Znaleziono w kategoriach:

Instrukcja obsługi Smartwatch GARETT Expert Czarny

Powrót
Garett Expert
Smartwatch
Instrukcja obsługi
www.garett.pl
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
lZabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko
eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
lUżywanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych
może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę
podczas korzystania ze Smartwatcha w pobliżu aparatów
medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i
inne elektroniczne urządzenia medyczne.
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji
obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
uszkodzenia / urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
W zależności od danej partii Smartwatcha, niektóre funkcje
mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
WAŻNE! Smartwatch nie jest urządzeniem medycznym.
lUrządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko
wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych
lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.
lW wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do
autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/
naprawy. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może
prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje
unieważnieniem gwarancji.
lZabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
lNie należy nurkować w urządzeniu.
lNie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
lUrządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i
bezpośrednim nasłonecznieniem.
2
Smartwatch Garett Expert i aplikacja WiiWear nie służą do
diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek zapobiegawczy
przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków
dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw
zasięgnąć porady lekarza.
OPIS PRODUKTU
7. Gumowy pasek
6. Port ładowania
5. Slot na kartę nanoSIM
4. Zestaw czujników
3. Aparat
wybudzania/blokowania ekranu
2. Przycisk włączania/wyłączania
1. Wyświetlacz
3
INSTALACJA KARTY NANO SIM
1. Należy otworzyć zaślepkę slotu kartu SIM(5) znajdującą się na
odwrocie zegarka, odkręcając śrubkę dołączonym do zestawu
śrubokrętem, a następnie delikatnie ją podważając .
2. Po otwarciu zaślepki, przesuwany blaszkę zabezpieczającą
zgodnie z kierunkiem strzałki (<-OPEN) znajdującej się na
blaszce.
3. Podnosimy blaszkę, umieszczamy kartę sim w slocie,
opuszczamy blaszkę następnie przesuwamy ją zgodnie z
kierunkiem (->LOCK).
4. Zamykamy zaślepkę slotu.
INSTALACJA SMARTWATCHA NA RĘCE
Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość
paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.
ŁADOWANIE
na płaskiej powierzchni i końcówka magnetyczna powinna
przylegać do styków.
Uwaga: Podczas ładowania, urządzenie powinno leżeć stabilnie
2. Magnetyczną końcówkę kabla przykładamy do styków
znajdujących się na odwrocie urządzenia. Następnie należy
połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub
zasilacza USB.
1. Smartwatcha ładuje się za pomocą kabla magnetycznego
dołączonego do urządzenia.
4
OBSŁUGA
Włączanie/wyłączanie
Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania/wyłączania(2),
aby włączyć urządzenie. Gdy urządzenie jest włączone
przytrzymanie przycisku włączania/wyłączania powoduje
wyświetlenie menu zasilania. W tym menu możemy wyłączyć
zegarek, uruchomić go ponownie, wyświetlić ostatnio używane
aplikacje lub włączyć tryb oszczędzania energii (super moc). W
górnej części tego menu jest ikona zegarka. Klikając na nią
mamy do wyboru dwie opcje „full” oraz „small”, które dopasowują
aplikacje do wyświetlacza zegarka.
Menu szybkich ustawień/licznik kroków
Należy przesunąć palcem w dół na ekranie głównym by
wyświetlić menu, w którym mamy szybki dostęp do głównych
ustawień oraz wyświetlimy liczbę wykonanych kroków oraz
pokonany dystans bieżącego dnia.
Menu powiadomień
Należy przesunąć palcem w prawo na ekranie głównym by
wyświetlić menu, w którym zobaczymy ostanie powiadomienia o
połączeniach wiadomościach oraz powiadomienia z innych
aplikacji.
Pogoda
Należy przesunąć palcem w górę na ekranie głównym by
wyświetlić aktualną pogodę dla miejsca, w którym się
znajdujemy. Aby dane pogodowe były dostępne wymagane jest
połączenie z internetem w zegarku.
5

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756