Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Kosiarka spalinowa FIELDMANN FZR 4616-144B Rato SV 145-S z napędem

Powrót
FZR 4616-144B
PL
SPALINOWA KOSIARKA DO TRAWY INSTRUKCJA OBSŁUGI
67
Spalinowa kosiarka do trawy
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za zakupienie tej ogrodowej spalinowej kosiarki rotacyjnej. Zanim zaczniesz
z niej korzystać, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją do wglądu.
SPIS TREŚCI
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA .............................................................................................................. 68
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa ........................................................................................ 68
Opakowanie .............................................................................................................................................................. 68
Instrukcja obsługi...................................................................................................................................................... 68
2. WYJAŚNIENIE TABLICZEK ZE WSKAZÓWKAMI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA MASZYNIE ................. 69
3. OPIS KOSIARKI (RYS. 1)..........................................................................................................................................................71
4. MONTAŻ/PRZYGOTOWANIE ............................................................................................................................... 71
Wyjmij kosiarkę z kartonowego opakowania .......................................................................................... 71
5. MONTAŻ KOSIARKI ................................................................................................................................................... 72
Montaż uchwytu ....................................................................................................................................................... 72
Instalacja panelu uchwytu .............................................................................................................................. 72
6. PRZED URUCHOMIENIEM KOSIARKI ................................................................................................................. 73
Wlewanie oleju ....................................................................................................................................................... 73
Uzupełnianie paliwa .............................................................................................................................................. 73
7. OBSŁUGA I EKSPLOATACJA KOSIARKI ........................................................................................................... 74
Uruchamianie kosiarki ........................................................................................................................................... 74
Obsługa napędu ..................................................................................................................................................... 74
Zakres użycia kosiarki spalinowej.................................................................................................................... 75
Koszeniem z tylnym wyrzutem ......................................................................................................................... 75
Koszenie z wyrzutem bocznym ......................................................................................................................... 75
Mulczowanie .............................................................................................................................................................. 76
Ustawienia wysokości koszenia ........................................................................................................................ 76
Wymiana noży tnących ...................................................................................................................................... 76
Wymiana oleju silnikowego ............................................................................................................................... 77
8. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA ......................................................................................................................... 77
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa ............................................................................................................. 77
Instrukcja użycia ....................................................................................................................................................... 77
9. KONSERWACJA ......................................................................................................................................................... 78
Pielęgnacja trawnika............................................................................................................................................. 78
Konserwacja ............................................................................................................................................................... 79
Serwis .............................................................................................................................................................................. 80
Gwarancja nie dotyczy ........................................................................................................................................ 80
Przechowywanie ...................................................................................................................................................... 80
10. Dane techniczne ...................................................................................................................................................... 81
11. Likwidacja ..................................................................................................................................................................... 82
Spis treści
PL 68
FZR 4616-144B
Ogólne zasady bezpieczeństwa
1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Rozpakuj uważnie wyrób, zwracając przy tym uwagę, abyś nie wyrzucił żadnej części materiału
opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich części wyrobu.
Przechowuj urządzenie w suchym miejscu z dala od dzieci.
Przeczytaj wszystkie uwagi i wskazówki. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i wskazówek może spowodować
porażenie prądem elektrycznym, pożar lub ciężkie obrażenia.
OPAKOWANIE
Wyrób został umieszczony w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniem podczas transportu. Opakowanie
to jest surowcem i dlatego podlega recyklingowi.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zanim rozpoczniesz pracę z urządzeniem, przeczytaj następujące zasady bezpieczeństwa i wskazówki
dotyczące użytkowania.
Zapoznaj się z elementami sterowania i prawidłowym użyciem urządzenia. Instrukcję należy starannie
zachować do wglądu. Co najmniej w okresie gwarancyjnym zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania
łącznie z wewnętrznym materiałem opakowaniowym, dokument kasowy i kartę gwarancyjną.
W razie transportu zapakuj maszynę z powrotem do oryginalnego pudełka dostarczonego przez producenta,
zapewniając w ten sposób maksymalną ochronę produktu podczas ewentualnego transportu
(np. przeprowadzki lub wysyłki do serwisu).
Uwaga: Jeśli przekazujesz maszynę innym osobom, przekaż ją razem z instrukcją. Przestrzeganie
załączonej instrukcji obsługi stanowi założenie prawidłowego użycia urządzenia. Instrukcja obsługi
zawiera również wskazówki dotyczące obsługi, konserwacji i naprawy.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe na skutek
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
PL
SPALINOWA KOSIARKA DO TRAWY INSTRUKCJA OBSŁUGI
69
Wyjaśnienie tabliczek ze wskazówkami znajdujących się na urządzeniu
2. WYJAŚNIENIE TABLICZEK ZE WSKAZÓWKAMI
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA MASZYNIE
Przed uruchomieniem urządzenia prosimy
o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi.
Pozostałe osoby powinny znajdować się poza
obszarem pracy.
Uwaga, noże rotujące! Unikać ryzyka urazu
kończyn.
Emisja gazów toksycznych. Nie korzystaj
z kosiarki spalinowej w pomieszczeniach
zamkniętych lub nie wentylowanych.
Powierzchni gorące, ryzyko oparzeń!
Przed rozpoczęciem konserwacji wyłącz silnik
i odłącz świecę zapłonową.
Nigdy nie dolewaj paliwa przy włączonym silniku.
PL 70
FZR 4616-144B
Wyjaśnienie tabliczek ze wskazówkami znajdujących się na urządzeniu
Uwaga, w przypadku nieprzestrzegania zaleceń zagraża
ryzyko obrażeń osób, śmierci lub uszkodzenia urządzenia.
Używaj ochronników słuchu.
Używaj środków ochrony wzroku.
Używaj środków ochrony dróg oddechowych.
Zachowaj stale odstęp od poruszających się części.
Poruszaj się po zboczu wzdłuż poziomic, nie zaś w górę
i w dół.
Produkt spełnia wszystkie odpowiednie dyrektywy
europejskie.
Benzyna jest substancją skrajnie łatwopalną, dlatego
przed dolaniem paliwa pozostaw silnik na 2 minuty do
wystygnięcia.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756