Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zasilacz CORSAIR CX650M 650W 80 Plus Bronze

Powrót
WEB: corsair.com
PHONE: (888) 222-4346
SUPPORT: support.corsair.com
BLOG: corsair.com/blog
FORUM: forum.corsair.com
YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto
© 2019 CORSAIR MEMORY, Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered
trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their
respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-001477 AB
POWER SUPPLY
MANUAL
POWER SUPPLY MANUAL
ENGLISH ......................................................1
FRANÇAIS ....................................................7
DEUTSCH ..................................................13
NEDERLANDS ...........................................19
ITALIANO ....................................................25
ESPAÑOL ...................................................31
PORTUGUÊS .............................................37
POLSKI .......................................................43
РОССИЮ ..................................................... 49
العربية .........................................................55
45 46
POLSKI
Ograniczenie Odpowiedzialności
CORSAIR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY
SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE ANI WYNIKOWE, W TYM MIĘDZY
INNYMI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW LUB DANYCH (BEZPOŚREDNIĄ LUB
POŚREDNIĄ) ANI STRATY HANDLOWE WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA JAKIEJKOLWIEK
WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI NA PRODUKT NABYWCY, NAWET
JEŚLI FIRMA CORSAIR ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI
WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Some local laws do not allow the exclusion or limitation of
special, indirect, incidental or consequential damages, so this limitation or exclusion may
not apply in your jurisdiction.
Okres Obowiązywania Rękojmi
O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO TEGO NIE ZAKAZUJE, WSZELKIE ODNOSZĄCE SIĘ
DO TEGO SPRZĘTU RĘKOJMIE, A TAKŻE WARUNKI NADAWANIA SIĘ DO UŻYTKU LUB
ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ OGRANICZONE W CZASIE DO OKRESU
WAŻNOŚCI GWARANCJI NA PRODUKT. Niektóre przepisy lokalne nie zezwalają na
ograniczanie okresu obowiązywania rękojmi, dlatego to ograniczenie może nie mieć
zastosowania na obszarze prawnym nabywcy.
Krajowe Prawa Ustawowe
Konsumentom mogą przysługiwać prawa na mocy krajowego ustawodawstwa
regulującego sprzedaż towarów konsumenckich. Gwarancje przyznane w niniejszej
ograniczonej gwarancji nie wpływają na te prawa.
Brak Innych Gwarancji
Żaden pracownik firmy CORSAIR, sprzedawca ani inny pośrednik nie jest upoważniony
do dokonywania modyfikacji, przedłużania ani dodawania postanowień do niniejszej
gwarancji.
Zgłaszanie Roszczeń z Tytułu Gwarancji
Zalecamy, aby przed zgłoszeniem roszczenia z tytułu gwarancji nabywca skontaktował
się z grupą pomocy technicznej lub odwiedził sekcję pomocy technicznej w witrynie
internetowej corsair.com. Być może uda się tam znaleźć proste rozwiązanie problemu.
Na ogół uzasadnione roszczenia z tytułu gwarancji należy zgłaszać za pośrednictwem
miejsca zakupu w ciągu pierwszych trzydziestu (30) dni od kupna produktu. Okres ten
może się różnić w zależności od miejsca zakupu produktu prosimy o zapoznanie się
z zasadami zwrotów obowiązującymi u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.
Wszelkie roszczenia gwarancyjne, których nie można zgłosić za pośrednictwem miejsca
zakupu, należy kierować bezpośrednio do firmy CORSAIR. Informacje kontaktowe
działu obsługi klienta można znaleźć w witrynie internetowej corsair.com/contact lub w
dokumentacji dodanej do produktu.
Wprowadzenie
Zasilacze CORSAIR zaprojektowano z myślą o zgodności i braku problemów przy budowie
czy modernizacji komputera. Dzięki cechom charakteryzującym zasilacze najwyżej klasy
stanowią doskonały wybór w przypadku systemów, w których nadrzędne znaczenie mają
stałe, niezawodne zasilanie i brak hałasu.
W zasilaczach CORSAIR zastosowano najnowsze technologie i funkcje:
Zasilacze CX750, CX750M, GS, TX, TX-M, GS, CS-M, HX, AX i AXi Series obsługują
najnowszy standard ATX12V2.4 i są wstecznie zgodne ze standardem ATX12V2.31
oraz wcześniejszymi, a także ze standardem ATX2.2 iwcześniejszymi.
Zasilacze CX600, CX600M izasilacze o mniejszej mocy CX, CX-M Series oraz VS Series
obsługują standard ATX12V2.31 isą wstecznie zgodne ze wszystkimi wcześniejszymi
standardami ATX12V.
Wszystkie zasilacze CORSAIR mają sterowany termostatycznie wentylator zasysający
powietrze, którego szybkość zmienia się w zależności od temperatury. Dzięki temu
działają ciszej przy małych obciążeniach.
Zasilacze CORSAIR z serii GS, TX, TX-M, RM, HX, AX (poza AX1200) i AXi mają tryb
wentylatora Zero RPM. Przy małych obciążeniach wentylator nie obraca się, więc
zasilacz działa zupełnie bezgłośnie.
• Wszystkie zasilacze CORSAIR mają sprawność co najmniej 80% przy obciążeniach
10% i większych.
Współczynnik mocy 0.99 uzyskany dzięki aktywnemu układowi korekcji współczynnika
mocy (PFC) oznacza wydajne i niezawodne zasilanie.
Dedykowana pojedyncza szyna +12V zapewnia maksymalną zgodność z najnowszymi
częściami komputerowymi.
