Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Zmywarka ELECTROLUX EEA71210L

Powrót
EEA71210L
ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2
PL Zmywarka Instrukcja obsługi 25
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 2
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
3. SEADME KIRJELDUS........................................................................................6
4. JUHTPANEEL.................................................................................................... 7
5. PROGRAMMID...................................................................................................7
6. SEADED.............................................................................................................9
7. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST........................................................... 12
8. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 13
9. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..............................................................................15
10. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 17
11. VEAOTSING...................................................................................................19
12. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 24
MÕELDES SINULE
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal Te seda ka
ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite Te alati alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi!
Külastage meie veebisaiti:
Nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse ja parandusvõimaluste
kohta:
www.electrolux.com/support
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate seadme andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1. OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
www.electrolux.com2