Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartwatch GARETT Expert 7 Czarny

Powrót
SmartWatch Garett
Expert 7
Instrukcja obsługi
www.garett.pl
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może
zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas
korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich
jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia
medyczne.
Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji
baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
Nie należy nurkować w urządzeniu.
Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
W w yp a d ku us z k od z eni a , n al e ż y o dd a ć u rz ą d ze n i e d o
autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy.
Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do
uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów
do czyszczenia tego urządzenia.
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz
zachować w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii SmartWatcha,
niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
WAŻNE! SmartWatch nie jest urządzeniem medycznym. SmartWatch Garett
Expert 7 i aplikacja WiiWatch nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy
jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą
nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć
porady lekarza.
OPIS PRODUKTU
1. Wyświetlacz dotykowy
2. Przycisk włączania/wyłączania
wybudzania/blokowania ekranu
3. Przycisk powrotu/menu
sportowego
4. Aparat
5. Slot na kartę NanoSim
6. Wymienny gumowy pasek
INSTALACJA KARTY NANOSIM
1. Należy odkręcić dwie śrubki
mocujące zaślepkę slotu karty SIM za
pomocą śrubokręta dołączonego do
zegarka.
2. Kartę NanoSim umieszczamy w
slocie zgodnie z rysunkiem obok,
dociskamy ją za pomocą cienkiego
narzędzia do momentu gdy usłyszymy
„klik”.
3. Po poprawnym zainstalowaniu karty
ponownie montujemy zaślepkę i
dokręcamy śrubki.
INSTALACJA SMARTWATCHA NA RĘCE
Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki
sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.
ŁADOWANIE
1. SmartWatcha ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego
do urządzenia.
2. Magnetyczną końcówkę kabla przykładamy do styków znajdujących się
na odwrocie urządzenia. Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z
portem USB komputera lub zasilacza USB.
Uwaga: Podczas ładowania, urządzenie powinno leżeć stabilnie
na płaskiej powierzchni i końcówka magnetyczna powinna przylegać
do styków.
OBSŁUGA
Włączanie/wyłączanie
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania(2), aby
włączyć urządzenie. Gdy urządzenie jest włączone przytrzymanie
przycisku włączania/wyłączania powoduje wyświetlenie menu zasilania. W
tym menu możemy wyłączyć zegarek, uruchomić go ponownie lub
wyświetlić ostatnio używane aplikacje.
Menu sportowe
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk menu sportowego(3), by wyświetlić
menu w którym możemy wybrać i zacząć rejestrować aktywność fizyczną,
którą wykonujemy. Możemy także wyświetlić historie wcześniej zapisanych
aktywności.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756