Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Pralka BOSCH WAT2466SPL i-DOS 8kg 1200 obr A+++ Autodozowanie

Powrót
pl Instrukcja obsługi i ustawiania
Pralka
WAT...
2
Nowa pralka
Gratulujemy decyzji zakupu pralki marki
Bosch.
Zachęcamy do przeczytania instrukcji
obsługi i zapoznania się z zaletami
nowej pralki.
Każde urządzenie opuszczające nasz
zakład zostało starannie sprawdzone
pod kątem działania i stanu, aby
sprostać wysokim wymaganiom jakości
urządzeń marki Bosch.
W celu uzyskania szczegółowych
informacji oraz zapoznania się z ofertą
naszych produktów, wyposażenia
dodatkowego, części zamiennych oraz
usług serwisowych można odwiedzić
naszą stronę internetową www.bosch-
home.com lub skontaktować się z
serwisem.
Instrukcja obsługi i ustawiania
przedstawia różne modele; różnice są
wskazane w odpowiednich miejscach.
Przed uruchomieniem pralki należy
przeczytać instrukcję obsługi i
ustawiania!
Zasady prezentacji
: Ostrożnie!
Taka kombinacja symbolu i hasła
ostrzegawczego wskazuje na sytuację,
która jest potencjalnie niebezpieczna.
Niezachowanie środków ostrożności
może prowadzić do obrażeń lub śmierci.
Uwaga!
To hasło ostrzegawcze wskazuje na
sytuację, która jest potencjalnie
niebezpieczna. Niezachowanie środków
ostrożności może spowodować szkody
materialne lub zanieczyszczenie
środowiska.
Wskazówka / Rada
Wskazówki odnośnie optymalnej
eksploatacji urządzenia / przydatne
informacje.
1. 2. 3. / a) b) c)
Poszczególne etapy działania są
oznaczone cyframi lub literami.
/ -
Elementy wykazów są oznaczone
punktorem lub myślnikiem.
pl
3
Spis treści
pl Instrukcja obsługi i ustawiania
8 Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem . . . . . . . . . . . . . .4
( Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . .5
Bezpieczeństwo elektryczne . . . . . . . . 5
Niebezpieczeństwo zranienia . . . . . . . 5
Bezpieczeństwo dzieci . . . . . . . . . . . . 5
7 Ochrona środowiska . . . . . . . . . .7
Opakowanie/zużyte urządzenie . . . . . 7
Wskazówki dotyczące oszczędności . 7
* Informacje na temat urządzenia .9
Pralka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Elementy obsługi . . . . . . . . . . . . . . . 10
Z Pranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Przygotowanie prania . . . . . . . . . . . . 12
Sortowanie prania. . . . . . . . . . . . . . . 12
Krochmalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Farbowanie/Odbarwianie . . . . . . . . . 13
Namaczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
C Środek piorący. . . . . . . . . . . . . .13
Wybór prawidłowego środka piorącego
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Oszczędzanie energii i środka
piorącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
0 Wstępne ustawienia programów .
14
Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Prędkość wirowania . . . . . . . . . . . . . 14
Koniec za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ustawienia i-DOS . . . . . . . . . . . . . . . 15
Program pamięci . . . . . . . . . . . . . . . 16
\ Dodatkowe ustawienia
programów . . . . . . . . . . . . . . . . .16
SpeedPerfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
EcoPerfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Redukcja zagnieceń. . . . . . . . . . . . . 16
Dodatk. płukanie . . . . . . . . . . . . . . . .16
Pranie wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . .17
1 Obsługa urządzenia . . . . . . . . . 17
Przygotowanie pralki do pracy . . . . .17
Włączanie urządzenia/wybór programu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Zmiana wstępnych ustawień programów
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Wybór dodatkowych ustawień
programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Wkładanie prania do bębna . . . . . . .18
Dozowanie środków piorących i
pielęgnacyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . .19
Włączenie programu . . . . . . . . . . . . .19
Zab. przed dziećmi/ Blokada obsługi19
Dokładanie prania . . . . . . . . . . . . . . .20
Zmiana programu . . . . . . . . . . . . . . .20
Zatrzymanie programu . . . . . . . . . . .20
Koniec programu. . . . . . . . . . . . . . . .20
Wyjmowanie prania/wyłączanie
urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
aInteligentny system dozowania 21
Inteligentny system dozowania w
szufladce na środki piorące . . . . . . .21
Uruchomienie/Napełnienie pojemników
dozujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Przy codziennym używaniu . . . . . . . .22
Ustawienia podstawowe . . . . . . . . . .23
Ręczne dozowanie . . . . . . . . . . . . . .24
Q Ustawienia urządzenia . . . . . . . 25
Aktywacja trybu ustawiania . . . . . . . .25
Zmiana głośności . . . . . . . . . . . . . . .25
Zmiana jasności wyświetlacza
dotykowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Aktywacja/dezaktywacja funkcji
przypominania programu czyszczenia
bębna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Wyjście z trybu ustawiania. . . . . . . . .26
H Sensoryka . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Automatyka wagowa . . . . . . . . . . . . .26
System kontroli wyważenia . . . . . . . .26
pl Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
4
VoltCheck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2 Czyszczenie i konserwacja . . . 27
Obudowa urządzenia/panel obsługi 27
Bęben pralki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Odkamienianie. . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Szufladka na środki piorące i-DOS i jej
obudowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Pompa wody zapchana, opróżnianie
awaryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Zapchany wąż odpływowy przy
podłączeniu do syfonu. . . . . . . . . . . 30
Zapchane sito w wężu dopływowym 30
3 Usterka, co robić? . . . . . . . . . . 31
Odblokowanie awaryjne. . . . . . . . . . 31
Wskazówki na wyświetlaczu . . . . . . 31
Usterka, co robić? . . . . . . . . . . . . . . 33
4 Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
JDane techniczne . . . . . . . . . . . . 35
5 Ustawianie i podłączanie . . . . . 36
Zakres dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Powierzchnia ustawienia . . . . . . . . . 37
Ustawienie na cokole lub na
drewnianym stropie belkowym. . . . . 37
Ustawianie na podeście z szufladą . 37
Ustawienie urządzenia pod blatem
kuchennym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Demontaż zabezpieczeń
transportowych . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Długości węży i przewodów. . . . . . . 38
Dopływ wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Odpływ wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Wypoziomowanie urządzenia. . . . . . 40
Podłączenie do sieci elektrycznej . . 41
Przed pierwszym praniem . . . . . . . . 42
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
rGwarancja Aqua-stop. . . . . . . . 44
8 Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Wyłącznie do prywatnego użytku w
gospodarstwach domowych.
