Znaleziono w kategoriach:
Piekarnik BOSCH HBG636LB1 Elektryczny Czarny A

Instrukcja obsługi Piekarnik BOSCH HBG636LB1 Elektryczny Czarny A

Powrót
3FHJTUFS
\RXU
QHZGHYLFHRQ
0\%RVFKQRZDQG
JHWIUHHEHQHILWV
CPTDIIPNFDPN
XFMDPNF
[pl] Instrukcja obsługi Piekarnik do zabudowy
Piekarnik do zabudowy
HBG636L.1
pl
3
Spis treści
[pl]I ns t r u kc j a obsługi Pi ek ar ni k do zabudowy
8Używanie zgodne z przeznaczeniem . . . . . . . . . 4
(Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . 5
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Żarówka halogenowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Termosonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
]Przyczyny uszkodzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
7Ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Oszczędność energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska
naturalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
*Informacje na temat urządzenia . . . . . . . . . . . . . 9
Pulpit obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Elementy obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wyświetlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tryby pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rodzaje grzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pozostałe informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Funkcje komory piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
_Wyposażenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Dołączone wyposażenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wsuwanie wyposażenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Wyposażenie dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KPrzed pierwszym użyciem. . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pierwsze uruchomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Czyszczenie komory piekarnika i wyposażenia . . . . . 14
1Obsługa urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Włączanie i wyłączanie urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . 15
Włączenie trybu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Wprowadzanie ustawień trybu pracy . . . . . . . . . . . . . 15
Ustawianie rodzaju grzania i temperatury. . . . . . . . . . 15
Szybkie nagrzewanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
OFunkcje zegara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nastawianie czasu trwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nastawianie czasu zakończenia. . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nastawianie minutnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
@Termometr do pieczeni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rodzaje grzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Wkładanie termosondy w potrawę. . . . . . . . . . . . . . . 19
Ustawianie temperatury wewnątrz potrawy. . . . . . . . . 20
Temperatury wewnątrz różnych potraw . . . . . . . . . . . 20
AZabezpieczenie przed dziećmi . . . . . . . . . . . . . 21
Aktywacja i dezaktywacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
QUstawienia podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zmiana ustawień podstawowych . . . . . . . . . . . . . . . .21
Wykaz ustawień podstawowych . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Zanik zasilania prądem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Zmiana ustawionej godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
FUstawienie szabasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Włączanie ustawienia szabasowego. . . . . . . . . . . . . .23
DCzyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Odpowiednie środki czyszczące. . . . . . . . . . . . . . . . .23
Powierzchnie komory piekarnika . . . . . . . . . . . . . . . .24
Utrzymywanie urządzenia w czystości . . . . . . . . . . . .25
pProwadnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Zdejmowanie i zawieszanie prowadnic. . . . . . . . . . . .25
qDrzwi urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zdejmowanie i zakładanie drzwi urządzenia. . . . . . . .26
Montaż i demontaż szyb w drzwiach . . . . . . . . . . . . .27
3Co robić w razie usterki?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Usuwanie usterek we własnym zakresie. . . . . . . . . . .29
Maksymalny czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Wymiana żarówki u góry komory piekarnika . . . . . . .30
Osłona żarówki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
4Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Symbol produktu (nr E) i numer fabryczny (nr FD) . . .30
pl Używanie zgodne z przeznaczeniem
4
PPotrawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Wskazówki dotyczące ustawień. . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Termosonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Wybór potrawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Czujnik pieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Wprowadzanie ustawień potrawy . . . . . . . . . . . . . . . . 32
JPrzetestowane w naszym studiu gotowania . . 33
Nie używać form silikonowych . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Ciasta i drobne wypieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Chleb i bułki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Pizza, quiche i ciasta pikantne . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Zapiekanka i suflet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Drób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Mięso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Ryby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Warzywa i dodatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Jogurt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Rodzaje grzania Eco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Akrylamid w produktach spożywczych . . . . . . . . . . . .48
Delikatne pieczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Suszenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Wekowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Wyrastanie ciasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Rozmrażanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Utrzymywanie temperatury potraw . . . . . . . . . . . . . . .52
Potrawy testowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Produktinfo
Więcej informacji na temat naszych produktów,
wyposażenia, części zamiennych oraz serwisu można
znaleźć na stronie internetowej: www.bosch-home.com
oraz w sklepie internetowym: www.bosch-eshop.com
8Używanie zgodne
z przeznaczeniem
Używani e z godne z pr zez nac zeni em
Należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Zapoznanie się z nią pozwoli na
bezpieczne i właściwe użytkowanie
urządzenia. Instrukcję obsługi i montażu
należy zachować do późniejszego wglądu lub
dla kolejnego użytkownika.
Niniejsze urządzenie przeznaczone jest
wyłącznie do zabudowy. Należy przestrzegać
specjalnej instrukcji montażu.
Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan
urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie
zostało uszkodzone podczas transportu.
Urządzenie bez wtyczki może podłączyć
wyłącznie specjalista z odpowiednimi
uprawnieniami elektrycznymi. Gwarancja nie
obejmuje szkód wynikających z niewłaściwego
podłączenia.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego. Urządzenia należy używać
wyłącznie do przygotowywania potraw i
napojów. Nie zostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru. Urządzenia używać
wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku na
wysokości do 4000 metrów nad poziomem
morza.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku
powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także osoby nie posiadające
wystarczającego doświadczenia lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub
zostały pouczone, jak właściwie obsługiwać
urządzenie i są świadome związanych z tym
zagrożeń.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie
mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że
mają one ukończone 15 lat i są nadzorowane
przez osobę dorosłą.
Dzieciom poniżej 8 roku życia nie należy
pozwalać na zbliżanie się do urządzenia ani
przewodu przyłączeniowego.
Zawsze prawidłowo wsuwać wyposażenie do
komory piekarnika. ~ "Wyposażenie"
na stronie 12