Znaleziono w kategoriach:
Monitor DELL UltraSharp U3223QE 31.5" 3840x2160px IPS

Instrukcja obsługi Monitor DELL UltraSharp U3223QE 31.5" 3840x2160px IPS

Powrót
Model: U2723QX/U2723QE/U3223QE
Nazwa prawna modelu: U2723QEt/U3223QEt
Monitor hub USB-C Dell UltraSharp
27/32 4K -
U2723QX/U2723QE/U3223QE
Podręcznik użytkownika
UWAGA: UWAGA wskazuje ważną informację, która pomoże w lepszym
używaniu komputera.
OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE wskazuje potencjalna możliwość
uszkodzenia urządzenia lub utraty danych, jeśli nie zostaną wykonane
instrukcje.
PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje potencjalną możliwość
uszkodzenia urządzenia, odniesienie obrażeń osobistych albo śmierci.
Copyright © 2022 Dell Inc. lub jej oddziałów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell, EMC i inne znaki
towarowe, są znakami towarowymi firmy Dell Inc. lub jej oddziałów. USB Type-C® i USB-C®, to zastrzeżone
znaki towarowe USB Implementers Forum. Inne znaki towarowe mogą być znakami towarowymi ich
odpowiednich właścicieli.
2022 – 11
Rev. A03
Spis treści | 3
Spis treści
Instrukcje bezpieczeństwa ........................6
Informacje o monitorze ..........................7
Zawartość opakowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Funkcje produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Identyfikacja części i elementów sterowania . . . . . . . . . . 10
Widok z przodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Widok od tyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Widok od spodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Specyfikacje monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Specyfikacje rozdzielczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Wstępnie ustawione tryby wyświetlania. . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Tryby DP MST (Multi-Stream Transport) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tryby USB-C Multi-Stream Transport (MST) . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Specyfikacje elektryczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
aściwości fizyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Charakterystyka środowiskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Przypisanie styków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Plug-and-Play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Jakość monitora LCD i zasady dotyczące pikseli . . . . . . . . 30
Zalecenia dotyczące konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Czyszczenie monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Konfiguracja monitora ..........................32
Podłączenie podstawy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Używanie funkcji nachylania, obracania i wysuwanie w pionie. 35
4 | Spis treści
Nachylanie, obracanie i wysuwanie w pionie . . . . . . . . . . . . . . . .35
Obracanie wyświetlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Konfiguracja ustawień wyświetlacza na komputerze po obróceniu
37
Prowadzenie kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Podłączenie monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
DPBS (Dell Power Button Sync (Synchronizacja przyciskiem
zasilania Dell)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Pierwsze podłączenie monitora dla DPBS . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Używanie funkcji DPBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Podłączenie monitora dla funkcji USB-C Multi-Stream Transport (MST) 48
Podłączenie monitora dla USB-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Zabezpieczanie monitora z użyciem blokady Kensington
(opcjonalna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Zdejmowanie podstawy monitora . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Montaż na ścianie (opcjonalnie). . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Używanie monitora.............................54
ączenie zasilania monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Sterowanie joystickiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Używanie programu uruchamiania menu . . . . . . . . . . . . 55
Przycisk na panelu przednim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Używanie menu głównego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Używanie funkcji blokady OSD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Initial Setup (Ustawienia początkowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Komunikaty ostrzeżeń OSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Ustawienie maksymalnej rozdzielczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Multi-Monitor Sync(Synchronizacja wielu monitorów)(MMS) . . . . . . .83
Ustawienie Multi-Monitor Sync (Synchronizacja wielu monitorów) (MMS) 84
Ustawienia KVM USB Switch (Przełącznik KVM USB) . . . . . . . . . . .85
Ustawienie Auto KVM (Automatyczny KVM) . . . . . . . . . . . . . . . .88
Spis treści | 5
Rozwiązywanie problemów ......................90
Autotest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Wbudowane testy diagnostyczne . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Typowe problemy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Problemy specyficzne dla produktu. . . . . . . . . . . . . . . 94
Problemy związane z Uniwersalną magistralą szeregową (USB) 97
Dodatek .....................................98
Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów 98
Kontaktowanie się z firmą Dell . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Baza danych produktów UE dla etykiety efektywności
energetycznej i arkusz informacji o produkcie . . . . . . . . . 98

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756