Pralka nadaje się do prania tkanin
przeznaczonych do prania w pralkach i
wełny nadającej się do prania
ręcznego w roztworze środka
piorącego.
Do eksploatacji z zimną wodą pitną
oraz dostępnymi w handlu środkami
do pielęgnacji i prania przeznaczonymi
do zastosowania w pralkach.
Przy dozowaniu środków piorących/
pomocniczych/pielęgnacyjnych oraz
czyszczących bezwzględnie stosować
się do zaleceń producenta.
Pralka może być obsługiwana przez
dzieci, które ukończyły 8 lat, przez
osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, czuciowych lub
umysłowych albo nieposiadających
odpowiedniego doświadczenia/wiedzy
tylko pod kontrolą osoby
odpowiadającej za bezpieczeństwo
osoby obsługującej urządzenie lub po
dokładnym pouczeniu w obsłudze
urządzenia.
Nie wolno dzieciom przeprowadzać
jakichkolwiek prac związanych z
czyszczeniem lub konserwacją
urządzenia bez nadzoru.
Nie dopuszczać dzieci poniżej lat 3 do
pralki.
To urządzenie jest przeznaczone do
użytku na wysokości do 4000 metrów
nad poziomem morza.
Nie pozwalać zwierzętom domowym
na przebywanie w pobliżu pralki.
Przed rozpoczęciem użytkowania pralki:
proszę przeczytać instrukcję obsługi oraz
instrukcję ustawiania, jak również
wszystkie inne informacje dołączone
do pralki, i postępować zgodnie z nimi.
Dokumenty związane z urządzeniem
zachować do późniejszego użytku.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pl
5
( Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo elektryczne
:Ostrzeżenie
Zagrożenie życia!
Kontakt z elementami
znajdującymi się pod
napięciem wiąże się z
niebezpieczeństwem porażenia
prądem.
Nigdy nie chwytać wtyczki
mokrymi rękoma.
Przewód sieciowy wyciągać
chwytając wyłącznie za
wtyczkę, nigdy za przewód,
ponieważ może on ulec
uszkodzeniu.
Niebezpieczeństwo zranienia
:Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo zranienia!
Podczas podnoszenia pralki
za wystające elementy
(na przykład za drzwi) te
mogą się zerwać
i spowodować skaleczenie.
Nie podnosić pralki za
wystające części.
Niebezpieczeństwo zranienia!
Podczas stawania na pralce
blat urządzenia może pęknąć
i spowodować zranienie.
Nigdy nie stawać na pralce.
Niebezpieczeństwo zranienia!
W przypadku opierania się/
siadania na otwartych
drzwiach urządzenia, pralka
może się przechylić i
spowodować zranienie.
Nie opierać się o otwarte
drzwi urządzenia.
Niebezpieczeństwo zranienia!
Przy wkładaniu rąk do
obracającego się bębna
może dojść do zranienia.
Nie wkładać rąk do
obracającego się bębna.
Odczekać, aż bęben się
całkowicie zatrzyma.
:Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo oparzenia!
Podczas prania w wysokich
temperaturach może dojść
do poparzenia gorącym
roztworem środka piorącego,
na przykład podczas
odpompowywania gorącego
roztworu do umywalki.
Nie dotykać gorącego roztworu
środka piorącego.
Bezpieczeństwo dzieci
:Ostrzeżenie
Zagrożenie życia!
Dzieci bawiące się przy
pralce mogą znaleźć się w
sytuacji oznaczającej
niebezpieczeństwo zranienia
się lub zagrożenie życia.
Nie pozostawiać dzieci
bez nadzoru w pobliżu
urządzenia!
Nie pozwalać dzieciom na
zabawę pralką!
Zagrożenie życia!

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756