Znaleziono w kategoriach:
Smartwatch GARETT Kids 2 Czarny

Instrukcja obsługi Smartwatch GARETT Kids 2 Czarny

Powrót
SmartWatch
Lokalizator GPS
Garett Kids 2
Instrukcja obsługi
www.garett.pl
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz
zachować w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii SmartWatcha,
niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.
lUżywanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może
zakłócić ich pra. Naly zwrócić szczelną uwagę podczas
korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak
rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia
medyczne.
lZabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii
i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
lUrządzenie naly chron przed źami ciea i bezpośrednim
nasłonecznieniem.
lNie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
lNie należy nurkować w urządzeniu.
lZabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
lW wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego
punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób
własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz
skutkuje unieważnieniem gwarancji.
lUrządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej
ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do
czyszczenia tego urządzenia.
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA
2
1. Wyświetlacz
2. Przycisk włączania urządzenia/SOS
wybudzania/wygaszania ekranu
3. Dotykowy przycisk powrotu
4. Port ładowania
5. Slot na kartę MicroSIM
6. Gumowy pasek
OPIS PRODUKTU
WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY MICRO SIM
1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie Micro SIM.
2. Karta SIM musi spełniać następujące warunki:
lKarta musi być aktywna (jeśli to nowa karta należy ją aktywować w
telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia wychodzącego)
lKarta musi posiadać środki na koncie (dotyczy kart na doładowania)
lKarta nie może mieć aktywnego kodu PIN (by sprawdzić czy karta
posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie
komórkowym i sprawdzić czy podczas włączania będziemy zapytani o
kod PIN. Jeśli tak to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej
wyłączenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem)
lKarta musi obsługiwać tryb pracy 2G, musi posiadać włączoną usługę
internetu oraz funkcję identyfikacji numeru.
UWAGA: Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe,
dedykowane np. do tabletów mogą nie działać w urządzeniu.
Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by nie
generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora
3
4
pakietu internetowego. Pakiet 1GB / miesiąc jest wystarczający. Koszty
połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości SMS są
regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.
INSTALACJA KARTY MICRO SIM
1. Należy otworzyć gumową
zaślepkę slotu karty SIM(5)
znajdującą się na lewym boku
zegarka.
2. Po otwarciu zaślepki, kartę
MicroSIM umieszczamy w porcie
zgodnie z poglądowym schematem
na obrazku, czyli chipem karty w
stronę wyświetlacza oraz naciętym
rogiem karty w stronę slotu. Karta
wchodzi dość głęboko do slotu
dlatego musimy pomóc sobie
cienkim, płaskim narzędziem,
popychając kartę do momentu gdy
usłyszymy „klik”. By wyjąć kartę,
ponownie za pomocą tego samego
narzędzia delikatnie popychamy
kartę, usłyszymy klik i karta zostanie
wypchnięta przez mechanizm.
Zaleca się instalować kartę SIM gdy
urządzenie jest wyłączone.
3. Zamykamy zaślepkę slotu.
ZWYKŁA
SIM
MICRO
SIM
NANO
SIM
V
5
ŁADOWANIE
1. SmartWatcha ładuje się za pomocą kabla dołączonego do urządzenia.
2. Końcówkę micro USB kabla wkładamy do portu ładowania zegarka(4)
znajdującego się pod gumową zaślepką po prawej stronie urządzenia.
Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera
lub zasilacza USB np. od telefonu komórkowego. Gdy prawidłowo
podłączymy kabel na ekranie pojawi się animacja ładowania. Gdy bateria
jest bardzo rozładowana animacja może pojawić się dopiero po
kilkunastu minutach.
Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez
2 godziny. Ładowania zegarka po rozładowaniu powinny trwać co
najmniej 2 godziny.
INSTALACJA SMARTWATCHA NA RĘCE
Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki
sposób, aby nie był luźny.
PIERWSZE WŁĄCZENIE ZEGARKA
1. Gdy karta SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia
wszystkie wyżej opisane warunki możemy uruchomić urządzenie poprzez
wciśnięcie oraz przytrzymanie przez ok. 4 sekundy przycisku włączania(2).
2. Po uruchomieniu zegarka ukażę nam się ekran główny wyświetlający
najważniejsze informacje, jak m.in. godzinę, datę, zasięg GSM oraz poziom
baterii.

Właściciel serwisu: TERG S.A. Ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów; Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000427063, Kapitał zakładowy: 40 618 750 zł; NIP 767-10-04-218, REGON 570217011; numer rejestrowy BDO: 000135672. Sprzedaż dla firm (B2B): dlabiznesu@me.pl INFOLINIA: 756 756 756