
3FHJTUFS
\RXU
QHZGHYLFHRQ
0\%RVFKQRZDQG
JHWIUHHEHQHILWV
CPTDIIPNFDPN
XFMDPNF
[pl] Instrukcja obsługi Piekarnik do zabudowy
Piekarnik do zabudowy
CMG633B.1
pl
3
Spis treści
[pl]I ns t r u kc j a obsługi Pi ek ar ni k do zabudowy
8Używanie zgodne z przeznaczeniem . . . . . . . . . 4
(Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . 4
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Mikrofale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
]Przyczyny uszkodzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Mikrofale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7Ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Oszczędność energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie
środowiska naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
*Informacje na temat urządzenia . . . . . . . . . . . . 10
Pulpit obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Elementy obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Wyświetlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tryby pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rodzaje grzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Mikrofale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pozostałe informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Funkcje komory piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
_Wyposażenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dołączone wyposażenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Wsuwanie wyposażenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Wyposażenie dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
KPrzed pierwszym użyciem. . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pierwsze uruchomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Czyszczenie komory piekarnika i wyposażenia . . . . . 15
1Obsługa urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Włączanie i wyłączanie urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . 16
Włączenie trybu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ustawianie rodzaju grzania i temperatury. . . . . . . . . . 16
Szybkie nagrzewanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
OFunkcje zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nastawianie czasu trwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nastawianie czasu zakończenia. . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nastawianie minutnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
^Mikrofale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Naczynia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Poziomy mocy mikrofal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nastawianie mikrofal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nastawianie trybu Mikrokombi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Suszenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
AZabezpieczenie przed dziećmi . . . . . . . . . . . . . 21
Aktywacja i dezaktywacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
QUstawienia podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zmiana nastawień podstawowych . . . . . . . . . . . . . . .22
Wykaz ustawień podstawowych . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Zanik zasilania prądem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Zmiana ustawionej godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
DŚrodki czyszczące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Odpowiednie środki czyszczące. . . . . . . . . . . . . . . . .23
Utrzymywanie urządzenia w czystości . . . . . . . . . . . .24
pProwadnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Zdejmowanie i zawieszanie prowadnic. . . . . . . . . . . .24
qDrzwi urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Zdejmowanie nakładki drzwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Montaż i demontaż szyb w drzwiach . . . . . . . . . . . . .26
3Co robić w razie usterki?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Usuwanie usterek we własnym zakresie. . . . . . . . . . .27
Maksymalny czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Żarówki w komorze piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
4Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Symbol produktu (nr E) i numer fabryczny (nr FD) . . .28
PPotrawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Wskazówki dotyczące ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Wybór dania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Wprowadzanie ustawień potrawy . . . . . . . . . . . . . . . .29
JPrzetestowane w naszym studiu gotowania . . 30
Formy silikonowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Ciasta i drobne wypieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Chleb i bułki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Pizza, quiche i ciasta pikantne . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Zapiekanka i suflet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Drób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Mięso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Ryby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Warzywa i dodatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Desery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Rodzaj grzania Eco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Akrylamid w produktach spożywczych . . . . . . . . . . . .49
Suszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Wekowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Rozmrażanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Podgrzewanie potraw z zastosowaniem mikrofal . . . .52
Potrawy testowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Produktinfo
Więcej informacji na temat naszych produktów,
wyposażenia, części zamiennych oraz serwisu można
znaleźć na stronie internetowej: www.bosch-home.com
oraz w sklepie internetowym: www.bosch-eshop.com
pl Używanie zgodne z przeznaczeniem
4
8Używanie zgodne
z przeznaczeniem
Używani e zgodne z pr zeznaczeni em
Należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Zapoznanie się z nią pozwoli na
bezpieczne i właściwe użytkowanie
urządzenia. Instrukcję obsługi i montażu
należy zachować do późniejszego wglądu lub
dla kolejnego użytkownika.
Niniejsze urządzenie przeznaczone jest
wyłącznie do zabudowy. Należy przestrzegać
specjalnej instrukcji montażu.
Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan
urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie
zostało uszkodzone podczas transportu.
Urządzenie bez wtyczki może podłączyć
wyłącznie specjalista z odpowiednimi
uprawnieniami elektrycznymi. Gwarancja nie
obejmuje szkód wynikających z niewłaściwego
podłączenia.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego. Urządzenia należy używać
wyłącznie do przygotowywania potraw i
napojów. Nie zostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru. Urządzenia używać
wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku na
wysokości do 4000 metrów nad poziomem
morza.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku
powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także osoby nie posiadające
wystarczającego doświadczenia lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub
zostały pouczone, jak właściwie obsługiwać
urządzenie i są świadome związanych z tym
zagrożeń.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie
mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że
mają one ukończone 15 lat i są nadzorowane
przez osobę dorosłą.
Dzieciom poniżej 8 roku życia nie należy
pozwalać na zbliżanie się do urządzenia ani
przewodu przyłączeniowego.
Zawsze prawidłowo wsuwać wyposażenie do
komory piekarnika. ~ "Wyposażenie"
na stronie 13
(Ważne wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa
Ważne wskazówki dot y c z ące bez pi ec zeńst wa
Informacje ogólne
:Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo pożaru!
Przechowywane w komorze gotowania
łatwopalne przedmioty mogą się zapalić.
Nigdy nie przechowywać przedmiotów
łatwopalnych w komorze gotowania. Nigdy
nie otwierać drzwiczek urządzenia, gdy
wydobywa się z niego dym. Wyłączyć
urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda
lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce
bezpiecznikowej.
Niebezpieczeństwo pożaru!
Resztki potraw, tłuszcz i sos z pieczenia
mogą się zapalić. Przed uruchomieniem
należy usunąć większe zanieczyszczenia w
komorze piekarnika z elementów
grzewczych i wyposażenia.
Niebezpieczeństwo pożaru!
W przypadku otwarcia drzwiczek powstaje
przeciąg. Papier do pieczenia może
dotknąć elementów grzejnych i zapalić się.
Podczas podgrzewania piekarnika nigdy nie
kłaść papieru do pieczenia na wyposażenie
nie przymocowując go. Papier do pieczenia
należy zawsze obciążać naczyniem lub
formą do pieczenia. Papierem do pieczenia
wyłożyć wyłącznie konieczną powierz