Zabezpieczenie nadnapięciowe i nadmocowe, zabezpieczenie podnapięciowe i
przeciwzwarciowe gwarantują maksymalne bezpieczeństwo najważniejszych
elementów komputera.
Bardzo długie kable umożliwiają montaż w obudowie typu full tower.
Odpowiednie kable w osłonach lub taśmowe wiązki kablowe poprawiają estetykę i
przepływ powietrza.
W przypadku zasilaczy z modułowym systemem okablowania, takich jak CX-M, TX-M,
CS-M, RM, HX, AX i AXi, użytkownicy mogą wyjąć nieużywane kable. Ułatwia to nie
tylko montaż, ale też utrzymanie porządku w obudowie.
47 48
Montaż
Przed montażem należy się zapoznać z całą treścią niniejszej instrukcji.
Krok A. Demontaż dotychczasowego zasilacza
W przypadku składania nowego komputera należy pominąć krok B.
1. Wyjmij przewód zasilania prądem przemiennym z gniazda ściennego lub zasilacza
awaryjnego UPS i odłącz od dotychczasowego zasilacza.
2. Odłącz wszystkie kable zasilające z karty wideo, płyty głównej i innych urządzeń
peryferyjnych.
3. Zdemontuj dotychczasowy zasilacz zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji
obsługi obudowy.
4. Przejdź do kroku B.
Krok B. Montaż zasilacza CORSAIR
1. Upewnij się, że kabel zasilania prądem przemiennym nie jest podłączony.
2. Zamontuj zasilacz przy użyciu śrub dodanych w zestawie zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w instrukcji obsługi obudowy.
3. Podłącz 24-pinowy główny kabel zasilający. Główny 24-pinowy kabel zasilający
ma odłączane złącze 4-pinowe, więc jest możliwe podłączenie do 24-pinowego lub
20-pinowego gniazda płyty głównej.
A. Jeśli płyta główna ma gniazdo 24-pinowe, podłącz 24-pinowy główny kabel
zasilający z zasilacza bezpośrednio do płyty głównej.
B. Jeśli płyta główna ma gniazdo 20-pinowe, odłącz kabel 4-pinowy od złącza
24-pinowego, a następnie podłącz kabel 20-pinowy do płyty głównej
(bez podłączania złącza 4-pinowego).
4. Podłącz 8-pinowy kabel +12V (EPS12V) do płyty głównej.
A. Jeśli płyta główna ma 8-pinowe gniazdo +12V, podłącz kabel 8-pinowy
bezpośrednio do płyty głównej.
B. Jeśli płyta główna ma gniazdo 4-pinowe, odłącz element 4-pinowy od kabla
8-pinowego, a następnie podłącz przygotowany w ten sposób kabel 4-pinowy
bezpośrednio do płyty głównej.
OSTRZEŻENIE: Złącze 4-pinowe odłączane od 24-pinowego złącza głównego nie jest
złączem „P4” ani „+12V”. Użycie tego elementu zamiast złącza „P4” lub „+12V” może
spowodować poważne uszkodzenia.
5. Podłącz kable urządzeń peryferyjnych, kable PCI-Express i SATA.
A. Podłącz kable urządzeń peryferyjnych do gniazd zasilania dysku twardego i napędu
CD-ROM/DVD-ROM.
B. Podłącz kable SATA do gniazd zasilania dysku SSD SATA lub dysku twardego.
C. W razie potrzeby podłącz kable PCI-Express do gniazd zasilania kart wideo
PCI-Express.
D. Podłącz kable urządzeń peryferyjnych do elementów z małym złączem 4-pinowym.
E. Sprawdź, czy wszystkie kable są dokładnie podłączone. Zachowaj pozostałe kable z
modułowego systemu okablowania na potrzeby podłączenia dodatkowych
podzespołów w przyszłości.
POLSKI
6. Podłącz przewód zasilania prądem przemiennym do zasilacza i włącz zasilacz,
naciskając włącznik (pozycja ON — Włączone oznaczona jako „I”).
Gratulujemy! Nowy zasilacz CORSAIR już jest zamontowany, a komputer gotowy do
działania.
Ważne Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa
UWAGA — RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM!
1. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wszystkimi instrukcjami producenta i
ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych wytycznych
może spowodować uszkodzenie zasilacza albo komputera, a także poważne
obrażenia lub śmierć.
2. W zasilaczu jest wysokie napięcie. Nie należy otwierać obudowy zasilacza ani
próbować go naprawić, ponieważ jego elementy nie są przystosowane do naprawy i
wymiany przez użytkownika.
3. Produkt jest przeznaczony do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń.
4. Nie należy używać zasilacza w pobliżu wody ani w środowisku o wysokiej
temperaturze lub wilgotności.
5. Nie należy montować zasilacza w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki,
nadmuchy ciepłego powietrza, piece ani innych urządzeń wytwarzających ciepło.
6. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów ani kratek
wentylatora zasilacza.
7. Nie należy modyfikować kabli i/ani złączy znajdujących się w komplecie zasilacza.
8. Jeśli zasilacz ma modułowy system okablowania, należy używać tylko kabli
dostarczonych przez producenta. Inne kable mogą być niezgodne, a tym samym
spowodować poważne uszkodzenia komputera i zasilacza.
9. Główne 24-pinowe złącze zasilania ma odłączane złącze 4-pinowe. To złącze 4-pinowe
nie jest złączem P4 ani ATX +12V. Nie należy wkładać tego kabla na siłę w gniazdo P4
ani ATX +12V na płycie głównej.
10. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji producenta i/lub wytycznych
dotyczących bezpieczeństwa powoduje natychmiastową utratę wszelkich praw
gwarancyjnych.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756