Znaleziono w kategoriach:
Smartwatch GARETT GT13 Czarny

Instrukcja obsługi Smartwatch GARETT GT13 Czarny

Powrót
Garett GT13
Smartwatch
Instrukcja obsługi
www.garett.pl
WAŻNE! Smartwatch nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch Garett
GT13 i aplikacja Fundo Wear nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy
jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą
nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć
porady lekarza.
lZabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
lW wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego
punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób
własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz
skutkuje unieważnieniem gwarancji.
lUżywanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić
ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze
Smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki
serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
lZabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii
i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
lUrdzenie należy chronić przed źami ciea i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
lNie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
lNie należy nurkować w urządzeniu.
lUrządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do
czyszczenia tego urządzenia.
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz
zachować w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii Smartwatcha,
niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
2
2. Przycisk włączania/wyłączania
Powrotu blokowania/wybudzania
ekranu
3. Szybki dostęp do krokomierza
4. Port ładowania (Micro USB)
5. Wymienny pasek
1. Dotykowy wyświetlacz
OPIS PRODUKTU
Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki
sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.
INSTALACJA
2. Mniejszą końcówkę kabla umieszczamy w porcie Micro USB(4) zegarka
znajdującego się pod zaślepką z lewej strony urządzenia. Następnie należy
połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB.
1. Smartwatcha ładuje się za pomocą kabla Micro USB dołączonego do
urządzenia.
ŁADOWANIE
3
4
Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji Fundo Wear.
Przed rozpoczęciem użytkowania, należy pobrać tą aplikację ze Sklepu
GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie.
Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „Fundo
Wear” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
iOS Android
Opcjonalnie możemy także skorzystać z aplikacji: Woopartner, MediaTek
SmartDevice.
Uwaga: By wyświetlać informacje o aktywności Smartwatch Garett GT13
nie wymaga stałego połączenia ze smartfonem, lecz aby w pełni korzystać z
funkcji zegarka należy sparować go ze smartfonem za pomocą aplikacji
Fundo Wear. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji będziemy musieli
zarejestrować w niej konto lub zalogować się do już istniejącego. W celu
logowania/rejestracji klikamy ikonę w lewym górnym rogu, następnie
PAROWANIE
5
klikamy „Logowanie/Rejestracja”. Jeśli posiadamy już konto w aplikacji
wpisujemy adres e-mail oraz hasło w wyświetlone pole, jeśli nie posiadamy
konta klikamy na opcję „Rejestracja” i podajemy dane których będziemy
używać do logowania w aplikacji. Po udanej rejestracji wyświetli się
komunikat, następnie logujemy się wpisując użyte podczas rejestracji adres e-
mail oraz hasło.
Uwaga: Przy każdym włączeniu Smartwatcha i aplikacji, dane synchronizują
się automatycznie (urządzenia muszą być sparowane!).
Aby kroki były mierzone, w pierwszej kolejności trzeba aktywować
krokomierz. Aby przejść do krokomierza w celu jego aktywacji naciskamy
przycisk szybkiego dostępu do krokomierza(3) lub wybieramy opcje
„Krokomierz” w menu głównym zegarka. Następnie klikamy „Start”,
krokomierz rozpocznie stały pomiar kroków. Po powrocie do menu głównego
kroki będą ciągle mierzone w tle.
1. Należy włączyć łączność Bluetooth w telefonie.
2. Upewnić się, że Smartwatch jest włączony oraz Bluetooth zegarka jest
aktywny (Ustawienia->BT settings->(Power: On, Visibility: On).
3. Otworzyć aplikację Fundo Wear.
4. W aplikacji klikamy ikonę w dolnej części ekranu, następnie
klikamy ikonę Bluetooth, aplikacja przejdzie do nowego okna, gdzie klikamy
„Rozpocznij wyszukiwanie” i wybieramy urządzenie o nazwie: „Garett Gt13”.
5. Podczas parowania, należy umieścić zegarek blisko telefonu, z którym go
sparujemy.
6. Po udanym parowaniu, ikona Bluetooth na wyświetlaczu zegarka zmieni
kolor na niebieski lub niebiesko-zielony.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 39 875 000 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756